loading

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 1.1 Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3 1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3 1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 6 1.1.3.Vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ và trình tự của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 1.2. Phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 11 1.2.1.Phương pháp tập hợp CPSX 11 1.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 13 1.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 19 1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19 1.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp sản xuất 28 1.4. Hình thức sổ kế toán 30 1.5. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện kế toán máy 33 1.5.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 33 1.5.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 34 1.5.3. Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 35 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨ M TẠI CÔNG TY CPCN VĨNH TƯỜNG. 37 2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường. 37 2.1.1. Lịch sử hình thành quá trình phát triển của công ty. 37 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP CN Vĩnh Tường….. 39 2.1.3. Tình hình tài chính của Công ty 43 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất của Công ty CP CN Vĩnh Tường……. 43 2.2. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty CP công nghiệp Vĩnh Tường 55 2.2.1. Đặc điểm, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty 55 2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường…….. 57 2.2.3. Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường……………… 108 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG 1 3.1. Nhận xét về công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP công nghiệp Vĩnh Tường. 116 3.1.1. Những ưu điểm 116 3.1.2. Những vấn đề tồn tại 119 3.2. Một số kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP công nghiệp Vĩnh Tường…… 121 KẾT LUẬN 125 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 126

Xem thêm:

  • kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP thương mại đầu tư Long Biên
  • Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam
  • Thực trạng sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU Trong công tác quản lý kinh tế của hầu hết các doanh nghiệp thì việc quản trị chi phí là điều rất quan trọng. Đối với Doanh nghiệp sản xuất thì quản lý chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm lại càng quan trọng hơn và luôn được các Doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế của thị trường, mỗi sản phẩm làm ra ngoài giá trị thẩm mỹ, giá trị sử dụng đòi hỏi phải có giá thành hợp lý thì mới đảm bảo sự chấp nhận của thị trường. Do vậy ở các doanh nghiệp sản xuất, giá thành và việc hạch toán giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nó thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Có thể nói giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, đứng trước sự cạnh trạnh gay gắt, các nhà kinh doanh luôn đặt ra câu hỏi: Khi bước chân vào thị trường, làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện cho phép của mình, khi quan tâm đến lợi nhuận đòi hỏi phải quan tâm đến hàng loạt vấn đề, đặc biệt là chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Để thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và bù đắp được toàn bộ chi phí sản xuất và sản xuất có lãi, các doanh nghiệp phải có các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với từng doanh nghiệp mà còn mang lại hiệu quả lớn đối với nền kinh tế. Và để thực hiện được điều này các nhà quản lý phải thường xuyên nắm bắt một lượng thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất của doanh nghiệp là công tác kế toán. Công tác kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ số liệu cho nhà quản lý. Từ đó các nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, vận dụng lý luận đã học tập và nghiên cứu tại trường, kết hợp với thực tế thu nhận được từ tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường – Lô 48, khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Hương Giang và các anh chị nhân viên trong phòng kế toán tại Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường, em đã lựa chọn đề tài: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường”. Ngoài phần Mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DN sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CN Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CN Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường chi nhánh miền Bắc thuộc văn phòng đại diện P1402, tầng 14, tòa nhà LILAMA 10, đường Lê Văn Lương kéo dài, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và các anh chị Phòng Tài chính kế toán của Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt thực tiễn và cung cấp cho em những tài liệu quan trọng làm cơ sở nghiên cứu chuyên đề giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô Nguyễn Hương Giang đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp còn nhiều hạn chế và thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy cô để em có thể báo cáo luận văn của em  được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  • Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  • Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
  • Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất

        Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có 3 yếu tố cơ bản đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Sự tham gia của các yếu tố này vào quá trình sản xuất có sự khác nhau dẫn đến sự hình thành của các hao phí tương ứng: Hao phí về khấu hao tư liệu lao động và đối tượng lao động hình thành nên hao phí lao động vật hóa, hao phí về tiền lương phải trả cho người lao động và những khoản hao phí khác hình thành nên hao phí lao động sống.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.