loading

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Ngành Nước Vinaconex

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex

  CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẦM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 1.1.2.Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm……………5 1.1.3. Nhiệm  vụ  kế  toán  tập  hợp  chi  phí  sản  xuất  và tính giá  thành  sản phẩm 8 1.2. Cơ sở kế toán, giả định và nguyên tắc kế toán chi phối đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9 1.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 12 1.3.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 12 1.3.2. Đánh giá, xác định giá trị của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16 1.3.3. Tổ chức ghi nhận thông tin chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 27 1.3.4.  Tổ chức cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC VINACONEX. 48 2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. 48 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex 48 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex 49 2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex trong những năm gần đây. 54 2.2. Tổng quan về hệ thống kế toán của Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. 55 2.2.1. Tổng quan về hệ thống kế toán doanh nghiệp của Việt Nam 55 2.2.2. Thực trạng công tác kế toán tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex 57 2.3. Thực trạng về công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. 61 2.3.1.Phân loại và đối tượng kế toán chi phí sản xuất 61 2.3.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 62 2.3.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 69 2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 74 2.3.5. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ 81 2.3.6. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 94 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC VINACONEX. 95 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex. 95 3.1.1. Ưu điểm công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex. 95 3.1.2. Hạn chế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. 96 3.2. Những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 102 KẾT LUẬN 103

Xem thêm:

 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện
 • Giải pháp hoàn thiện công tác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập tại trường Học Viện Tài Chính được sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè cùng với sự chỉ dạy tận tình của Quý Thầy Cô trong trường, đặc biệt là các Thầy Cô trong Khoa Kế toán đã truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo cơ hội cho em được tìm hiểu thực tế thông qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex. Nhờ có sự giảng dạy và giúp đỡ nhiệt tình đó đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, học tập cũng như trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Qua đó em xin gửi lời chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Học Viện Tài Chính đặc biệt là thầy giáo PGS., TS. Nguyễn Vũ Việt đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này. Em xin gửi lời cảm ơn đến Gia đình và bạn bè đã quan tâm, động viên và giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn. Cuối cùng em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex, đặc biệt là các Anh Chị trong phòng kế toán đã tận tình, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. Sau cùng em xin chúc Gia đình, Thầy Cô, các bạn và các Cô Chú, Anh Chị trong Công ty Cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex được dồi dào sức khỏe, chúc Công tyđạt nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh. LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Lĩnh vực cấp thoát nước của Việt Nam, kể từ khi đất nước thực hiện chính sách mở cửa đến nay đã có sự tăng trưởng đáng kể. Chỉ trong 20 năm gần đây, cùng với việc phát triển kinh tế, phát triển đô thị, nhà nước và các địa phương đã chú trọng đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống. Được sự quan tâm của nhà nước cùng với một loạt những chính sách mở cửa tạo điều kiện cho một nền kinh tế hội nhập. Nhờ vậy, trong những năm gần đây, các công ty dẫn đầu trong sản xuất vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành nước như Nhựa Tiền Phong, Bình Minh, Dekko, Dismy, … và một số cơ sở sản xuất khác đã đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ và sản xuất các sản phẩm như ống nhựa, ống gang dẻo, ống bê tông cho thoát nước, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng tương đương với các sản phẩm xuất xứ từ các nước trong khu vực châu Á. Nhiều sản phẩm đã đáp ứng tiêu chuẩn đấu thầu quốc tế với giá thành thấp hơn, góp phần giảm nhập khẩu. Vì vậy, tạo nên sức ép lớn cho các doanh nghiệp muốn vươn lên tạo chỗ đứng trên thị trường cung ứng thiết bị vật tư ngành nước. Hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm để dành lợi thế cạnh tranh trên thị trường luôn là bài toán cho các doanh nghiệp và trong đó có Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để quản lý chi phí giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm đó là công tác kế toán. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là khâu hết sức quan trọng – trung gian của toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất. Chính vì vậy mà việc hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu thiết yếu và luôn là một vấn đề nóng bỏng đối với các doanh nghiệp. Trong khi đó, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ và quan tâm đúng mức. Vì vậy nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng từ đó đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex hiện nay có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Từ lý do trên, việc nghiên cứu đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex” là hết sức cần thiết.

 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài

– Làm sáng rõ lý luận chung về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung. – Làm rõ thực tế về tình hình kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. – Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

– Đối tượng nghiên cứu là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung. – Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp duy vật biện chứng – lấy lý luận để so sánh với thực tế, từ thực tế so sánh với lý luận để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện kết hợp với phương pháp quan sát, phân tích, ghi chép…

 1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, các bảng, biểu, sơ đồ, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. Chương 3: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex. Vận dụng lý luận đã học tập và nghiên cứu tại Học viện Tài chính, kết hợp với thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh thu nhận được  tại Công ty Cổ phần Vật tư ngành nước Vinaconex, cùng với sự hướng dẫn tận tình của PGS – TS Nguyễn Vũ Việt và các chị Phòng Kế toán tại Công ty, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Do thời gian thời gian thực tập chưa nhiều và khả năng còn hạn chế nên luận văn của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá, nhận xét và chỉ bảo trực tiếp của PGS – TS Nguyễn Vũ Việt, các thầy, cô và các anh chị phòng kế toán để luận văn của em được hoàn thiện hơn.   CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẦM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
   1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí