loading

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư & Sản Xuất Thái Hưng

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong thời đại ngày nay, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng, theo đó mà cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn. Vì thế, việc tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Mỗi doanh nghiệp phải tự tìm câu trả lời cho mình về: sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào?… Để thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm đó thì vấn đề hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Mặt khác, mục tiêu đầu tiên các doanh nghiệp quan tâm đó chính là lợi nhuận. Lợi nhuận chính là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra. Việc tăng lợi nhuận cũng đồng nghĩa với việc tăng giá bán của sản phẩm hàng hoá và giảm chi phí, nhưng trong nền kinh tế thị trường hiện nay việc tăng giá bán của các sản phẩm hàng hoá là rất khó bởi khi tăng giá bán sẽ làm giảm mức cầu của sản phẩm trên thị trường và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp cạnh tranh cùng lĩnh vực. Do đó, muốn phát triển kinh doanh bền vững, lâu dài và ổn định thì các doanh nghiệp phải có chính sách linh hoạt về giá, hiểu rõ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất để mang lại lợi nhuận cao nhất, muốn vậy phải kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, đầy đủ các yếu tố giá trị đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà quản lý của doanh nghiệp.          Hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng rất được quan tâm. Bên cạnh sự sửa đổi của các chuẩn mực, chế độ chính sách kế toán, còn có rất nhiều các bài báo, các bài viết của các chuyên gia nghiên cứu và bổ sung hoàn thiện về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, giúp nâng cao hiệu quả công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.             Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng, thông qua quá trình tìm hiểu của bản thân, em nhận thấy công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty đã đạt được nhiều ưu điểm xong vẫn tồn tại một số hạn chế: không trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, chưa có biện pháp cụ thể đối với những sản phẩm hỏng, không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Vì thế, cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục những tồn tại đó.           Xuất phát từ những lý do trên, em chọn đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng” làm đề tài khóa luận. – Mục tiêu nghiên cứu Đề tài đi sâu vào tìm hiểu và làm rõ những vấn đề lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm như chuẩn mực, chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ – BTC, tài khoản kế toán, phương pháp kế toán, chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế toán…. Hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất. Nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát và toàn diện hơn về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thông qua khảo sát, xem xét thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế tại tại công ty. Trên cơ sở so sánh giữa lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty. – Nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu; kết luận; mục lục; danh mục bảng biểu; danh mục sơ đồ, danh mục từ viết tắt, phụ lục thì nội dung của khóa luận bao gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương 3: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng. – Phạm vi  nghiên cứu + Về mặt lí luận: Nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các quy định của chế độ kế toán và luật, chuẩn mực kế toán hiện hành. + Về mặt thực tiễn: Khảo sát thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp trên các nội dung cụ thể: chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, phương pháp ghi sổ, hệ thống sổ kế toán….  Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại  công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng, làm rõ các ưu điểm, nhược điểm. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, luật kế toán, chế độ kế toán hiện hành ở Việt Nam và đặc thù hoạt động của công ty. + Về phương diện kế toán tài chính: Đề tài nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo qui định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006 /QĐ-BTC, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. + Về phương diện kế toán quản trị: Cung cấp thông tin hữu ích về kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm, giúp cho nhà quản trị nắm bắt được nhanh chóng, hiệu quả về chi phí và giá thành. Từ đó có cái nhìn tổng quan hơn và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất. + Công ty có nhiều phần hành kế toán, sản xuất nhiều sản phẩm thể thao, tuy nhiên đề tài nghiên cứu chỉ tập trung vào các nghiệp vụ hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm giầy thể thao. + Phạm vi không gian: Công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng + Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu của đề tài được lấy trong quý I năm 2014. – Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu * Ý nghĩa lý luận: + Qua việc tìm hiểu đối tượng nghiên cứu, đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên góc độ kế toán tài chính, đưa ra những vấn đề còn tồn tại và trao đổi. + Phân tích các đặc thù của ngành và sản phẩm của nó, các chế độ kế toán ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm + Phân tích những đặc điểm của cơ chế quản lý kinh tế, các cơ chế và chế độ tài chính, kế toán ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. * Ý nghĩa thực tiễn: Căn cứ vào thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư & sản xuất Thái Hưng để đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. – Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phỏng vấn           Là phương pháp thực hiện phỏng vấn trực tiếp nhân viên phòng kế toán và những người có liên quan về tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty sản, để giải đáp các nội dung về chính sách kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn mà bộ máy kế toán gặp phải trong quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty, từ đó tìm ra cơ sở để khắc phục những khó khăn đó.          Phương pháp nghiên cứu tài liệu Là việc tập hợp các thông tin có sẵn phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài. Thông qua các tạp chí kế toán, kiểm toán, tập hợp các thông tin kế toán trong các sổ kế toán, báo cáo tài chính, cũng như qua các bài luận văn, chuyên đề cùng nội dung nghiên cứu ở các năm trước… Đề tài nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nên phần lớn các tài liệu là do công ty cung cấp, các thông tin có thể thu thập được thông qua giấy phép đăng ký kinh doanh, tài liệu về cơ cấu bộ máy tổ chức, bộ máy kế toán của công ty… Bên cạnh đó là các thông tin kế toán được thể hiện thông qua các chứng từ, sổ và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.       Ngoài ra, em còn sử dụng phương pháp quan sát thực tế: Trong quá trình thực tập tại công ty, dưới dự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của anh(chị) phòng kế toán cũng như Ban lãnh đạo của công ty, em đã  quan sát những công việc của nhân viên phòng kế toán, quan sát quá trình luân chuyển chứng từ, hạch toán chi phí tại công ty, so sánh việc thực hành có đúng với nội dung chế độ kế toán mà công ty áp dụng hay không.

Xem thêm:

  • Giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty An Đình
  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nippon Paint Việt Nam
  • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May II Hải Dương

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Các thay đổi trong quy định trong chế độ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm từ năm 1991 đến nay. Trải qua mấy chục năm hình thành và phát triển hệ thống kế toán Việt Nam, đặc biệt là hệ thống kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã từng bước hoàn thiện và phục vụ tốt cho yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế mới. Việc Bộ Tài Chính đã ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995, QĐ 1177 TC/CĐKT ngày 23/12/1996  áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đã lần đầu tiên trong lịch sử kế toán, chế độ kế toán cùng một lúc đã đầy đủ 4 chế độ: hệ thống tài khoản, chế độ BCTC,

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.