loading

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Ht

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất 3

1.1.1. Chi phí sản xuất 3

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4

1.2. Lý luận chung về giá thành sản phẩm 6

1.2.1. Giá thành sản phẩm 6

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8

1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

1.4. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 11

1.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 11

1.4.2. Đối tượng tính gía thành 12

1.4.3.Mối quan hệ giữa đối tượng kế toỏn chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 12

1.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13

1.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14

1.6.1. Kế toán chi phí nguyờn vật liệu trực tiếp 14

1.6.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 15

1.6.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 16

1.6.4. Chi phí sản xuất chung 17

1.6.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 18

1.7. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 21

1.8. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 22

1.8.1. Kỳ tính giá thành 22

1.8.2. Phương pháp tính giá thành 22

1.9. Hệ thống sổ kế toán và các báo cáo sử dụng 24

1.10. Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng kế toán máy. 29

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HT 31

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HT 31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31

.2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần kết cấu thép HT 32

2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 36

2.1.4. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty trong điều kiện sử dụng kế toán máy 42

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kết cấu thép HT 43

2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 43

2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 44

2.2.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 44

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 45

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vài trò của xây dựng cơ bản ngày càng quan trọng. Các công trình và chất lượng công trình ngày càng có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Vì vậy, các doanh nghiệp luôn phải củng cố hoàn thiện bộ máy quản lý, quy trình sản xuất…để tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trờng. Để có được chỗ đứng vững chắc đó doanh nghiệp tìm mọi biện pháp trong quản lý nói chung và quản lý kinh tế nói riêng. Sự hỗ trợ của công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết bởi hạch toán kế toán là công cụ có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ hạn chế được những thất thoát, lãng phí và là cơ sở để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm giúp phần làm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và qua thời gian thực tập ở Công ty cổ phần kết cấu thép HT, đợc sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Lý Lan Yên và các anh chị trong phòng kế toán nói riêng, Ban giám đốc Công ty nói chung em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần kết cấu thép HT.

Nội dung luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận còn có những nội dung chính sau:

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty sản xuất.

Chương II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thép HT.

Chương III:. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thép HT.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đó cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về chế độ kế toán do nhà nước ban hành kết hợp với những kiến thức đó được học trong trường đại học. Mặc dù đây là một đề tài truyền thống nhưng đây đồng thời cũng là một đề tài rộng và phức tạp, nhận thức của bản thân lại mang nặng tính lý thuyết và thời gian thực tập có hạn nên luận văn của em không thể không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Nên em rất mong sự quan tâm và đóng góp ý kiến của thầy cô để em có nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này hơn nữa.

Em kính mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán của Công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí