loading

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Công Ty Cp Tư Vấn Chất Lương – Thương Hiệu Và Truyền Thông Việt Nam

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty CP Tư vấn Chất lương – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 14 1.1. Các vấn đề chung về lao động trong doanh nghiệp 14 1.1.1. Khái niệm và vai trò của lao động. 14 1.1.2.Phân loại lao động trong doanh nghiệp 14 1.2.Các vấn đề chung về tiền lương trong doanh nghiệp 16 1.2.1.Khái niệm và ý nghĩa của  tiền lương 16 1.2.2.Chức năng của tiền lương 17 1.2.3.Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương 18 1.3.Các vấn đề chung về các khoản trích theo lương. 25 1.3.1.Khái niệm và chức năng của các khoản trích theo lương. 25 1.3.2.Tỷ lệ các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp: 27 1.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 27 1.4.1.Nội dung và nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 27 1.4.2.Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 28 Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG – THƯƠNG HIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 39 2.1. Giới thiệu khái quát chung về công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam. 39 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 39 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ, chức năng, nhiệm vụ của công ty. 42 2.1.3.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và quy trình cung cấp dịch vụ trong công ty 42 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty CP Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam 44 2.1.5. Bộ máy kế   và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 46 2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 46 2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam. 2.2.1.Đặc điểm lao động, tiền lương trong doanh nghiệp. 51 2.2.2. Quy chế tiên lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. 52 2.2.3.Phương pháp tính lương và các hình thức trả lương, trả thưởng trong doanh nghiệp. 61 2.2.4.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 67 2.2.5.Trình tự kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: Ban hành kèm theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 70 2.3.Thực  trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm kế toán Misa. 80 2.3.1. Khái quát về phần mềm Misa: 80 2.3.2.Phương pháp mã hóa, khai báo các đổi tượng, đặc biệt là khai báo người lao động trong doanh nghiệp 88 2.3.3.Phương pháp nhập giữ liệu với các chứng từ liên quan đến lao động tiền lương trong doanh nghiệp. 90 2.3.4. Các bút toán kết chuyển, khóa sổ cuối kì, quy trình in các sổ sách chứng từ để lưu trữ. 95 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHÂN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG – THƯƠNG HIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 99 3.1.Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam. 99 3.1.1.Những ưu điểm: 99 3.1.2.Những hạn chế 102 3.1.3.Nguyên nhân của hạn chế: 104 3.3.Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam 105 3.3.1.Yêu cầu hoàn thiện. 105 3.3.2.Nội dung hoàn thiện. 106 KẾT LUẬN 110

Xem thêm:

 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sung Won Vina
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU 1,Sự cần thiết của tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ) Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh một loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khi mà giá cả được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường. Để có thể tồn tại và pháp triền, các doanh nghiệp buộc phải tìm mọi biện pháp để sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào, tối thiểu hóa chi phí, hạ giá thành sản phẩm.Các yếu tố đầu vào tạo nên chi phí của doanh nghiệp bao gồm: Lao động, tư liệu lao động (công cụ sản xuất, ruộng đất, phương tiện giao thông vận tải) và đối tượng lao động (nguyên liệu, vật liệu). Trong ba yếu tố đầu vào trên thì yếu tố quan trọng, giữ vai trò chủ chốt chính là yếu tố lao động vì không có lao động của cong người thì tư liệu lao động và đối tượng lao động chỉ là những vật không có giá trị. Đặc biệt hơn nữa đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thì lao động lại là yếu tố cơ bản chủ yếu, đóng góp một phần không nhỏ tạo ra sự thành công cho doanh nghiệp. Lao động là hoạt động chủ yếu của con người, góp phần tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Đối với người lao động thì tiền lương, tiền công là phần thu nhập mà người lao động nhận được từ doanh nghiệp dựa trên cơ sở số lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh để bù đắp những hao phí đã bỏ ra trong quá trình lao động, đồng thời tái sản xuất sức lao động, trang trải phí sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày của người lao động và gia đình. Đối với doanh nghiệp chi phí tiền lương chính là một bộ phận chi phí cấu thành trong giá trị của sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Chính sách tiền lương, tiền công của doanh nghiệp hợp lý vừa giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời giúp doanh nghiệp thu hút, giữ chân những người lao động có trình độ chuyên môn, khuyến khích người lao động sáng tạo, làm việc có hiệu quả cao hơn. Như vậy, vấn đề đặt ra đối với các nhà quản trị trong doanh nghiệp đó là đảm bảo cân đối hợp lý giữa chi phí doanh nghiệp bỏ ra, lợi ích doanh nghiệp nhận được với lợi ích của người lao động. Để phục vụ cho công tác quản trị, cung cấp số liệu một cách kịp thời, chính xác cho Ban giám đốc, công tác tổ chức kế toán tiền lương trong doanh nghiệp phải được tổ chức một cách hợp lý, khoa học. Mặt khác, kinh tế càng phát triển, xã hội càng tiên tiến thì cuộc sống của con người ngày càng được quan tâm hơn. Hiện nay để đảm bảo cuộc sống ổn định trong lâu dài, đề phòng những bất chắc rủi ro trong tương lai người lao động hàng tháng sẽ phải tham gia những khoản bảo hiểm bắt buộc bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (nếu có) và doanh nghiệp cũng có trách nhiệm trích nộp một phần tính vào chi phí đối với các khoản bảo hiểm này cho người lao động. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, số lượng lao động lớn thì việc trích lập, đóng góp các khoản bảo hiểm bắt buộc cũng cần được theo dõi, quản lý một cách chặt chẽ. Công ty CP Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo, truyền thông với hơn 100 lao động có trình độ chuyên môn. Để có thể quản lý tốt, đưa ra những đóng góp kịp thời cho Ban quản trị doanh nghiệp, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần hành kế toán chủ yếu, được quan tâm đặc biệt trong công ty. Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thấy sự quan trọng cũng như tính cấp thiết trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương của công ty, trong luận văn cuối khóa của mình em xin được nghiên cứu và trình bày đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty CP Tư vấn Chất lương – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam” 2, Mục đích nghiên cứu:

 • Củng cố các kiến thức lý thuyết cơ bản về tổ chức công tác kế toán, các phần hành kế toán, đặc biệt là phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
 • Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại Công ty CP Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam
 • Hiểu rõ các nguyên tắc, cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty
 • Áp dụng các kiến thức về kế toán đã được trang bị vào hoạt động kế toán của công ty để rút ra được những ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác tổ chức kế toán nói chung và phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng.
 • Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nói chung và đặc biệt là phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương doanh doanh nghiệp nói chung.
 1. Đối tượng, phạm vị nghiên cứu:

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tổng thể về hoạt động kinh doanh dịch vụ, thực trạng công tác kế toán trong công ty. Đồng thời tập trung nghiên cứu chuyên  sâu vấn đề lý luận và thực tế kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam , từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam.

 1. Kết cấu của luận văn:

Luận văn được chia làm 3 chương chính: Chương 1: Lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam. Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế công tác kế toán, trước đề tài có tính tổng hợp và thời gian hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em kính mong nhận được sự giúp đỡ và đánh giá, góp ý của ban lãnh đạo, các cán bộ phòng kế toán công ty CP Tư vấn Chất lượng – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam  và các thầy cô giáo bộ môn Kế toán doanh nghiệp – Học Viện Tài Chính, đặc biệt là thầy giáo Ngô Thế Chi để em có thể hoàn thiện bài luận văn của mình.       CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 • Các vấn đề chung về lao động trong doanh nghiệp
 • Khái niệm và vai trò của lao động.

Lao động là sự hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của con người

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí