loading

Kiểm Toán Các Khoản Phải Thu Khách Hàng Trong Kiểm Toán Bctc Ct Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn A&c

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển nhanh chóng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của nền kinh tế nước ta hiện nay, việc doanh nghiệp và các bên liên quan cần sử dụng thông tin tài chính để đưa ra các quyết định kinh doanh ngày càng trở nên quen thuộc, cần thiết.  Tuy nhiên vì một số lý do, cả khách quan lẫn chủ quan mà đôi khi các thông tin tài chính được đưa ra chưa phản ảnh trung thực, hợp lý  tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như được lập và trình bày chưa đúng với các quy định hiện hành. Điều này đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển nhanh chóng của kiểm toán báo cáo tài chính. Với vai trò là bên thứ 3 độc lập, các kiểm toán viên đưa ra ý kiến về tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính cũng như tư vấn cho đơn vị khách hàng có những điều chỉnh phù hợp. Trong kiểm toán báo cáo tài chính, thông tin về Các khoản phải thu của khách hàng đặc biệt được quan tâm bởi nó là một trong những điểm trọng yếu trên báo cáo kết quả kinh doanh. Đây là cơ sở để tiến hành xác định lỗ, lãi trong kỳ của doanh nghiệp, nó cũng là nhân tố quan trọng trong việc xác định các nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Vì vậy kiểm toán Các khoản phải thu của khách hàng là một trong những phần hành chủ yếu trong kiểm toán BCTC. Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán Các khoản phải thu của khách hàng trong quá trình thực tập kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội, bên cạnh việc tìm hiểu chung về hoạt động kiểm toán của công ty, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục Các khoản phải thu của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chình do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội thực hiện và em đã quyết định lựa chọn đề tài luận văn :

Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện”..

Mục đích nghiên cứu đề tài

  • Thiết kế tổ chức thi công đoạn đường lò xuyên vỉa mức -150 Công ty than Mạo Khê 
  • Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính
  • Tăng cường vận động nguồn tài trợ  vốn ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học

Thông qua việc nghiên cứu đề tài này , em mong muốn đạt được những hiểu biết sâu hơn về thực tế quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng nói riêng và kiểm toán BCTC nói chung. Bên cạnh đó, em cũng mong muốn đưa ra những ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội như một lời cảm ơn đối với những anh chị đã tận tình chỉ dẫn em trong thời gian thực tập. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

  • Đối tượng nghiên cứu của đề tài: lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính; xem xét thực tiễn quy trình kiểm toán Các khoản phải thu của khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội.
  • Phạm vi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng với tư cách là một bộ phận trong quy trình chung của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội hiện nay.

Phương pháp nghiên cứu đề tài Nhằm đạt được mục đích nghiên cứu của mình, trong luận văn này em  đã sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, logic kết hợp với các phương pháp tổng hợp, phân tích, mô tả… để phân tích, đánh giá. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội Chương 3: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Do kinh nghiệm thực tế còn ít và thời gian nghiên cứu có hạn nên Chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến nhận xét của thầy cô giáo, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn PGS-TS.Phạm Tiến Hưng và các anh chị kiểm toán viên tại Chi nhánh A&C tại Hà Nội để em có thể hoàn thiện tốt hơn bài Chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word