loading

Kiểm Toán Khoản Mục Phải Thu Khách Hàng Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: 3 LÝ LU ̣N CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI 3 1.1. Khái quát chung về khoản mục phải thu khách hàng 3 1.1.1. Khái niệm về khoản mục phải thu khách hàng 3 1.1.2. Hoạch toán kế toán đối với khoản mục phải thu khách hàng 3 1.1.3. Đặc điểm của khoản mục phải thu khách hàng ảnh hưởng đến công tác kiểm toán 5 1.1.4. KSNB đối với khoản mục phải thu khách hàng 5 1.2. Khái quát về kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong báo cáo tài chính 8 1.2.1. Vai trò và ý nghĩa kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC 8 1.2.2. Mục tiêu kiểm toán 8 1.2.3. Căn cứ kiểm toán 10 1.2.4. Các sai sót thường gặp trong kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 10 1.3. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC 12 1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 12 1.3.2. Thực hiện kiểm toán 15 1.3.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán 19 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI 21 2.1. Tổng quan chung về Công ty 21 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 21 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 22 2.1.3. Đặc điểm hoạt động của Công ty 23 2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện 26 2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 26 2.2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty CP đầu tư thủy điện Anphal 32 2.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 37 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN 40 3.1. Đáng giá thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán và kế toán thực hiện 40 3.1.1. Những ưu điểm trong kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng do CPA HANOI thực hiện 40 3.1.2. Những hạn chế trong kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng do CPA HANOI thực hiện 42 3.1.3. Nguyên nhân của thực trạng 43 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thi khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện tại khách hàng 44 3.2.1. Hoàn thiện việc thu thập thông tin về khách hàng 44 3.2.2. Hoàn thiện Mô hình đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng 44 3.2.3. Hoàn thiện việc thiết kế và thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết đối với khoản mục phải thu khách hàng 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

  • Thiết kế tổ chức thi công đoạn đường lò xuyên vỉa mức -150 Công ty than Mạo Khê 
  • Rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản
  • Tăng cường vận động nguồn tài trợ  vốn ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế hiện nay đang phát triển một cách nhanh chóng, những thông tin kinh tế lại luôn có những nhược điểm và sai sót cố hữu, trong khi đó những đối tượng sử dụng thông tin ngày càng có nhu cầu sử dụng những thông tin kinh tế có độ tin cậy cao, độ chính xác và trung thực. Nhưng nếu mỗi người đều phải tự tổ chức kiểm tra các thông tin kinh tế tài chính thì chi phí là rất lớn. Trong bối cảnh bức thiết ấy, các tổ chức kiểm toán đã ra đời. Kiểm toán là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường nhằm nâng cao chất lượng thông tin, giúp người sử dụng tin tưởng, an tâm và có thể đưa ra những quyết định thích hợp. Năm 1992, Việt Nam có công ty kiểm toán đầu tiên và số lượng các công ty kiểm toán không ngừng gia tăng cho đển hiện nay. Cũng như các ngành nghề trong nền kinh tế khác, luôn có sự sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty kiểm toán. Muốn tồn tại, khẳng định mình và vươn lên thì các công ty phải không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán của mình để đáp ứng được yêu cầu công việc mà khách hàng đặt ra. Có thể nói, hoạt động kiểm toán đã, đang đóng một vai trò tích cực trong sự phát triển chung của nền kinh tế ngày nay. Nợ phải thu khách hàng là một loại tài sản khá nhạy cảm với nhiều khả năng xảy ra sai phạm, là khoản mục có liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh. Khoản mục này thường được áp dụng các thủ thuật thổi phồng để tăng doanh thu và lợi nhuận của đơn vị. Do vậy, kiểm toán khoản phải thu khách hàng cần thiết phải thực hiện nhằm xác minh và bày tỏ ý kiến về mức độ trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của các khoản mục phải thu khách hàng trên BCTC. Từ nhận định trên, sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA HANOI), với sự giúp đỡ của PGS.,TS Trương Thị Thủy và các KTV của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường, em đã chọn đề tài: “

Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện

cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Nội dung của khóa luận gồm 3 phần:

Chương I: Lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện

Chương II: Thực trạng kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện Do hạn chế về thời gian cũng như trình độ chuyên môn nên khóa luận còn nhiều hạn chế. Em kính mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của thầy cô giáo, đặc biệt là Cô giáo PGS.,TS Trương Thị Thủy cùng toàn thể cán bộ trong Công ty để khóa luận được hoàn thiện

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word