loading

Kiểm Toán Khoản Mục Tscđ Trong Quy Trình Kiểm Toán Bctc

MỞ ĐẦU LUẬN VĂN

Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư từ nước ngoài. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng vốn đầu tư và tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Song bên cạnh những cơ hội đó cũng tồn tại nhiều những thách thức và những nguy cơ cho các chủ doanh nghiệp.Mỗi chủ doanh nghiệp quan tâm từ các khía cạnh khác nhau, nhưng quy tụ lại đều ở một điểm là những thông tin doanh nghiệp được phản ánh một cách trung thực chính xác và kịp thời nhất để đưa ra được những quyết định đúng đắn. Trước sự đòi hỏi đó, hoạt động kiểm toán đã ra đời với vai trò của một tổ chức trung gian khách quan, độc lập nhất, trợ giúp các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định sáng suốt bằng việc thực hiện chức năng kiểm toán của mình. Hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển trên 20 năm, nó là công cụ quản lý kinh tế, tài chính đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu quả của kinh tế thị trường thông qua việc thực hiện các chức năng của nó là cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kiểm toán, sau một quá trình học tập và theo yêu cầu chương trình đào tạo của trường Học viện Tài Chính, em đã vinh dự được tham gia vào công tác kiểm toán thực tế tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á chi nhánh Hà Nội (FADACO). BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được sự quan tâm rất nhiều của các đối tượng như: chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền… Vì vậy thông tin trên BCTC cần phải minh bạch và đúng đắn.Trong các thông tin tài chính trên BCTC, thông tin về TSCĐ cũng là mối quan tâm của người đọc.TSCĐ là cơ sở vật chất không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân cũng như trong bất kể doanh nghiệp nào.Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ là cơ sở đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy nhận thức được tầm quan trọng của TSCĐ sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các chính sách mua sắm hợp lý cũng như bảo vệ tài sản của đơn vị mình.

 • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng
 • Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Đức Huy
 • Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

Trong thời gian thực tập tại Công ty Kiểm toán FADACO có nhiều cơ hội đi các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại và dưới sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, em đã có dịp học hỏi và nghiên cứu các hồ sơ tài liệu về kiểm toán chu trình TSCĐ, tìm hiểu lý luận và thực tiễn em đã lựa chọn chuyên đề thực tập về công ty với nhan đề: “Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á(FADACO) thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu

 • Tổng kết, khái quát lý thuyết về khoản mục TSCĐ trong công ty FADACO – CN Hà Nội
 • Đề cập đến thực tế kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện bởi các KTV của công ty.
 • Đánh giá điểm mạnh và điểm còn hạn chế trong quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
 • Đầu tư Tài chính Châu Á – Chi nhánh Hà Nội, từ đó đưa ra khuyến nghị để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC.
 • Việc nghiên cứu đề tài sẽ được tiến hành trong suốt thời gian thực tập và sẽ được thực hiên tại công ty. Trong quá trình nghiên cứu sẽ tiến hành trên các file dữ liệu, chương trình, hồ sơ kiểm toán BCTC kết hợp với viêc quan sát thực tiễn hoat động tại đơn vị khách hàng.
Phương pháp nghiên cứu

Với kiến thức được trang bị trên giảng đường, cùng với kinh nghiệm tự học hỏi, luận văn tốt nghiệp của em bằng lý luận của chủ nghĩ duy vật biện chứng đi tư lý luận đến thực tiên để kiểm tra lý luận.Đồng thời kết hợp giữa phương pháp của toán học của nghiệp vụ kế toán và phương pháp kiểm toán.

Kết cấu của đề tài

Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần danh mục từ viết tắt, phần phụ lục còn có 3 phần chính như sau:

 • CHƯƠNG 1: Lý luận chung về quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC
 • CHƯƠNG 2: Thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á (FADACO) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.
 • CHƯƠNG 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiệnquy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á (FADACO) – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word