loading

Kiểm Tra Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Nqd Tại Quận Long Biên

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành với quý Thầy, Cô trong khoa Thuế – Hải quan, Học viện Tài chính đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS;TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài  trong thời gian thực tập đã tận tình giúp đỡ tôi. Cảm ơn Ban lãnh đạo chi cục thuế quận Long Biên đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi được thực tập tại Chi cục và hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp của mình. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong chi cục thuế quận Long Biên luôn dồi dào sức khỏe, đạt được thành công tốt đẹp trong cuộc sống CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA THUẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ 4 1.1 Những vấn đề chung về kiểm tra thuế 4 1.1.1. Khái niệm  kiểm tra thuế 4 1.1.2. Vai trò của kiểm tra thuế. 6 1.1.3. Nguyên tắc của kiểm tra thuế 7 1.1.4. Các hình thức của kiểm tra thuế 8 1.1.4.1. Phân loại theo thời gian 8 1.1.4.2. Phân loại theo phạm vi 9 1.1.4.3. Phân loại theo địa điểm tiến hành kiểm tra 9 1.1.5. Nội dung và quy trình cơ bản của công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp 10 1.1.5.1. Nội dung của kiểm tra thuế đối với DN 10 1.1.5.2. Quy trình kiểm tra thuế 12 1.2. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 13 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 13 1.2.2. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh. 17 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN. 20 2.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trên địa bàn quận Long Biên và tổ chức quản lý thuế của Chi cục thuế quận Long Biên. 20 2.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trên địa bàn quận Long Biên 20 2.1.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trên địa bàn quận Long Bên 20 Bảng 1: Tổng hợp số liệu các loại hình theo khối doanh nghiệp trên 23 địa bàn quận Long Biên 23 2.1.2. Tổ chức quản lý thuế của chi cục thuế Quận Long Biên 24 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy 24 2.1.2.2. Kết quả thu Ngân sách tại Chi cục thuế Quận Long Biên 28 2.2. Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh trên địa bàn Quận Long Biên 31 2.2.1. Tình hình thực hiện thu thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh trên địa bàn Quận Long Biên 31 2.2.2. Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh trên địa bàn quận Long Biên 32 2.2.2.1. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế 32 2.2.2.2. Công tác kiểm tra tại bàn 34 2.2.2.3. Kiểm tra tại trụ sở Doanh nghiệp 37 2.3. Đánh giá công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Long Biên 47 2.3.1. Kết quả tích cực của công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế Quận Long Biên 47 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế Quận Long Biên. 49 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DN NQD TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN 52 3.1 Phương hướng đổi mới công tác kiểm tra thuế 52 3.1.1 Phải đảm bảo tính thường xuyên và liên tục của hoạt động kiểm tra thuế 52 3.1.2 Kiểm tra thuế gắn liền với việc nâng cao tính trung thực của người nộp thuế 53 3.2.  Một số giải pháp tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 54 3.2.1. Giải pháp về nghiệp vụ kiểm tra thuế 54 3.2.2. Cải tiến công tác quản lý hóa đơn và kê khai thuế. 61 3.2.3. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quản lý người nộp thuế, tham gia phòng, chống các hành vi gian lận thuế. 62 3.2.4. Giải pháp về đội ngũ cán bộ. 63 3.2.5. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. 65 3.2.6 Cải tiến công nghệ thông tin vào quản lý thuế. 67 3.2.7 Một số giải pháp khác. 68 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DN : Doanh nghiệp NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nước NQD : Ngoài quốc doanh TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp DTPL : Dự toán pháp lệnh DTPĐ : Dự toán phấn đấu DT : Doanh thu GTGT : Giá trị gia tăng XHCN : Xã hội chủ nghĩa

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Tổng hợp số liệu các loại hình theo khối doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 26 Bảng 2: Tổng hợp nguồn thu trên địa bàn chi cục thuế quận Long Biên năm 2012, 2013, 2014 32 Bảng 3: Tổng hợp số thu theo loại hình doanh nghiệp NQD trên địa bàn quận Long Biên 35 Bảng 4: Tình hình kiểm tra hồ sơ khai thuế đối với DN Ngoài Quốc Doanh trên địa bàn quận Long Biên 39 Bảng 5: Số liệu báo cáo kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh trên địa bàn quận Long Biên 41 Bảng 6: Tình hình đăng ký thuế của DN NQD trên địa bàn quận Long Biên 43 Bảng 7 : Số liệu tình hình biến động của công ty DN NQD qua 3 năm 44 Bảng 8 : Tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của DN NQD 48 trên địa bàn quận Long Biên 48

  • Sự cấp thiết của đề tài:       

Bất cứ một sự quản lý nào, công hay tư, thuộc lĩnh vực nào cũng cần có kiểm tra, đây là một khâu không thể thiếu trong hoạt động quản lý.

Quản lý Nhà nước, lại càng cần có kiểm tra. Chỉ nói riêng sự kiểm tra đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính cũng bao gồm một phạm vi rất rộng: Kiểm tra tính hợp lệ, kiểm tra tính hợp pháp, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; kiểm tra của các cơ quan xét xử…và hơn hết, kiểm tra thuế có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo số thu vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, sự ra đời và phát triển của Nhà nước không thể tách rời với nguồn thu từ thuế. Từ xa xưa, khi Nhà nước ra đời, để có tiền chi tiêu cho sự tồn tại và hoạt động của mình, Nhà nước đã đặt ra chế độ thuế khóa do dân cư đóng góp để hình thành quỹ tiền tệ của mình. Thuế là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại của Nhà nước đó. Do vậy, Thuế là một khoản đóng góp mang tính chất bắt buộc, cưỡng chế, pháp lý cao, là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước. Ngân sách Nhà nước không chỉ giúp cho bộ máy Nhà nước được đảm bảo mà nó còn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, để đảm bảo cho nguồn thu ngân sách được ổn định, nhiệm vụ của ngành thuế là hết sức quan trọng, hàng năm số thu từ thuế chiếm trên 90% tổng thu ngân sách Nhà nước.

  Hơn nữa, công tác kiểm tra về thuế không những là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là đòi hỏi khách quan trong quá trình quản lý thu thuế nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho NSNN, đảm bảo sự công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, công tác kiểm tra về thuế vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được các nhiệm vụ được đặt ra trong nền kinh tế mở cửa hiện nay.

     Hiện nay, qua tìm hiểu tại địa bàn quận Long Biên và chi cục thuế quận Long Biên, nhận thấy số lượng các doanh nghiệp NQD tăng lên với số lượng rất nhanh và kinh doanh rất nhiều loại hình đa đạng. Xuất phát từ tình hình trên, trong thời gian thực tập tại Đội Kiểm tra số 1 chi cục thuế quận Long Biên, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn quận Long Biên

  • Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế trong thời gian qua, chỉ ra những điểm thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những yếu kém, hạn chế, đưa công tác kiểm tra thuế ngày càng hoàn chỉnh, đúng Luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

  • Đối tượng nghiên cứu:
  • Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp NQD thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuế Quận Long Biên.
  • Phạm vi nghiên cứu: những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn quận Long Biên.
  • Kết cấu luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm tra thuế và sự cần thiết tăng cường công tác kiểm tra thuế.

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn quận Long Biên.

Chương 3: Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn quận Long Biên.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kiến thức về lý luận và thực tiễn còn nhiều hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy tôi kính mong được sự góp ý của các thầy cô cùng các cán bộ trong chi cục thuế quận Long Biên để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.

 a, Khái niệm về thuế

Thuế là một khoản tiền nộp của các tổ chức và cá nhân cho Nhà nước theo Luật định, thuế gắn liền với sự tồn tại của Nhà nước.

Thuế có vai trò là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, là công cụ điều tiết kinh tế và là cơ sở đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy cạnh tranh phát triển. Sự phát triển hay suy thoái của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào chính sách thuế của quốc gia đó. Nước ta đã và đang phát triển, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống thuế cũng được sửa đổi bổ sung để ngày càng hoàn thiện hơn.

Lịch sử phát triển của xã hội loài người, trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, đã chứng minh sự gắn liền giữa thuế và Nhà nước. Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, thuế đã thay đổi theo sự phát triển của các chức năng của Nhà nước. Trong nền kinh tế tự do cạnh tranh, thuế chỉ đơn thuần là công cụ tạo nguồn thu cho Nhà nước, đến nền kinh tế hiện đại, thuế còn tham gia vào quá trình điều tiết nền kinh tế.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí