loading

Lợi Nhuận Và Các Giải Pháp Phấn Đấu Tăng Lợi Nhuận Ở Công Ty Cổ Phần Mỹ Nghệ Thành Nam

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CPBH Chi phí bán hàng
CPQLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp
DT Doanh thu
DTT Doanh thu thuần
HKT Hàng tồn kho
LNTT Lợi nhuận trước thuế
LNST Lợi nhuận sau thuế
SXKD Sản xuất kinh doanh
TSCĐ Tài sản cố định
TSLĐ Tài sản lưu động
TSNH Tài sản ngắn hạn
VCSH Vốn chủ sở hữu
VKD Vốn kinh doanh
VLĐ Vốn lưu động

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các nguồn đầu tư từ bên ngoài, ứng dụng khoa học công nghệ của các nước phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển mạng lưới sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, giờ đây doanh nghiệp không chỉ phải đối diện với cạnh tranh trong nước mà phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt trên phạm vi toàn cầu.

Doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi nó có khả năng tạo ra được lợi nhuận, hay nói cách khác là làm ăn có lãi. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà doanh nghiệp hướng tới. Một khi mà doanh nghiệp kinh doanh liên tục bị thua lỗ, hay không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rơi vào số âm, hiệu quả kinh doanh không đủ bù đắp cho chi phí bỏ ra thì doanh nghiệp đó sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và có nguy cơ rơi vào tình trạng phá sản nếu như không có kế hoạch và giải pháp kịp thời. Hơn nữa trong thời buổi kinh tế nước ta đi vào hội nhập với kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh đến từ các tập đoàn, công ty đa quốc gia hùng mạnh, giá cả, sản phẩm, dịch vụ mà họ mang lại là hết sức cạnh tranh, các doanh nghiệp của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị thua thiệt và có khả năng bị “knock-out” ngay tại sân nhà là hoàn toàn có thể xảy ra. Với sự cạnh tranh ngày một gay gắt và khốc liệt như thế thì lợi nhuận là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Từ đó, có thể thấy việc đi sâu nghiên cứu về lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Sau một thời gian nghiên cứu thực tế tại công ty Cổ phần mỹ nghệ Thành Nam, em nhận thấy công ty có lợi nhuận sau thuế đều dương qua các năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp có doanh thu khá cao nhưng lợi nhuận thu được tương đối thấp. Xuất phát từ tầm quan trọng của lợi nhuận, và tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần mỹ nghệ Thành Nam cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Trường Giang và các anh, chị, cán bộ phòng Kế toán – Tài chính công ty, em đã quyết định chọn đề tài : Lợi nhuận và các giải pháp phấn đấu tăng lợi nhuận ở công ty Cổ phần mỹ nghệ Thành Nam”.

  • Đối tượng nghiên cứu: Tình hình lợi nhuận của Công ty Cổ phần mỹ nghệ Thành Nam năm 2014-2015 và các giải pháp tăng lợi nhuận cho những năm tới.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí