loading

Lý Luận Chung Về Thủ Tục Hải Quan Điện Tử

LỜI MỞ ĐẦU

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, Việt nam là thành viên của nhiều tổ chức tài chính quốc tế WB, IMF, ADB…; là thành viên chính thức của ASEAN(1995), APEC(1998), đã ký Hiệp định khung với EU, đang đàm phán gia nhập WTO… Nền kinh tế Việt nam ngày càng phát triển, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập và tham gia vào nền kinh tế quốc tế cũng  đưa ra những đòi hỏi hết sức thiết thực về cải cách hành chính, như giảm bớt sự can thiệp trực tiếp quá mức  vào các hoạt động kinh tế, và mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế.  Xuất phát từ tình hình trên, ngành Hải quan cũng cần có sự đổi mới theo hướng đơn giản hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển.

Bên cạnh những mặt tích cực mà quá trình hội nhập mang lại cho nước ta như việc mở rộng thị trường, tăng khả năng thu hút các nguồn vốn, tạo điều kiện tiếp nhận công nghệ mới có hiệu quả hơn, thì những yêu cầu, thách thức và những tác động tiêu cực ở mặt nào đó, cũng đòi hỏi phải có những biện pháp cải cách, để những vấn đề đó được giải quyết theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo hộ sản xuất, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia. Cũng như các ngành khác trong nước và Hải quan các nước trên thế giới, Hải quan Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong bối cảnh thương mại quốc tế tăng trưởng mạnh cả về giá trị và khối lượng, cả thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự phát triển gia tăng của buôn lậu, gian lận thương mại và những loại hình tội phạm mới. Thực tế trên càng ảnh hưởng sâu sắc đền hoạt động của Hải quan và càng đòi hỏi phải thực hiện cải cách sâu rộng, trong đó, một chế độ thủ tục Hải quan đơn giản, minh bạch và hiện đại là một yêu cầu, đồng thời còn là một lợi thế của Việt Nam khi tham gia vào nền kinh tế thế giới. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, hội nhập kinh tế nhưng phải giữ vững được định hướng xã hội chủ nghĩa. Hải quan là một trong những lực lượng ở “tuyến trước” còn có nhiệm vụ góp phần bảo vệ sự ổn định của đất  nước, “hội nhập mà không hòa tan”. Do vậy việc thay đổi từ thủ tục hải quan truyền thống sang thủ tục hải quan điện tử trở nên vô cùng cấp thiết đối với ngành hải quan.

Với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thì thực hiện thủ tục hải quan nhanh hay chậm quyết định rất nhiều đến lợi nhuận chung của họ. Do vậy doanh nghiệp nào cũng muốn thực hiện thủ tục hải quan một cách nhanh chóng. Xuất phát từ thực tế đó doanh nghiệp nào nhanh nhạy trong việc tìm hiểu và thích nghi với xu hướng mới của hải quan hiện nay, là “Hải quan điện tử” thì doanh nghiệp đó sẽ đi trước các đối thủ cạnh tranh và đạt được lợi nhuận cao.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương Mại. Trai qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển công ty đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Bắt đầu từ năm 2006, công ty đã tiến hành cổ phần hóa – đây là bước ngoặt đối với công ty. Bởi vì kể từ lúc đó, không còn sự “nâng đỡ” của Bộ Thương Mại, công ty sẽ phải tự đi trên “đôi chân” của mình. Trong mọi cố gắng, công ty đã sử dụng rất nhiều loại hình như: xuất nhập và nhập khẩu thông thường, gia công, đổi hàng, sản xuất theo mẩu, liên doanh, liên kết,…Tuy nhiên, cũng giống như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác của Việt Nam, định hướng phát triển của Công ty là luôn tập trung thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thương mại, nâng cao doanh thu cho Công ty từ hoạt động này. Do đó, mong muốn có những biện pháp để hoàn thiện và nâng cao quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được Công ty rất quan tâm.

Xuất phát từ những lý do trên, trong đợt thực tập tại Công ty cùng những kiến thức đã được trang bị tại trường đại học, với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên trong công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa  xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội”.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện quy trình thủ tục này, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Công ty theo đúng định hướng đã đề ra.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề làm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội.

Chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1 – Lý luận chung về thủ tục hải quan điện tử

Chương 2 – Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội

Chương 3 – Định hướng và một số giải pháp tăng cường thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cô chú phòng XNK7 thuộc công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Ths. Nguyễn Thị Lan Hương đã giúp em hoàn thành chuyên đê này./.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

1.1 Khái quát về thủ tục hải quan và thủ tục hải quan điện tử

1.1.1 Thủ tục hải quan

1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thủ tục hải quan.

Theo qui định tại Điều 4 của Luật Hải quan được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001, sửa đổi, bổ sung ngày 14 tháng 5 năm 2005:

“Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương tiện vận tải”.

Trong đó:

– Người khải hải quan bao gồm chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải hoặc người được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền.

– Đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát của hải quan là hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, tiền tệ….

Đối tượng làm thủ tục hải quan bao gồm nhiều mặt hàng như hàng kinh doanh xuất nhập khẩu; Hàng tạm nhập tái xuất; Hàng mua bán của các cư dân biên giới; Quà biếu; Hàng hóa xuất khẩu theo đường bưu điện; Hàng hóa trên phương tiện vận tải; Hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử; Hàng quá cảnh; Hàng chuyển cửa khẩu; Tài sản di chuyển; Hành lý của người xuất nhập cảnh; Hàng hóa của khu chế xuất, Kho ngoại quan, Khu mậu dịch tự do

– Người tiếp nhận và thực thi nghiệp vụ hải quan là các nhân viên hải quan.

Đối với người khai hải quan, khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải thực hiện các công việc sau:

– Khai và nộp hồ sơ hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan.

– Đưa  hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm đươc quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí