loading

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Đống Đa

 

Đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại chi nhánh ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đống Đa”

Trong hệ thống NHXNK Việt Nam, Chi nhánh ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đống Đa là một trong những chi nhánh tiêu biểu thu hút một lượng lớn tiền gửi và thực hiện nhiều hoạt động tín dụng với số dư không nhỏ. Chi nhánh hiện là đối tác cung cấp vốn quan trọng cho nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn của nền kinh tế. Trong đó, hoạt động cho vay của chi nhánh chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng tài sản của chi nhánh nói riêng và của toàn hệ thống nói chung.

Những năm vừa qua, hoạt động cho vay của chi nhánh bên cạnh nhiều thành tựu đã đạt được, vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả hoạt động cho vay chưa được cao và chưa xứng với qui mô của Chi nhánh, chưa đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm đánh giá một cách cụ thể và chính xác hiệu quả cho vay để đưa ra các giải pháp góp phần cải thiện thực trạng trên tại Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đống Đa, em lựa chọn đề tài nghiên cứu chuyên đề là: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại chi nhánh ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đống Đa”.

  • Công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Bắc Á Chi nhánh Thăng Long – Thực trang và giải pháp giai đoạn 2009 – 2011
  • Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  • Hoàn công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thiết bị và xây dựng Hà Nội

Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu theo 3 chương:

  • Chương 1: Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại.
  • Chương 2: Thực trạng hiệu quả cho vay tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu – Chi nhánh Đống Đa.
  • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu – Chi nhánh Đống Đa.

Với sự giúp đỡ, chỉ bảo của TS. Phan Thị Bạch Tuyết và các anh chị phòng Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Xuất nhập khẩu Đống Đa cùng với sự tìm tòi nghiên cứu của bản thân, em đã hoàn thành đề tài. Song do hạn chế về thời gian và kiến thức của bản thân nên bài viết chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý và cảm thông của thầy cô cũng như tập thể Ban lãnh đạo, các cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Xuất nhập khẩu Đống Đa và tất cả các bạn quan tâm đến đề tài này để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn