loading

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Kho Hàng Của Công Ty Tnhh Mtv Dược Phẩm Tw 1

 

LỜI NÓI ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đều phải có những chiến lược, giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong đó các giải pháp về nâng cao chất lượng quản trị kho hàng luôn luôn được chú trọng nghiên cứu và thực hiện, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu, quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ của Việt Nam trong bối cảnh như hiện nay thì vấn đề này càng thực sự cần thiết và cần được chú trọng.

Các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ cần phải có được những quyết định đúng đắn trong vấn đề sản xuất kinh doanh của mình để có thể đương đầu với những cơ hội cũng như thách thức ở phía trước. Làm rõ được vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại, vướng mắc cần được khắc phục và giải quyết, từ đó đưa ra được những bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn sau.

Công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang là một trong những doanh nghiệp như thế. Đứng trước thềm hội nhập, với nhiều thách thức từ môi trường cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài khi Việt Nam là thành viên của tổ chức WTO. Trong thời gian tham gia thực tập ở công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang, em nhận thấy rằng các sản phẩm mà công ty sản xuất có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bên cạnh đó vấn đề hiệu quả chất lượng quản trị kho hàng còn có nhiều hạn chế. Do vậy để công ty ngày càng lớn mạnh thì không thể coi nhẹ vấn đề chất lượng quản trị kho.

 • Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong quy trình kiểm toán BCTC
 • Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Đức Huy
 • Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

 

Trong quá trình thực hiện đề tài luận văn thực tập này, được sự giúp đỡ của các anh các chị trong bộ phận kho hàng, bộ phận kế toán, của công ty, cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths.Lê Xuân Đại – Học viện Tài chính, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị kho hàng của công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục đích nghiên cứu

Những kết quả nghiên cứu nhằm ứng dụng có hiệu quả cho công tác quản lý tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang. Để hoàn thành mục đích ý tưởng đề ra cần nghiên cứu các nội dung như sau:

 • Phân tích thực trạng tại chi nhánh và các quy trình quản trị kho hàng để đề ra giải pháp hợp lý trong việc xây dựng và triển khai công tác quản trị kho hàng.
 • Nghiên cứu công tác quản trị kho hàng tại chi nhánh.
 • Phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp ứng dụng vấn đề quản trị kho hàng tại chi nhánh.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình quản trị kho hàng mới.
 • Tìm hiểu, phân tích, đánh giá môi trường trong doanh nghiệp để làm tốt hơn công tác quản trị kho hàng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:
 • Tìm hiểu công tác quản trị kho hàng tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang có những bất cập, thiếu xót để đề ra giải pháp theo yêu cầu chung của Tổng công ty nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.
 • Phân tích môi trường kinh doanh để đề ra giải pháp quản trị kho hàng.
 • Đánh giá công tác quản trị kho hàng của chi nhánh.
Phạm vi nghiên cứu:
 • Các vấn đề liên quan tới công tác quản trị kho hàng tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang.
 • Các đề xuất cho công tác quản trị kho hàng.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn này sẽ kết hợp giữa 2 phương pháp nghiên cứu đó là:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

 • Nghiên cứu tài liệu và các phương pháp liên quan.
 • Tổng hợp tài liệu.
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác quản trị kho hàng.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

 • Phân tích những vấn đề thực tế và xây dựng những giải pháp liên quan đến công tác quản trị kho hàng tại chi nhánh.
 • Đánh giá kết quả đạt được.

Kết cấu của luận văn

Nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương như sau:

 • Chương 1: Một số lý luận cơ bản về quản trị kho hàng
 • Chương 2: Thực trạng công tác quản trị kho hàng tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang
 • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị kho hàng ở công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1 chi nhánh Bắc Giang

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word