loading

Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Công Tác Quản Lý Thu Thuế Gtgt Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên Địa Bàn Quận Cầu Giấy

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

NSNN : Ngân sách Nhà nước

GTGT: Giá trị gia tăng

NQD : Ngoài quốc doanh

DN NQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

NNT: Người nộp thuế

ĐTNT: Đối tượng nộp thuế

MST: Mã số thuế

HĐND: Hội đồng nhân dân

UBND: Uỷ ban nhân dân

Sự ra đời của thuế gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát triển của Nhà Nước. Có thể nói Nhà nước và thuế là hai phạm trù gắn bó hữu cơ với nhau. Mỗi Nhà nước muốn tồn tại và phát triển đều cần phải có NSNN và thuế chính là nguồn thu chủ yếu và quan trọng nhất của NSNN, là công cụ sắc bén giúp Nhà nước quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, phân phối thu nhập quốc dân.

Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân và mọi tổ chức kinh tế trong xã hội. Nhưng điều này chỉ thực sự có ý nghĩa thuyết phục khi hệ thống thuế tỏ ra phù hợp với thực trạng kinh tế-xã hội và phát huy được đầy đủ vai trò tích cực của nó. Trong thời kì công nghiệp hóa- hiện đạị hóa đất nước, đổi mới và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay thì các vấn đề về thuế và mọi sự thay đổi dù nhỏ của nó đều rất nhạy cảm.

Nền kinh tế Việt Nam cũng vậy, trong điều kiện hội nhập nền kinh tế hiện nay, bên cạnh việc cố gắng làm cho hệ thống thuế trở nên tương đồng với các nước trong khu vực cũng như với thông lệ quốc tế thì hệ thống thuế cần phải ngày càng có tính hiệu quả, ổn định, thuận tiện và công bằng hơn, không có sự phân biệt đối xử…Điều này không chỉ thể hiện ở cơ chế chính sách mà còn ở khâu triển khai và bộ máy thực thi đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Nhà nước đã ban hành nhiều luật thuế mới nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, tăng thu cho NSNN,chống thất thu thuế.

Tuy nhiên trên thực tế thì công tác quản lý thu thuế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nợ đọng thuế vẫn còn,  đặc biệt các đối tượng nộp thuế vẫn lợi dụng những kẽ hở của luật thuế để trốn lậu thuế. Trong đó các DN NQD đóng góp một lượng tiền khá lớn vào NSNN tuy nhiên ý thức chấp hành luật thuế của các doanh nghiệp này chưa cao, nhiều doanh nghiệp có hiện tượng chậm nộp thuế, trốn lậu thuế.

Vì vậy chúng ta cần phải tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp này, đặc biệt là quản lý thu thuế GTGT vì thuế GTGT đem lại nguồn thu lớn cho NSNN nhưng lại là loại thuế mà các công ty hay tìm các kẽ hở của luật thuế để trốn lậu thuế.

Xuất phát từ thực tế đó và qua thời gian thực tập tại Chi cục thuế Quận Cầu Giấy, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong Chi cục thuế cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ của thầy cô, tôi xin chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy”.

Luận văn đi sâu vào nghiên cứu công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DN NQD trên địa bàn quận Cầu Giấy, những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn còn tồn tại từ đó đề xuất một số giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn đó cũng như một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT, giúp luật quản lý thuế trở nên hiệu quả hơn trong công tác quản lý thuế tại Chi cục thuế Quận Cầu Giấy nói riêng và nghành thuế nói chung.

Luận văn gồm có 3 chương:

Chương 1: Thuế GTGT và nội dung quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian tới.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí