loading

Một Số Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh

 

Đề tài: “Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

Điểm nổi bật trong cuộc cải cách thuế bước II là thay thế luật thuế doanh thu bằng luật thuế giá trị gia tăng được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Sự ra đời của luật thuế giá trị gia tăng được xem là một bước ngoặt có tính đột phá trong công tác quản lý thu thuế và đã thể hiện được sự mạnh dạn, đương lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực trên các mặt của đời sống kinh tế – xã hội như: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích xuất khẩu và đầu tư; thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp; tạo nguồn thu lớn và ổn định cho NSNN; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường quản lý hoạt động SXKD của doanh nghiệp nói chung và quản lý thuế nói riêng.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Luật thuế GTGT cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như hệ thống thuế chưa đồng bộ và thường xuyên chỉnh sửa đã tạo nhiều kẽ hở cho NNT có cơ hội  luồn lách, trốn lậu thuế. Đó chính là những nguyên nhân gây thất thoát một phần lớn NSNN. Những hạn chế đó cần phải có những biện pháp khắc phục để thuế GTGT phát huy hết vai trò của nó trong việc tạo lập nguồn thu cho NSNN và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển cũng như trên các mặt của đời sống kinh tế – xã hội.

Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng gấp nhiều lần đặc biệt là các DNNQD đã tạo số thu lớn cho NSNN. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực thất thu lớn và gian lận thuế diễn ra khá phổ biến. Điển hình là thuế giá trị gia tăng trong đó: Tình trạng sử dụng hoá đơn giả, khai khống hoá đơn đầu vào để xin hoàn thuế, ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế… đang là vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Để khắc phục được những hạn chế trên thì cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với loại hình doanh nghiệp này.

  • Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư trung và dài hạn tại Ngân hàng BIDV Quang Trung
  • Các giải pháp Marketing nhằm bảo vệ và phát triển thị trường cho Công ty TNHH Việt Tường
  • kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may QUỐC PHỤC VIỆT NAM

Trong thời gian thực tập tại Cục thuế Quảng Ninh, em nhận thấy việc quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp NQD tại địa bàn còn nhiều vấn đề nổi cộm cần giải quyết. Trong khi đó, đây lại là khu vực đóng góp một phần không nhỏ số thu thuế GTGT của tỉnh. Kể từ khi luật doanh nghiệp ra đời, tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 6000 doanh nghiệp NQD được thành lập.

Là một sinh viên chuyên ngành Thuế của Học Viện Tài Chính, xuất phát từ tầm quan trọng của thuế và yêu cầu quản lý thuế đối với các doanh nghiệp NQD, trong quá trình thực tập tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh với sự giúp đỡ của cô giáo và các cô, chú, anh, chị công tác tại Cục, em đã nghiên cứu và tìm hiểu để đi đến lựa chọn đề tài: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để tiếp cận và giải quyết vấn đề. Phương pháp này được thực hiện bởi các kỹ thuật, hệ thống hoá, khảo sát, thu thập số liệu và tình hình thực tế, phân tích, luận giải và suy đoán…

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp NQD – lý luận và thực tiễn.

Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011.

 

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn