loading

Nâng Cao Hiệu Quả Huy Động Vốn Tại Nhtmcp Tiên Phong – Thăng Long

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI. 4 1.1.Hoạt đông huy động vốn của ngân hàng thương mại. 4 1.2.Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. 11 1.2.1.Khái niệm. 11 1.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. 14 1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. 18 1.3.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. 24 1.3.1.Đối với ngân hàng. 24 1.3.2.Đối với khách hàng. 26 1.3.3.Đối với nền kinh tế. 26 KẾT LUẬN: 28 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NG N HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH THĂNG LONG. 29 2.1.Khái quát về ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. 29 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Tiên Phong cho nhánh Thăng Long. 29 2.1.2.Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. 29 2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. 34 2.2.Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. 45 2.2.1.Tốc độ tăng trưởng vốn lưu động. 45 2.2.2.Cơ cấu vốn huy động. 46 2.3.Đánh giá thực trạng huy động vốn của ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. 55 2.3.1.Phân tích hiệu quả huy động vốn. 55 2.3.2.Những kết quả đạt được. 65 2.3.3.Những tồn tại. 66 2.2.4.Nguyên nhân của những tồn tại. 67 2.3.4.Kết luận 69 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NG N HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH THĂNG LONG. 70 3.1.Định hướng hoạt động của ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2016-2020 70 3.1.1.Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh. 70 3.1.2.Định hướng huy động vốn. 71 3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. 71 3.2.1 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 71 3.2.2. Đa dạng hóa cơ cấu huy động vốn 72 3.2.3. Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động 73 3.2.4. Cơ chế điều hành lãi suất linh hoạt và hợp lý 74 3.2.5. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động ngân hàng 75 3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 75 3.3.Kiến nghị. 76 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và Nhà nước 76 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 77 3.3.3 . Đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. 81 KẾT LUẬN 82

 • Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Agribank Nam Đô
 • Improving customer service in Military commercial join stock bank – Hoang Quoc Viet Branch
 • Giải pháp xã hội hóa các nguồn tài chính trong hoạt động dịch vụ y tế

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vai trò của vốn đối với các Ngân hàng thương mại ngày càng trở nên quan trọng. Vốn của ngân hàng được hiểu là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Vốn của Ngân hàng Thương mại được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay và các nguồn vốn khác. Trong đó vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn kinh doanh của NHTM. Muốn đóng vai trò thực sự như một trung gian tài chính, một tổ chức kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp, muốn giữ thế chủ động trong kinh doanh thì mỗi ngân hàng không thể không tiến hành huy động vốn. Nguồn vốn huy động quyết định năng lực thanh toán cũng như quy mô các hoạt động cho vay, đầu tư, bảo lãnh…của ngân hàng. Nó cũng có ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh, vị thế và uy tín của ngân hàng trên thị trường.   Rõ ràng, một ngân hàng có thế mạnh trong việc huy động vốn thì sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường. Vì vậy mỗi ngân hàng đều cần quan tâm thường xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bản thân ngân hàng và nhu cầu về vốn cho nền kinh tế.          Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã học được ở trường, cùng những kiến thức đã thu thập được trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long, em đã chọn đề tài: “

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Thăng Long

để viết luận văn tốt nghiệp của mình.

 • Mục đích nghiên cứu
 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn.
 • Phân tích đúng thực trạng công tác huy động và sử dụng nguồn vốn của ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long.
 • Đưa ra các giải pháp tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long.
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu của luận văn là “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Thăng Long”.
 • Phạm vi nghiên cứu: tập trung phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long trong vài năm trở lại đây và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn cho chi nhánh trong giai đoạn 2016-2020.
 • Phương pháp nghiên cứu

Áp dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu khác như:

 • Phương pháp thu thập, tổng hợp: Các số liệu được thu thập và tổng hợp thông qua các tài liệu, báo cáo đã được công bố.
 • Phương pháp so sánh, thống kê: Thông qua thu thập và tổng hợp, tác giả thực hiện so sánh và thống kê các số liệu để thực hiện phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng.
 • Bố cục luận văn

Về kết cấu: Ngoài phần mở đầukết luận, nội dung đề tài được chia làm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn  của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cố phần Tiên Phong chi nhánh Thăng Long. Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã rất cố gắng nhưng do còn nhiều hạn chế về trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tế, hạn chế về thời gian nghiên cứu nên trong quá trình thực hiện luận văn này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý, bổ sung của thầy cô, ban lãnh đạo và các anh chị tại ngân hàng  TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long  để luận văn của em được tốt hơn. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc, các anh chị cán bộ tại ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long  đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo điểu kiện của các thầy cô khoa Ngân Hàng – Bảo Hiểm, đặc biệt là PGS.TS  Đinh Xuân Hạng là người trực tiếp tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word