loading

Phân Tích, Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Phân Hệ Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng – Bộ Quốc Phòng

Lời nói đầu

Song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì ngành khoa học tính toán đóng vai trò quan trọng, nó đạt được những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bước tiến nhảy vọt. Việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực đời sống của con người ngày càng tăng. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, công nghệ thông tin đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn và không thể thiếu trong việc áp dụng vào các hoạt động xã hội như: Quản lý kinh tế, Sản xuất, Hành chính, Thông tin…

Ở nước ta hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhưng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hóa cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi mỗi cơ quan, xí nghiệp lại có cách xử lý khác nhau.

Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thường mời các chuyên viên phần mềm về viết chương trình quản lý cho họ, nhưng họ lại không hiểu chương trình được viết như thế nào, hoặc ứng dụng được phân tích ra sao. Họ không biết làm gì ngoài việc ấn nút theo sự hướng dẫn. Khi muốn thay đổi nhỏ trong chương trình lại phải mời chuyên viên. Chính sự hạn chế trong việc phân tích vấn đề, quản lý, cũng như sử dụng đã không phát huy hết tác dụng của máy tính và các phần mềm ứng dụng.

Với mong muốn hiểu rõ hơn được phương pháp phân tích, thiết kế và xây dựng một phần mềm ứng dụng trong quản lý kinh tế em đã chọn đề tài:

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Thiết kế và Đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng ”.

Phần 1 : Lý luận chung về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

 • Các khái niệm:

Hệ thống: là một tập hợp các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau và cùng thực hiện một số mục tiêu nhất định.

Ví dụ: Hệ thống tư tưởng, hệ thống đường sắt, hệ thống tín hiệu giao thông…

 • Khái niệm thông tin: thông tin là dữ liệu được đặt vào một ngữ cảnh với một hình thức thích hợp và có lợi cho người sử dụng cuối cùng.

Thông tin là một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mọt tổ chức nói chung, của doanh nghiệp nói riêng; nhất là trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, thông tin cần phải được tổ chức thành một hệ thống khoa học, giúp cho các nhà quản lí có thể khai thác thông tin một cách triệt để.

Trong tin học, thông tin là sự tinh lọc từ việc xử lý dữ liệu. Chính vì vậy mà hai thành phần quan trọng của hệ thống thông tin là thành phần dữ liệu và thành phần vật lý.

 • Khái niệm Hệ thống thông tin (HTTT): HTTTđược xác định như một tập hợp các thành phần được tổ chức để thu thập, xử lí, lưu trữ, phân phối và biểu diễn thông tin, trợ giúp việc ra quyết định và kiểm soát hoạt động trong một tổ chức. Ngoài ra nó còn có thể giúp người quản lí phân tích các vấn đề, cho phép nhìn thấy một cách trực quan những đối tượng phức tạp, tạo ra các sản phẩm mới.
 • Hệ thống thông tin quản lý (MIS): là một hệ thống thông tin để trợ giúp thực hiện các chức năng hoạt động của một tổ chức và trợ giúp quá trình ra quyết định thông qua việc cung cấp cho các nhà quản lý những những thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động của đơn vị.
 • Hệ thống thông tin kế toán (AIS): là một cấu phần đặc biệt của hệ thống thông tin quản lý. nhằm thu thập, xử lý và báo cáo các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ tài chính.

Một số HTTT quản lí trong một doanh nghiệp, một  tổ chức như:

– Hệ thống nhân sự, tiền lương.

– Hệ thống quản lí vật tư chuyên dụng.

– Hệ thống quản lí công văn đi, đến.

– Hệ thống kế toán.

– Hệ thống quản lí tiến trình.

HTTT quản lí trong doanh nghiệp giúp cho thông tin trong doanh nghiệp được tổ chức một cách khoa học và hợp lí, từ đó các nhà quản lí trong doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, phục vụ cho việc ra các quyết định kịp thời. Do đó nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán (AIS) và hệ thống thông tin quản lý được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

Theo cuốn Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information Systems) của Gelinas, Sutton & Oram xuất bản năm 1999.

 • Những thành phần cơ bản của một HTTT.

Một hệ thống thông tin gồm 5 thành phần cơ bản sau:

 • Phần cứng: (máy tính điện tử) là một thiết bị điện tử có khả năng tổ chức và lưu trữ thông tin với khối lượng lớn, xử lý dữ liệu tự động với tốc độ nhanh, chính xác thành các thông tin có ích cho người dùng.
 • Phần mềm: gồm một tập hợp các lệnh được viết bằng ngôn ngữ mà máy hiểu được để thông báo cho máy biết phải thực hiện các thao tác cần thiết theo thuật toán đã chỉ ra.
 • Dữ liệu: bao gồm toàn bộ các số liệu, các thông tin phục vụ cho việc xử lý trong hệ thống, trợ giúp các quyết định cho nhà quản lý.
 • Thủ tục: tục là những chỉ dẫn của con người.
 • Con người: là yếu tố quyết định trong hệ thống, thực hiện các thủ tục để biến đổi dữ liệu nhằm tạo ra thông tin.
 • Sự cần thiết phải phát triển HTTT quản lí trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có HTTT quản lí hiệu quả giúp cho doanh nghiệp có thể:

– Khắc phục khó khăn trước mắt để đạt được các mục tiêu đề ra.

– Tạo ra năng lực chớp được các cơ hội hay vượt qua các thách thức.

Ngoài ra, HTTT quản lí còn là một trong những yếu tố mà mỗi đối tác đánh giá giá trị của doanh nghiệp.

Đó là những nguyên nhân phải phát triển HTTT quản lí trong doanh nghiệp.

 • Chu trình phát triển một HTTT
 • Khởi tạo và lập kế hoạch dự án

Hai hoạt động chính trong khởi tạo và lập kế hoạch dự án là phát hiện ban đầu chính thức về những vấn đề của hệ thống và các cơ hội của nó, trình bày rõ lí do vì sao tổ chức cần hay không cần phát triển HTTT. Tiếp đến là xác định phạm vi cho hệ thống dự kiến. Một kế hoạch dự án phát triển HTTT được dự kiến về cơ bản được mô tả theo vòng đời phát triển hệ thống, đồng thời cũng đưa ra ước lượng thời gian và các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện nó. Hệ thống dự kiến phải giải quyết được những vấn đề đặt ra của tổ chức hay tận dụng được những cơ hội có thể trong tương lai mà tổ chức gặp, và cũng phải xác định chi phí phát triển hệ thống và lợi ích mà nó sẽ mang lại cho tổ chức.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí