loading

Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Gianh Tại Từ Liêm – Hà Nội

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.

Các số liệu, kết quả trong đồ án tốt nghiệp của tôi là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị tôi thực tập.

Lời cảm ơn

Sau 4 năm học tập và nghiên cứu tại trường học viện tài chính, ngoài sự nổ lực của bản thân em đã được các thầy, các cô dạy dỗ, dìu dắt, truyền đạt cho một lượng kiến thức để làm hành trang bước vào đời.

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô trường học viện tài chính, người đã cho em những kiến thức cơ bản nhất, cũng như những bài học trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn các thầy các cô khoa Hệ thống thông tin kinh tế đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức chuyên ngành, những kinh nghiệm trong công việc, cho em sự tự tin với kiến thức chuyên ngành của mình để em vững chắc nghề nghiệp trong tương lai. Đặc biệt em chân thành tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Hà Văn Sang người đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp trong thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn công ty Hệ thống 1- V đã tạo điều kiện cho em được theo học các lớp học công nghệ “1C: Doanh nghiệp”, cảm ơn các anh phòng công nghệ trong công ty đã nhiệt tình chỉ bảo em trong quá trình làm chương trình. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn lảnh đạo cũng như các anh chị tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh đã giúp đỡ và chỉ bảo em các nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để em có thể hoàn thành đồ án trong thời gian thực tập tốt nghiệp

Mục Lục

LỜI CAM ĐOAN 1

Lời cảm ơn 2

Mục Lục 3

Lời mở đầu 5

Chương I: Lý luận chung về phân tích thiết kế hệ thông thông tin và công tác quản lý bán hàng 7

1.1 Hệ thống thông tin (HTTT) 7

1.1.1 Khái niệm về hệ thống thông tin 7

1.1.2 Vai trò của hệ thống thông tin 7

1.1.3 Phương pháp phát triển hệ thống thông tin 9

1.2 Quá trình phân tích hệ thống thông tin 9

1.2.1  Khảo sát và lập kế hoạch dự án 9

1.2.2 Phân tích 11

1.2.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh 11

1.2.2.2 Biểu đồ phân cấp chức năng 13

1.2.2.3 Ma trận thực thể chức năng. 13

1.2.3 Mô hình hóa quá trình xử lý 14

–  Biểu đồ luồng dữ liệu 14

–  Phát triển luồng dữ liệu mức 0. 16

1.2.4 Thiết kế logic và thiết kế vật lý 16

1.2.4.1 Thiết kế logic 16

1.2.4.2 Thiết kế vật lý 18

1.3 Lý luận chung về kế toán bán hàng 19

1.3.1 Khái niệm cơ bản 19

1.3.2 Nhiệm vụ và vai trò của công tác quản lý bán hàng 22

1.3.2.1 Nhiệm vụ của công tác quản lý bán hàng 22

1.3.2.2 Vai trò của công tác quản lý bán hàng 23

1.3.3 Các phương pháp xác định giá gốc thành phẩm 23

1.3.3.1 Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm 23

1.3.3.2 Giá gốc thành phẩm nhập kho 23

1.3.3.3 Giá gốc thành phẩm xuất kho 24

1.3.4 Chứng từ kế toán và phương pháp kế toán thành phẩm 24

1.3.4.1 Chứng từ kế toán 24

1.3.4.2 Phương pháp kế toán 24

1.3.5 Kế toán giá vốn hàng bán 26

1.3.5.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 26

1.3.5.2 Trình tự kế toán giá vốn hàng xuất bán theo PP KKTX 26

1.3.6 Kế toán doanh thu bán hàng 27

1.3.6.1 Tài khoản sử dụng 27

1.3.6.2 Trình tự kế toán 27

1.3.7 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 32

1.3.7.1 Tài khoản sử dụng 32

1.3.7.2 Kế toán giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại 32

1.3.7.3 Hàng bán bị trả lại 32

1.3.7.4 Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuế TTĐB, thuế xuất nhập phải nộp 33

1.4 Giới thiệu chung về nền tảng công nghệ “1C: DOANH NGHIỆP” 33

1.4.1 Nền tảng công nghệ: ”1C:DOANH NGHIỆP” 33

1.4.2 Kiến trúc hệ thống chương trình “1C:DOANH NGHIỆP” 34

1.4.2.1 Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng nền tảng công nghệ “1C:DOANH NGHIỆP” 34

1.4.3 Các tính năng cơ bản của “1C:DOANH NGHIỆP” 35

Chương II: Giới thiêu chung về công ty và quá trình quản lý bán hàng tại chi nhánh CTCP Sông Gianh tại Từ Liêm-Hà Nội. 36

2.1 Giới thiệu chung 36

2.1.1 Giới thiệu về chi nhánh công ty 36

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm-Hà Nội 38

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm-Hà Nội 39

2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại chi nhánh CTCP Sông Gianh tại Từ Liêm-Hà Nội 39

2.2.1 Các mẫu chứng từ và báo cáo sử dụng tại công ty 39

2.2.2 Hình thức kế toán và phương pháp kế toán mà chi nhánh CTCP Sông Gianh tại Từ Liêm sử dụng. 48

Chương III: Xây dựng phần mềm kế toán quản lý bán hàng tại chi nhánh công ty Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội 49

3.1 Phân tích hệ thống 49

3.1.1 Quy trình bán hàng và xác định yêu cầu 49

3.1.1.1 Quy trình bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm 49

3.1.1.2 Những yêu cầu hệ thống cần đạt được 50

3.1.2 Mô hình chức năng nghiệp vụ của hệ thống 51

3.1.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh 51

3.1.2.2 Biểu đồ phân rã chức năng 52

3.1.2.3 Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng 54

3.1.2.4 Ma trận thực thể chức năng 55

3.1.3 Mô hình khái niệm logic 56

3.1.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 56

3.1.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 57

3.1.3.3 Mô hình thực thể liên kết – mô hình ER 58

3.1.4 Chuyển mô hình ER sang mô hình quan hệ 68

3.1.5 Mô hình quan hệ 71

3.2 Thiết kế vật lý 72

3.2.1 Danh sách danh mục các đối tượng 72

3.2.2 Danh sách chứng từ 73

3.2.3 Xác định luồng hệ thống 78

3.2.3.1 Luồng hệ thống cho biểu đồ “ Tiếp xúc khách hàng” 78

3.2.3.2 Luồng hệ thống cho biểu đồ “ Xử lý chứng từ” 79

3.2.3.3 Luồng hệ thống cho biểu đồ “ Báo cáo” 81

3.3 Tính năng của chương trình 81

3.3.1 Nhập dữ liệu các danh mục cần thiết 82

3.3.2  Lập các chứng từ 82

3.3.3 Chiết xuất các báo cáo 82

3.4 Thiết kế giao diện 82

3.4.1 Giao diện chính của chương trình 82

3.4.2 Menu chương trình 83

3.4.3 Một số kết quả đầu ra chủ yếu 84

Phần kết luận 89

I. Đặt vấn đề

Cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ thông tin, hiện nay việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực hoạt động trong đời sống con người đã làm nâng cao tốc độ thực hiện công việc và giảm bớt công việc cho con người. Đặc biệt, trong công tác quản lý tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thì việc ứng dụng tin học vào việc quản lý là rất cần thiết, nó có thể giúp người quản lý thuận tiện trong công tác kiểm tra.

Khi ứng dụng phần mềm tin học vào công tác quản lý thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn cho người quản lý và cả người thực hiện, nó còn đem lại hiệu quả, và độ chính xác cao cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp sẽ có những các quản lý, tổ chức khác nhau, nên để có một phân mềm phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Vì vậy, với sự cần thiết của việc ứng dụng tin học phù hợp vào trong công tác quản lý, và sau khi khảo sát thực trạng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội em đã chọn đề tài “ Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý phần mềm kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội”

II. Sự cần thiết

Phần mềm kế toán bán hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp tiện dụng trong việc in ra phiếu xuất, nhập hàng, hóa đơn GTGT, dữ liệu của các chứng từ này sẽ được nhập vào, không còn sợ việc viết sai hóa đơn.

Việc quản lý bán hàng là rất quan trọng, nó quản lý doanh thu, công nợ phải thu, phải trả, vì vậy sự chính xác kịp thời của thông tin là rất cần thiết.

Do vậy, việc xây dựng phần mềm quản lý kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm là rất cần thiết.

[ux_bestseller_products products=”” columns=”4″ title=”Dịch vụ nổi bật tại inthienhang.com”]

III. Mục đích của đề tài

Giảm bớt nhân lực tiết kiệm chi phí nhân công trong các tác quản lý bán hàng

Cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác

Ngoài ra, việc thực hiện đề tài này giúp em hiểu rỏ hơn về thực tế công tác quản lý kế toán bán hàng sau thời gian thực tập.

IV Phạm vi đề tài

Vì thời gian thực tập có hạn nên em chỉ gói gọn phạm vi nghiên cứu đề tài trong phạm vi xuất hàng bán, nhập hàng bán bị trả lại, theo dõi thanh toán của khách hàng theo hình thức tiền mặt.

V Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội.

VI Kết cấu của đồ án

Đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu theo 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và công tác quản lý bán hàng

Chương II: Giới thiệu chung về công ty và quá trình quản lý bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội.

Chương III: Xây dựng phần mềm quản lý kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Sông Gianh tại Từ Liêm – Hà Nội

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí