loading

Phát Triển Cho Vay Tiêu Dùng Tại Nh Việt Nam Thinh Vượng-Vĩnh Phúc

ỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI. 4 1.1: Lý luận tổng quan về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 4 1.1.1: Tổng quan về cho vay của ngân hàng thương mại 4 1.1.2 Tổng quan về cho vay tiêu dùng 7 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 18 1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 23 1.2.1 Khái niệm 23 1.2.2 Sự cần thiết phát triển cho vay tiêu dùng 26 1.2.3 Tiêu chí đánh giá sự phát triển cho vay tiêu dùng 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH PHÚC. 34 2.1: Tổng quan về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 34 2.1.1 Sự ra đời, mô hình tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 34 2.1.2 khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 39 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc. 50 2.1.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 50 2.2.2 Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 55 2.2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC. 67 3.1: Định hướng phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc đến năm 2020 67 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 68 3.2.1 Tăng cường huy động vốn vay để bảo đảm cân đối vốn và an toàn tín dụng 68 3.2.2 Đa dạng hóa phương thức cho vay tiêu dùng 70 3.2.3 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho vay 70 3.2.4 Tăng cường công tác thẩm định, giám sát, kiểm tra các khoản vay và đôn đốc thu nợ. 71 3.2.5 Nhóm giải pháp khác. 72 3.3: Một số kiến nghị 75 3.3.1:Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của nhà nước 75 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 77 3.3.3: Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 78 3.3.4 : Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 78 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 80 KẾT LUẬN 81

  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Thanh Xuân
  • Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NH agribank – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
  • Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nh TMCP Đại Chúng – Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU   1, Tính cấp thiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát triển, thu nhập của con người tăng lên, nhu cầu tiêu dùng của họ cũng theo đó mà tăng. Họ chi tiêu nhiều hơn, muốn sở hữu nhiều thứ hơn và việc mua sắm của mình trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Trong những năm gần đây, thu nhập của người dân Việt Nam tăng lên tương đối cao ( năm 2015 đạt mốc  2200USD/ người/ năm – tổng cục thống kê năm 2015), theo đó nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cũng tăng . Tuy nhiên, nhu cầu đó không phải lúc nào cũng được đáp ứng bởi khả năng thanh toán hiện tại của họ không đủ. Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại đã đưa ra và phát triển mạnh mẽ các sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu của mình thay vì phải chờ đợi sau một thời gian mới có thể có đủ khả năng thanh toán. Nhìn vào thực tế của ngành ngân hàng nước ta hiện nay, với vai trò mạch huyết của nền kinh tế thì việc hỗ trợ giải quyết mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng là chưa xứng đáng với khả năng. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng còn thấp, chỉ chiếm khoảng 20-30% tổng dư nợ cho vay. Trong khi tỉ lệ này ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật và các nước Châu Âu luôn là 40-50%. Điều đó cũng nói lên rằng tiềm năng cho vay tiêu dùng trong nước còn rất lớn , trong khi khả năng khai thác khu vực tín dụng tiêu dùng còn hạn chế hoặc không có sự quan tâm xứng đáng trong lĩnh vực này. Theo lộ trình cam kết gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, diễn đàn hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), chúng ta sẽ mở cửa toàn bộ hệ thống ngân hàng, đón nhận sự cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng nước ngoài vốn là các ngân hàng có nguồn vốn lớn, khoa học công nghệ hiện đại và đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng với mục tiêu giữ vị trí số một về ngân hàng bán lẻ trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam, việc phát triển cho vay tiêu dùng là mục tiêu trước mắt và cả mục tiêu lâu dài. Vì vậy, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc” làm khóa luận tốt nghiệp với hy vọng góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm cho lĩnh vực cho vay tiêu dùng của chi nhánh được phát triển hiệu quả và bền vững. 2, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trực tiếp là phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM. Phạm vi nghiên cứu là mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Đề xuất định hướng và giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng năm 2016. 3, Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng. Trên cơ sở đó, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc. Đánh giá những kết quả, tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc. 4, Phương pháp nghiên cứu. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn thực tập bao gồm phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp logic, tổng hợp, phương pháp so sánh kết hợp với bảng biểu và đồ thị để phân tích đánh giá. 5, Kết cấu của luận văn tốt nghiệp Nội dung chính được chia thành 3 chương như sau: Chương 1:Lý luận tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc. Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của PGS.TS Đinh Xuân Hạng và các thầy cô bộ môn, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo ngân hàng, các cô chú anh chị tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ tại đơn vị thực tập!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word