loading

Phát Triển Dịch Vụ Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển – Thanh Xuân

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi LỜI CẢM ƠN vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Dịch vụ Bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 3 1.1.1. Khái niệm Dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 3 1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 4 1.1.3 Các sản phẩm Dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 6 1.2. Phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 13 1.2.1. Căn cứ đánh giá phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. 13 1.2.2. Vai trò của việc phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH THANH XU N. 19 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân: 19 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân: 19 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 21 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 26 2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 28 2.2 Thực trạng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân: 28 2.2.1. Thực trạng dịch vụ bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân: 28 2.3. Đánh giá chung về phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân 37 2.3.1. Những kết quả đạt được: 37 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại. 40 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH THANH XU N. 47 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 47 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh bán lẻ chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 47 3.1.2. Định hướng cụ thể của BIDV Thanh Xuân: 49 3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 50 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động DVBL: 50 3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển DVBL mới: 51 3.2.3. Nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện hiện đại hóa công nghệ: 56 3.2.4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ NHBL: 59 3.2.5. Tăng cường hoạt động marketing: 60 3.2.6. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực: 61 3.2.7. Đa dạng hóa các kênh phân phối và thực hiện phân phối hiệu quả 63 3.3. Kiến nghị: 65 3.3.1. Kiến ngị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam: 65 3.3.2. Kiến nghị với lãnh đạo các cấp thành phố Hà Nội. 66 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam: 66 KẾT LUẬN 68 PHỤ LỤC 70

  • Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NH agribank – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
  • Phát triển cho vay tiêu dùng tại NH Việt Nam Thinh Vượng-Vĩnh Phúc
  • Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nh TMCP Đại Chúng – Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU Những khảo sát gần đây cho thấy: xu hướng tiêu dùng trước trả sau đang ngày một tăng, nhất là ở các đô thị loại 1 và loại 2, nơi tập trung các khách hàng có tiềm năng tài chính lớn. Dịch vụ bán lẻ đang mở ra cho các NHTM cơ hội để phát triền. Những năm gần đây, các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã bắt đầu đẩy mạnh vào khai thác thị trường bán lẻ, tăng cường tiếp cận với khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. Phục vụ đối tượng khách hàng sử dụng DVBL sẽ đảm bảo cho ngân hàng quản lý rủi ro hữu hiệu, cung ứng các dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, định hướng kinh doanh, giúp ngân hàng đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu. Khi chuyển sang bán lẻ, ngân hàng sẽ có thị trường lớn hơn, tiềm năng phát triển tăng lên và có khả năng phân tán rủi ro trong kinh doanh. Không những thế, Dịch vụ NHBL còn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và toàn bộ nền kinh tế nói chung, khi đặt mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt được chú trọng. Tiết kiệm chi phí, thời gian cho ngân hàng và khách hàng, đồng thời giúp cải thiện đời sống dân cư. Chính vì thế các sản phẩm DVBL của các NHTM tuy còn rất mới mẻ nhưng đã được khách hàng quan tâm và thu được không ít thành công. Cạnh tranh trên lĩnh vực này đang ngày càng trở nên gay gắt. Mới chỉ tính trên địa bàn Thanh Xuân dã có 4 NHTM nhà nước như Agribank, Vietcombank, Vietinbank… và rất nhiều các NHTM cổ phần, ngân hàng nước ngoài. Mặt khác, chi nhánh Thanh Xuân cũng phải cạnh tranh với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống chi nhánh của BIDV khu vực Hà Nội, cũng như trong cả nước để có thể trở thành chi nhánh được xếp hạng I. Khách hàng là người đưa ra quyết định cuối cùng để lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Làm thế nào để có thể thu hút được khách hàng về phía mình, để từ đó có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là hoạt động hiệu quả là một câu hỏi lớn đối với tất cả các ngân hàng. Từ vấn đề thực tiễn trên, qua thời gian thực tập và tìm hiểu, em quyết định chọn đề tài: “ Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân” để nghiên cứu. Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân. Chương III: Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân. Phạm vi hoạt động nghiên cứu của đề tài là hoạt động phát triển khách hàng sử dụng Dịch vụ bán lẻ, tại chi nhánh Thanh Xuân – BIDV từ năm 2013 đến nay. Trên cơ sở và lý luận thực tiễn, bài viết đưa ra một số ý kiến nhằm phát triển khách hàng ở lĩnh vực này tại chi nhánh. Do điều kiện và phạm vi nghiên cứu hạn hẹp, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng để đề tài thực hiện được hoàn chỉnh hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word