loading

Phát Triển Dịch Vụ Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. Dịch vụ Bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 3 1.1.1. Khái niệm Dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 3 1.1.3 Các sản phẩm Dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 6 1.1.4. Vai trò của việc phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. 12 1.2. Phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 15 1.2.1. Khái niệm phát triển dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng thương mại: 15 1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. 18 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển DVBL của Ngân hàng thương mại. 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH THANH XUÂN.

2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân: 28 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân: 28 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 30 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 35 2.2 Thực trạng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân: 41 2.2.1. Thực trạng dịch vụ bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân: 41 2.3.   Đánh giá chung về phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân 49 2.3.1.   Những kết quả đạt được: 49 2.3.2.   Các hạn chế. 50 2.3.3.   Nguyên nhân của những tồn tại. 52

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH THANH XUÂN

3.1.   Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 56 3.1.1.   Định hướng hoạt động kinh doanh bán lẻchung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 56 3.1.2. Định hướng cụ thể của BIDV Thanh Xuân: 58 3.2.   Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân 59 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động DVBL: 59 3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển DVBL mới: 60 3.2.3. Nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện hiện đại hóa công nghệ: 65 3.2.4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ NHBL: 67 3.2.5. Tăng cường hoạt động marketing: 68 3.2.6. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực: 69 3.2.7. Đa dạng hóa các kênh phân phối và thực hiện phân phối hiệu quả 71 3.3. Kiến nghị: 73 3.3.1. Kiến ngị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam: 73 3.3.2. Kiến nghị với lãnh đạo các cấp thành phố Hà Nội. 74 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam: 74 KẾT LUẬN 76 PHỤ LỤC 78

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh Thanh Xuân Bảng 2.2: Tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân Bảng 2.3: Bảng kết quả kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn của chi nhánh giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thanh Xuân 2013 -2015 Bảng 2.6: Kết quả các sản phẩm tín dụng bán lẻ:

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ATM Automatic Teller Machine
BIDV Bank of investment and Development of Viet Nam
CBCNV Cán bộ công nhân viên
CNTT Công nghệ thông tin
DNNN Doanh nghiệp nhà nước
DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
DVBL Dịch vụ bán lẻ
NHBL Ngân hàng bán lẻ
NHĐT&PT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHNo Ngân hàng Nông Nghiệp
NHTM Ngân hàng thương mại
POS Point of sale
TCTD Tổ chức tín dụng
TSBĐ Tài sản bảo đảm
VHĐ Vốn huy động
WTO Tổ chức thương mại quốc tế

 

LỜI CẢM ƠN

Trước hết emxin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô giáocủa Học Viện Tài Chính, đặc biệt là các thầy cô khoa Ngân Hàng – Bảo Hiểm đã tạo điều kiện cho em được viết khóa luận. Và em cũng xin chân thành cám ơn cô Trần Thị Việt Thạch đã rất nhiệt tình, ân cần hướng dẫn để em có thể hoàn thành tốt khóa luận này. Em cũng xin cảm ơn các anh chị cán bộ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân nơi em thực tập đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập cũng như trong thời gian nghiên cứu về đề tài này. Do thời gian thực tập và trình độ nghiên cứu còn hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên nội dung khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô, các anh chị trong Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Xuân để em có thể hoàn thiện khóa luận của mình tốt hơn. Đây là xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. Phục vụ đối tượng khách hàng sử dụng DVBL sẽ đảm bảo cho ngân hàng quản lý rủi ro hữu hiệu, cung ứng các dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, định hướng kinh doanh, giúp ngân hàng đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu. Khi chuyển sang bán lẻ, ngân hàng sẽ có thị trường lớn hơn, tiềm năng phát triển tăng lên và có khả năng phân tán rủi ro trong kinh doanh. Không những thế, Dịch vụ NHBL còn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và toàn bộ nền kinh tế nói chung, khi đặt mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt được chú trọng. Tiết kiệm chi phí, thời gian cho ngân hàng và khách hàng, đồng thời giúp cải thiện đời sống dân cư. Chính vì thế các sản phẩm DVBL của các NHTM tuy còn rất mới mẻ nhưng đã được khách hàng quan tâm và thu được không ít thành công.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí