loading

Phát Triển Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Tmcp Bắc Á Chi Nhánh Hà Thành, Hà Nội

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại 3 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 3 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 4 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 6 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của cho vay tiêu dùng 6 1.2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng 11 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 16 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHI NHÁNH HÀ THÀNH, HÀ NỘI 22 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 22 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 22 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 23 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 24 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu 27 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 31 2.2.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 31 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 33 2.3. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 34 2.3.1. Tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 34 2.3.2. Kết quả đạt được 42 2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân 43 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH HÀ THÀNH 48 3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015- 2020 48 3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 48 3.1.2. Định hướng tín dụng của ngân hàng Bắc Á 49 3.2. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 49 3.2.2. Mở rộng mạng lưới, phát triển thị trường 52 3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động marketing của ngân hàng 54 3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 55 3.2.5. Giải pháp về công nghệ 56 3.3. Kiến nghị 57 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ và ngành liên quan 57 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam 59 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay tiêu dùng trực tiếp: 13 Sơ đồ 1.2: Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp: 14 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức NHTMCP Bắc Á – chi nhánh Hà Thành 25 Bản.g 2.1: Tình hình huy động vốn của ngân hàng Bắc Á chi nhánh Hà Thành 28 Bả.ng. 2.2: Tình hình sử dụng vốn 29 Bảng 2.3 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành 31 Bảng 2.4 : Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay 34 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 2013-2015 36 Bảng 2.6: Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng trong 2013- 2015 37 Bảng 2.7: Tình hình dư nợ quá hạn từ hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn 2013- 2015 38

Xem thêm:

  • Phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng Agribank Nam Hà Nội
  • Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội
  • CÔNG TÁC KÉ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XNICE VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, cuộc sống hiện đại hơn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, thị trường hàng hóa cũng ngày càng đa dạng và phong phú hơn với nhiều mẫu mã và chủng loại, đã đáp ứng được các nhu cầu khác nhau và ngày một gia tăng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng có khả năng tự chi trả hoàn toàn cho nhu cầu tiêu dùng của mình. Từ thực tế đó, các ngân hàng đã phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời tạo ra thu nhập cho ngân hàng. Theo xu hướng đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội cũng đã phát triển một số sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu của  người tiêu dùng như: cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở, cho vay mua xe ô tô, cho vay cán bộ Ngân hàng Bắc Á không có tài sản đảm bảo,…Trong những năm qua, chi nhánh đã thu được những kết quả khả quan cả về quy mô và chất lượng món vay. Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc mở rộng và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng một cách hiệu quả là vấn đề quan trọng cần được quan tâm và chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, cũng với mong muốn được tìm hiểu về thực trạng và khả năng phát triển hoạt động này tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội trong tương lai, em đã lựa chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội” để nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Kết cấu chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội Trong quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy TS Ngô Đức Tiến, và sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình đến từ các anh chị của Phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, số lượng các ngân hàng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.