loading

Quản Lý Thu Ngân Sách Xã Trên Địa Bàn Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH Xà

    1. Lý luận chung về thu ngân sách xã 25

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về thu ngân sách xã 26

1.1.2. Vai trò của thu ngân sách xã 28

1.1.3. Nguồn thu ngân sách xã 29

    1. Lý luận chung về quản lý thu ngân sách xã 31

1.2.1. Lập dự toán thu ngân sách xã 31

1.2.2. Tổ chức chấp hành dự toán thu ngân sách xã 33

1.2.3. Quyết toán thu ngân sách xã 34

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 36

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và bộ máy quản lý thu ngân sách xã tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thái Thụy 36

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Thái Thụy 36

2.1.2. Bộ máy quản lý  thu ngân sách xã tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thái Thụy 39

2.2. Thực trạng thu và quản lí thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy 

2.2.1. Thực trạng phân cấp nguồn thu ngân sách xã 41

2.2.2. Thực trạng công tác lập dự toán thu ngân sách xã 44

2.2.3. Thực trạng công tác quyết toán thu ngân sách xã 41

2.3. Đánh giá công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy 42

2.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân 42

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 45

Chương 3:  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 49

3.1. Định hướng chung về phát triển kinh tế – xã hội và quản lý thu ngân sách xã của huyện Thái Thụy trong thời gian tới 49

3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội 49

3.1.2. Định hướng về quản lý thu ngân sách xã 49

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy trong những năm tới (2017 – 2020) 50

3.2.1. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng lập dự toán thu ngân sách xã 50

3.2.2. Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, cơ quan, ban ngành liên quan trong công tác thu và quản lý thu ngân sách xã 51

3.2.3. Khai thác nguồn thu hiệu quả hơn, đồng thời có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài 52

3.2.4. Tăng cường công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xã theo kịp sự đổi mới cơ chế quản lý 54

3.2.5. Đẩy mạnh công tác phân cấp nguồn thu ngân sách xã 55

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 55

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

Số hiệu Tên các bảng, các hình Trang
Hình 1.1. Bộ máy quản lí ngân sách nhà nước các cấp   5
Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Thái Thụy                                     
Bảng 2.1. Phân cấp các khoản thu Ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm ( %)                                                                                                                24
Bảng 2.2. Tổng quát thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy 27
Bảng 2.3 Tình hình thực hiện thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy 29
Bảng 2.4. Các khoản thu ngân sách xã hưởng một trăm phần trăm (100%) 31
Bảng 2.5. Cac khoản thu Ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 35
Bảng 2.6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách xã 40

MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Bên cạnh đó để tồn tại và duy trì, NSNN được phân chia ra làm các cấp bậc khác nhau góp phần quản lí và kế hoạch được tốt hơn, điều chỉnh mối quan hệ giữa các cấp chính quyền thêm phần chặt chẽ, phát huy được hết vai trò của mình.

Chính sự công khai, minh bạch hoạt động tài chính của xã là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trong sạch của chính quyền xã cũng như đảm bảo lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức không hề đơn giản. Vì thế việc tăng cường quản lí thu ngân sách xã luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Thái Thụy là một huyện nhỏ nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Thái Bình, được thành lập từ ngày 17 tháng 6 năm 1969 do hợp nhất 2 huyện Thái Ninh và Thụy Anh. Thái Thụy  bao gồm 47 xã và 1 thị trấn, chủ yếu phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản, do vị trí địa lí giáp biển nên thường xuyên phải gánh chịu những thiên tai lũ lụt, mưa bão, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Cùng với sự đi lên của đất nước và sự quan tâm của các cấp chính quyền, những năm gần đây, trong quản lí nói chung và quản lí thu ngân sách nói riêng, nơi đây đã có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy, những lí do khách quan  lẫn chủ quan vẫn làm công tác quản lý thu NSX vẫn còn khá nhiều bất cập cả về cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện. Với những kiến thức học được tại trường cùng với sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo đặc biệt là TS. Bùi Tiến Hanh, cùng cán bộ phòng tài chính – kế hoạch huyện Thái Thụy, cùng những kiến thức, kinh nghiệm có được trong thời gian thực tập lần 1. Tôi quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài thực tập: “Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí