loading

Quản Lý Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Tại Chi Cục Hải Quan Vĩnh Phúc

Mục lục

LỜI CAM ĐOAN 3

MỞ ĐẦU 4

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 4
 2. Mục đích nghiên cứu: 6
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
 4. Phương pháp nghiên cứu 6
 5. Nội dung của đề tài gồm 3 chương: 6

CHƯƠNG 1:Tổng quan về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 7

 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 7

1.1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 7

1.2. Đặc điểm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 7

1.3. Vai trò của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 7

 1. Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 9

2.1. Sự cần thiết phải quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 9

2.2. Nội dung quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 10

2.3.  Vai trò của quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 18

2.4. Các nhân tố tác động tới hoạt động quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 21

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH PHÚC 23

 1. GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH PHÚC 23

1.1. Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức 23

 1. Thực trạng công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc 26

2.1. Quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế 26

2.2. Công tác hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế 29

2.3. Công tác xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 30

2.4. Quản lý thông tin người nộp thuế 31

2.5. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế 32

 1. Những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân 33

3.1. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục 33

3.1.1 Tình hình thu thuế ở Chi cục Hải quan Vĩnh phúc 36

3.1.2 Công tác thu hồi nợ đọng khó đòi: 37

3.1.3 Công tác điều tra chống buôn lậu và xử lý. 39

3.1.4 Tồn tại và nguyên nhân 40

3.2.1 Những tồn tại. 40

3.2.2 Nguyên nhân. 41

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG  CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH PHÚC 45

 1. Mục tiêu hoạt động của Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc 45
 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan vĩnh phúc trong thời gian tới. 46

2.1. Xây dựng mới lại cơ sở vật chất và tăng cường thực hiện hiện đại hóa hải quan. 47

2.2. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện của cơ quan Hải quan. 48

3.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện thành công giải pháp 59

KẾT LUẬN 63

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Ở Việt Nam, nguồn động viên từ thuế luôn giữ một tỷ lệ khá lớn. Thuế trở thành công cụ hiệu quả để điều tiết hoạt động kinh tế nội thương và ngoại thương. Đối với hoạt động kinh tế ngoại thương, một trong những sắc thuế quan trọng thường được nhắc đến là thuế xuất nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) hay còn gọi là thuế quan.

Trước đây, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã từng áp dụng thuế xuất nhập khẩu như một trong những biện pháp hữu hiệu để hạn chế thương mại và bảo vệ thị trường nội địa. Tuy nhiên, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng như hiện nay, hàng rào thuế quan và phi thuế quan dần dần được nới lỏng và xóa bỏ theo lộ trình cam kết được thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước thành viên của các tổ chức, hiệp hội quốc tế. Trở thành thành viên chính thức của nhiều khối liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, APEC. Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. ký kết các hiệp định ASEAN cộng, tham gia đàm phán Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương, TPP) …, Việt Nam đang dần dần cắt giảm thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay thuế xuất nhập khẩu vẫn được Nhà nước sử dụng như một công cụ trong chính sách thương mại bởi hai lý do. Một là, thuế xuất nhập khẩu là công cụ duy nhất được WTO cho phép sử dụng do tính minh bạch và dễ sử dụng của nó. Hai là, thuế xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục duy trì, phát huy những chức năng, vai trò quan trọng như trước đây. Đặc biệt, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thuế xuất nhập khẩu đóng góp tỷ trọng tương đối lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, NSNN). Cụ thể, theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, trong giai đoạn từ 2009-2013, nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu mỗi năm chiếm khoảng 25-30% tổng thu NSNN. Với tỷ trọng lớn như vậy, nhiệm vụ quản lý hiệu quả nguồn thu này là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là ngành hải quan.

Là sinh viên của Khoa Thuế- Hải quan Học viện Tài chính, qua quá trình thực tập tại chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là tại địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, nên em chọn đề tài : Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc là chuyên đề cuối khóa. Trong quá trình hoàn thiện chuyên đề mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc thu thập số liệu và tài liệu tham khảo nhưng với sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong Chi cục nhất là Đội Quản lý thuế trong suốt thời gian thực tập, đặc biệt là cô giáo hướng dẫn ‘’PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền‘’ đã giúp em hiểu biết nhiều hơn về thực tế công việc, do đó em đã hoàn thành tốt chuyên đề thực tập của mình. Do hiểu biết còn hạn chế nên bài viết của em không thể tránh những bỡ ngỡ, thiếu sót vì vậy mong được sự quan tâm chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô, cô chú, anh chị cùng các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí