loading

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng –Chi Nhánh Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU Thứ nhất: Hoạt động của NHTM Việt Nam nói chung và tại Hà nội nói riêng những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống NH hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đúng và đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn Thứ hai: Đặc trưng của hệ thống NHTM Việt Nam là tỷ trọng thu nhập và rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của NH. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức và phạm vi tác động. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, NHTM phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng NH. Thứ ba: DNVVN tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng những năm qua phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình DN đang được nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động… phù hợp với khả năng quản lý và định hướng hoạt động của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng , nên DNVVN được tập trung đầu tư tín dụng và trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo. Qua một thời gian thực tập và tìm hiểu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thăng Long , em thấy vấn để cho quản trị rủi ro là một vấn đề được nhiều người quan tâm: Các cơ quan Nhà nước, các nhà quản trị Ngân hàng, các nhà quản trị doanh nghiệp , doanh nghiệp … Nhận thấy việc nghiên cứu và tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc quản trị rủi ro tại ngân hàng có ý nghĩa thực tế rất lớn. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng –chi nhánh Thăng Long ”

  • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Nam Trực- Nam Định
  • Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Kim Động Hưng Yên
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Agirbank và biện pháp phòng ngừa

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trên cơ sở phân tích rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại VPBANK chi nhánh Thăng Long , các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank chi nhánh Thăng Long . Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, tiến tới chuẩn mực quốc tế đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại VPBank . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: . Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng trong cho vay DNVVN tại VPBank chi nhánh Thăng Long . . Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long trong 3 năm trở lại đây. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của luận văn được chia làm 03 chương như sau: Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NG N HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Chương 3: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH VPBANK THĂNG LONG Em xin cảm ơn GS.TS. Đinh Xuân Hạng – Trưởng khoa Ngân hàng – Bảo hiểm và các anh chị làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thăng Long đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word