loading

Rủi Ro Trong Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Bidv– Chi Nhánh Cầu Giấy Và Biện Pháp Phòng Ngừa

Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV– Chi nhánh Cầu giấy và biện pháp phòng ngừa

  Chương I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1: Ngân hàng thương mại 7 1.1.1: Khái niệm về Ngân hàng thương mại 7 1.1.2: Chức năng của các Ngân hàng thương mại 7 1.1.3: Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 9 1.2: Rủi ro tín dụng 11 1.2.1: Khái niệm tín dụng và rủi ro tín dụng 11 1.2.3: Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 16 1.2.4: Các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa và xử lý rủi ro tín dụng 17 1.2.4.1: Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng. 17 1.2.4.2: Các biện pháp cơ bản nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 19 Chương II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CJHI NHÁNH CẦU GIẤY 22 2.1: Giới thiệu khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 22 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22 2.1.2.  Mô hình tổ chức và hoạt động của Chi nhánh 23 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Chi nhánh 24 Bảng 1. Bảng kết quả huy động vốn 25 Bảng 2. Bảng kết quả cho vay 27 2.2 : Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 28 2.2.1. Nhận dạng và phân tích các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại BIDV 28 2.2.1.1Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 28 2.2.1.1.1 Rủi ro do sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng. 28 2.2.1.1.2. Rủi ro do những thay đổi từ chính sách Nhà nước 29 2.2.1.1.2. Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi và sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương. 29 2.2.1.1.3. Rủi ro do hệ thống thông tin quản lý còn bất cập. 29 2.2.1.1.4. Rủi ro do sự tấn công của hàng nhập lậu. 31 2.2.1.1.5. Rủi ro do sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN. 31 2.2.1.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng và đối tác của khách hàng. 32 2.2.1.2.1. Rủi ro do tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu các khoản lỗ. 32 2.2.1.2.1. Rủi ro do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích so với phương án kinh doanh khi đề nghị vay vốn. 33 2.2.1.2.2. Rủi ro do khách hàng có năng lực quản lý kinh doanh kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt quá khả năng quản lý. 33 2.2.1.2.3. Rủi ro do khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất ra không bán được. 33 2.2.1.2.4. Khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng dưới một danh nghĩa hay nhiều thực thể khác nhau nên thiếu sự phân tích trên tổng thể, khó theo  dõi được dòng tiền dẫn đến việc sử dụng vốn vay chồng chéo và mất khả năng thanh toán dây chuyền. 34 2.2.1.2.5. Rủi ro tín dụng do khách hàng cố ý lừa đảo. 35 2.2.1.2.6. Rủi ro do khách hàng chưa thực sự thay đổi quan điểm, còn xem vốn ngân hàng là vốn nhà nước, nếu doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả thì ngân hàng chịu, ngân hàng thua lỗ thì nhà nước chịu. 37 2.2.1.3. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía BIDV. 37 2.2.1.3.1. Rủi ro do thiếu thông tin khi thẩm định và khi ra quyết định cho vay nên dẫn đến những quyết định cho vay sai lầm. 37 2.2.1.3.2. Rủi ro do thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay, hệ thống cảnh báo sớm về các khoản vay có vấn đề không hiệu quả nên không thể can thiệp kịp thời. 38 2.2.1.3.3. Rủi ro do áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao, chưa thật sự quan tâm đến chất lượng tín dụng. 39 2.2.1.3.4. Rủi ro do hệ thống kiểm soát trong khi cho vay không chặt chẽ và kém hiệu quả. 39 2.2.1.3.5. Rủi ro do lõng lẻo trong công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng. 39 2.2.1.3.6. Rủi ro do ý muốn chủ quan của người xét duyệt hoặc cấp có thẩm quyền. 40 2.2.1.3.7. Rủi ro do bố trí cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 41 2.2.2. Những ưu điểm và tồn tại của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV 42 2.2.2.1. Về việc thiết lập một môi trường quản trị rủi ro tín dụng tốt 42 2.2.2.1. Về việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo và kiểm soát rủi ro tín dụng. 43 2.2.2.2. Về chất lượng và hiệu quả của Bộ phận Giám sát tín dụng. 45 CHƯƠNG III : NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 46 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG. TÍN DỤNG TẠI BIDV GIAI ĐOẠN 2011 – 2015. 46 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV 48 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

Xem thêm:

  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV và biện pháp phòng ngừa
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng của  ngân hàng Agirbank và biện pháp phòng ngừa
  • Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Kim Động Hưng Yên

LỜI MỞ ĐẦU Tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất song rủi ro cao nhất cho NHTM. Rủi ro này có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân và đều có thể gây ra tổn thất, làm giảm thu nhập của Ngân hàng thậm chí có thể đẩy Ngân hàng đến  phá sản. Những năm gần đây, công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng đã được chú trọng hơn song nhìn chung chưa được thực hiện một cách bài bản. Hạn chế rủi ro có nghĩa là giảm thiểu những thiệt hại tài chính của Ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng  và nâng cao uy tín của Ngân hàng trên thị trường. Hoạt động kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội. Từ đó cũng gây ra những thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng. Hơn nữa, ngân hàng kinh doanh không những chỉ huy động vốn và cho vay mà còn rất nhiều lĩnh vực khác như: Thanh toán, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, góp vốn liên doanh, dịch vụ thẻ đại lý … Vì vậy có thể nói rằng rủi ro ngân hàng rất đa dạng. Ngoài ra, các ngân hàng đang hoạt động trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng với nhau hoặc giữa các tổ chức tín dụng, dẫn đến việc cạnh tranh về lãi suất để huy động được vốn, làm cho lãi suất huy động vốn cao hơn lãi suất cho vay cũng là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro cho ngân hàng. Do đặc thù kinh doanh của ngân hàng nên có rất nhiều loại rủi ro: Rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng … Trong số tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro trong hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diển ra ở mức đáng quan tâm. Nhận thức được vai trò quan trọng của rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân Hàng nên em đã chọn đề tài “Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV– Chi nhánh Cầu giấy và biện pháp phòng ngừa ” làm đề tài nghiên cứu của luận văn. Chương I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1: Ngân hàng thương mại 1.1.1: Khái niệm về Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là một tổ chức trung gian tài chính có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và hoạt động theo định chế trung gian mang tính chất tổng hợp. Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng, ngân hàng thương mại hình thành trên cơ sở của sự phát triển sản xuất và trao đổi hàng hoá

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí