loading

Rủi Ro Trong Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp An Bình

 

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của chuyên đề

Trong các năm qua nền kinh tế thị trường Việt Nam đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trền toàn thế giới. Sự sụp đổ của 1 loạt các ngân hàng lớn tại Mỹ như: Ledman Brothers, Washington Mutual là hồi chuông cảnh tỉnh cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng nói chung , đặc biệt là ngân hàng ở Việt Nam với nguồn vốn chủ yếu do hoạt động tín dụng đem lại. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có tính lan truyền và để lại hậu quả to lớn, không chỉ bao gồm rủi ro nội tại của ngành mà cón của tất cả các ngành khác trong nên kinh tế, không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác.

Như vậy việc quản lý rủi ro tín dụng luôn là vấn đề cấp thiết và được các ngân hàng quan tâm. Nhận thức được sự quan trọng này,qua thời gian thực tập tại NHAB chi nhánh Hải Phòng tôi đã có điều kiện tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng nên tôi đã lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp “Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình Chi Nhánh Hải Phòng và biện pháp phòng ngừa”.

Mục đích nghiên cứu của chuyên đề

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHAB Hải Phòng để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng để từ đó có biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

  • Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm
  • Giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty An Đình
  • Tình hình khai thác Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe giới tại Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành

 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Chuyên đề nghiên cứu cơ chế, biện pháp quản lý rủi ro đối với các khoản cho vay của ngân hàng với các đối tượng có nhu cầu vay trong nền kinh tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong việc quản lý rủi ro các khoản cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn tại chi nhánh NHAB Hải Phòng.

Cấu trúc của chuyên đề

Với nội dung nghiên cứu đã đặt ra, ngoài lời mở đầu và kết luận , chuyên đề được chia thành các chương sau:

  • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHTM
  • Chương 2: Thực trạng RRTD tại Ngân Hàng TMCP An Bình Chi Nhánh Hải Phòng
  • Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm phòng ngừa, hạn chế RRTD tại chi nhánh NHAB Hải Phòng

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word