loading

Thiết Kế Quy Trình Kỹ Thuật Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Của Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội

Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 4000m3/ngày.đêm của Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 9 1.1 Vị trí địa lý tự nhiên 9 1.1.1 Vị trí địa lý và ranh giới của doanh nghiệp 9 1.1.2 Vị trí của xí nghiệp so với các đối tượng tự nhiên xung quanh 9 1.1.3 Vị trí của xí nghiệp so với các đối tượng kinh tế xung quanh 9 1.2 Điều kiện môi trường tự nhiên 10 1.2.1 Điều kiện địa chất 10 1.2.2 Điều kiện khí tượng, thủy văn 11 1.3 Điều kiện kính tế – xã hội 12 1.3.1 Điều kiện kinh tế 12 1.3.2 Điều kiện xã hội 13 1.4 Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 15 1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy 15 1.4.2 Công suất, tuổi thọ và sản phẩm của doanh nghiệp 15 1.5 Quy trình sản xuất và sơ đồ công nghệ của doanh nghiệp 17 1.5.1 Quy trình sản xuất 17 1.5.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất 18 1.6 Công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp 19 1.6.1 Các công trình bảo vệ môi trường nước 19 1.6.1. Các công trình bảo vệ môi trường không khí 23 1.6.2. Các công trình về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 23 1.7. Phân tích và lựa chọn đề tài thiết kế 24 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA 25 2.1. Mục đích, vai trò của xử lý nước thải bia 25 2.2. Các phương pháp xử lý 25 2.2.1. Phương pháp xử lý cơ học 25 2.2.2. Phương pháp xử lý hóa – lý 26 2.2.3. Phương pháp xử lý sinh học 26 2.3. Cơ sở lý thuyết của phương pháp 29 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY.ĐÊM 30 3.1. Thành phần và tính chất đăng trưng 30 3.2. Cơ sở thiết kế 31 3.2.1. Các thông số đầu vào 31 3.2.2. Nguồn tiếp nhận 32 3.2.3. Chọn ví trí mặt bằng hệ thống 32 3.3. Quy trình kỹ thuật 32 3.3.1. Phương án 1 32 3.3.2. Phương án 2 72 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN KINH TẾ 89 4.1. Cơ sở lập dự toán công trình 89 4.2. Tính toán kinh tế phương án 1 89 4.2.1. Chi phí cho việc xây dựng và máy móc thiết bị 89 4.2.2. Chi phí hóa chất và năng lượng 90 4.2.3. Chi phí nhân công 91 4.2.4. Chi phí vận hành, sửa chữa, bảo vệ môi trường 92 4.2.5. Chi phí xử lý 93 4.3. Tính toán kinh tế phương án 2 93 4.3.1. Chi phí cho việc xây dựng và máy móc thiết bị 93 4.3.2. Chi phí hóa chất và năng lượng 94 4.3.3. Chi phí nhân công 95 4.3.4. Chi phí vận hành, sửa chữa, bảo vệ môi trường 96 4.3.5. Chi phí xử lý 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

Xem thêm:

  • Quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương
  • THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀO CHỐNG TẠM HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÈO CẢ ĐOẠN TỪ KM4 +240 ĐẾN KM4 + 300
  • Giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông TECAPRO

MỞ ĐẦU Ngày nay quá trình đô thị hóa và sự bùng nổ dân số đã làm cho nguồn nước tự nhiên bị hao hụt và bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Bên cạnh đó là sự phát triển một cách nhanh chóng của các ngành công nghiệp đã thải ra ngoài môi trường một lượng nước thải lớn. Ngành công nghiệp thực phẩm là một trong số những ngành công nghiệp phổ biến, nó phát triển gắn liền với nhu cầu và đời sống của con người. Ở Việt Nam trong nhiều năm gần đây, ngành này phát triển với tốc độ lớn, đặc biệt là ngành sản xuất rượu bia. Đây cũng là ngành tạo ra nguồn thu lớn cho nhà nước và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do mức sống tăng, mức tiêu dùng bia ngày càng cao. Năm 2000 có khoảng 81 triệu người và đến năm 2005 là khoảng 89 triệu người dùng bia. Do vậy mức tiêu thụ bình quân theo đầu người vào năm 2002 đạt 17 l/người/năm (sản lượng bia đạt 1500 lít tăng gấp 2 lần so với năm 2000) bình quân sản lượng bia tăng 20% mỗi năm. Cùng với các ngành công nghiệp khác, sự phát triển nhanh chóng về số lượng và quy mô các doanh nghiệp sản xuất bia đã kéo theo những vấn đề bảo vệ và chống ô nhiễm môi trường. Trong quá trình hoạt động ngành sản xuất bia cũng tạo ra một lượng lớn các chất thải gây ô nhiễm môi trường cả 3 dạng : Khí thải, chất thải rắn và nước thải. Trong đó nguồn gây ô nhiễm chính và cần được tập trung gải quyết là nước thải. Tổng công ty Cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội với nhà máy sản xuất bia có trụ sở đặt tại số 183, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là khu vực tập trung đông đúc dân cư, nhiều trường học, cơ sở sản xuất,…. Vì vậy việc hạn chế tác động xấu do nhà máy bia mang đến cho môi trường hiện nay là rất cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu trên, sau quá trình thực tập tại Tổng công ty cổ phần Bia- rượu-nước giải khát Hà Nội lựa chọn đề tài Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải công suất 4000m3/ngày.đêm của Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội làm đề tài đồ án tốt nghiệp. Nội dung đồ án gồm các phần: Mở đầu Chương 1:Thông tin chung về doanh nghiệp Chương 2: Tổng quan phương pháp xử lý nước thải bia Chương 3: Thiết kế quy trình kỹ thuật xử lý nước thải nhà máy bia công suất 4000 m3/ngày.đêm Chương 4: Tính toán kinh tế Kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

  • Vị trí địa lý tự nhiên
  • Vị trí địa lý và ranh giới của doanh nghiệp

Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội. Tên tiếng Anh: Hanoi Beer Alconhol and Beverage Joint Stock Corporation. Tên viết tắt: HABECO (Habeco)

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí