loading

Thiết Kế Tổ Chức Thi Công Đoạn Đường Lò Xuyên Vỉa Mức -150 Công Ty Than Mạo Khê 

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 PHẦN MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MỎ MẠO KHÊ 5 1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm địa lý tự nhiên 5 1.1.1. Vị trí địa lý 5 1.1.2. Địa hình, sông suối và giao thông 5 1.1.3. Khí hậu 5 1.2. Đặc điểm cấu tạo địa chất 6 1.2.1. Địa tầng 6 1.2.2. Kiến tạo địa chất 6 1.3. Đặc điểm cấu tạo các vỉa than 8 1.4. Đặc điểm địa chất thuỷ văn, địa chất công trình 8 1.4.1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn 8 1.4.2. Đặc điểm địa chất công trình (ĐCCT) 11 1.5. Đặc điểm khí mỏ 13 1.5.1. Thành phần, độ chứa khí 13 1.5.2 Đặc điểm phân bố khí mỏ 16 1.5.3 Phân loại mỏ theo cấp khí 17 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 18 2.1. Khái quát về đường lò thiết kế 18 2.1.1. Khái quát chung 18 2.1.2. Nhiệm vụ và thời gian tồn tại của đường lò 18 2.1.3. Điều kiện địa chất khu vực đường lò đi qua 18 2.2. Đánh giá mức độ ổn định của khối đất đá xung quanh đường lò 19 2.2.1. Phương pháp đánh giá theo RQD: 19 2.2.2. Phương pháp đánh giá theo RMR: 20 2.3. Lựa chọn hình dạng, xác định kích thước tiết diện ngang của đường lò. 21 2.3.1. Lựa chọn hình dạng tiết diện ngang 21 2.3.2. Xác định kích thước tiết diện ngang đường lò 22 2.4. Tính toán kết cấu chống giữ đường lò 29 2.4.1 Nhiệm vụ của kết cấu chống giữ đường lò 29 2.4.2 Yêu cầu đối với kết cấu chống giữ đường lò 29 2.4.3 Lựa chọn kết cấu chống giữ. 30 30 2.5 Tính toán áp lực mỏ tác dụng lên đường lò 31 2.6. Xác định các thông số của kết cấu chống tạm vì neo kết hợp bê tông phun. 33 2.6.1. Giới thiệu neo bê tông cốt thép có phụ gia đông cứng nhanh sikarokkon. 34 2.6.2. Tính toán thông số của vì neo. 36 2.6.3 Tính toán thông số về bê tông phun 38 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 40 3.1. Lựa chọn sơ đồ công nghệ thi công 40 3.1.1. Lựa chọn sơ đồ thi công. 40 3.1.2. Phương pháp đào gương và phương tiện phá vỡ đất đá. 41 3.2. Công tác khoan nổ mìn 43 3.2.1. Chọn phương tiện, thiết bị khoan. 43 3.2.2. Chọn thuốc nổ, phương tiện nổ. 43 3.2.3. Tính toán các thông số khoan nổ mìn. 44 3.2.4 Tổ chức công tác khoan nổ mìn 53 3.3 Công tác thông gió và đưa gương về trạng thái an toàn. 56 3.3.1 Yêu cầu thông gió trong quá trình thi công 56 3.3.2 Phân loại và lựa chọn sơ đồ thông gió cho đường lò. 56 3.3.3 Tính toán lượng gió cần thiết cho đường lò phục vụ cho công tác thông gió 57 3.3.4 Tính toán và lựa chọn trang thiết bị thông gió cơ bản 58 3.4 Công tác xúc bốc vận tải 61 3.4.1 Công tác xúc bốc 61 3.4.2 Công tác trao đổi goòng 62 3.5. Công tác chống giữ 63 3.5.1. Công tác chống tạm 63 3.5.2. Công tác chống cố định 64 CHƯƠNG 4: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 69 4.1. Tổ chức thi công đường lò 69 4.1.1. Khối lượng công việc trong một chu kỳ 69 4.1.2. Xác định số người-ca cần thiết để hoàn thành một chu kỳ 70 4.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản khi xây dựng đường lò 73 4.2.1. Tiến độ thi công 73 4.2.2. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi đào lò 74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

  • Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực
  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Tăng cường vận động nguồn tài trợ  vốn ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học

PHẦN MỞ ĐẦU Năng lượng là một nhu cầu cần thiết đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Trong đó, ngành khai thác than đóng một vị trí rất quan trọng. Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, người ta đã tìm ra nhiều năng lượng nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn được ngành than. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành khai thác khoáng sản nói chung và ngành khai thác than nói riêng cũng có những mức tăng trưởng vượt bậc do đó trữ lượng than ngày càng giảm, cần phải mở rộng khai thác xuống những độ sâu lớn hơn. Việc xây dựng các đường lò chuẩn bị phục vụ cho công tác khai thác  rất quan trọng luôn đi song song với mở rộng các khu khai thác. Sau thời gian học tập tại trường Đại học Mỏ – Địa chất, chuyên ngành Xây dựng công trình Ngầm và Mỏ, được sự giúp đỡ của cơ sở thực tập là Công Ty TNHH MTV than Mạo Khê và tập thể thầy, cô giáo trong bộ môn Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Đào Văn Canh em đã hoàn thành bản đồ án: “ Thiết kế tổ chức thi công đoạn đường lò xuyên vỉa mức -150 Công ty than Mạo Khê  Bản đồ án gồm 4 phần: Chương 1: Khát quát chung về mỏ Mạo Khê.. Chương 2: Thiết kế kỹ thuật. Chương 3: Thiết kế thi công. Chương 4: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Do kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để bản đồ án được hoàn thiện hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word