loading

Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Dệt May Gia Công Cho Thị Trường Nhật Bản Của Tổng Công Ty May 10-Ctcp

Thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG. 5 1.1.Một số khái niệm thủ tục hải quan 5 1.1.1.Khái niệm thủ tục hải quan 5 1.1.2.Nội dung thủ tục hải quan 5 1.1.3.Yêu cầu thủ tục hải quan 6 1.1.3.1.Hồ sơ hải quan 6 1.1.3.2.Khai hải quan 6 1.1.3.3.Địa điểm làm thủ tục hải quan 7 1.2.Khái niệm về hàng dệt may gia công 8 1.2.1.Khái niệm gia công,hàng gia công,hàng dệt may gia công. 8 1.2.2.Đặc điểm hàng dệt may Việt Nam 9 1.2.3.Đặc điểm hàng gia công cho thương nhân nước ngoài 9 1.3.Thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công 10 1.3.1.Quy trình sản xuất hàng dệt may gia công 10 1.3.2.Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công. 11 1.3.3.Thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công 12 1.3.3.1.Thông báo cơ sở sản xuất 13 1.3.3.2.Xác định định mức thực tế để gia công sản phẩm 16 1.3.3.3.Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu phục vụ quá trình gia công 16 1.3.3.4 Thủ tục hải quan xuất trả thành phẩm 23 1.3.3.5.Thủ tục báo cáo quyết toán 24 CHƯƠNG II 26 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY GIA CÔNG CHO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10-CTCP 26 2.1. Giới thiệu Tổng Công ty May 10-CTCP 26 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 26 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 28 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 30 2.2.Tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP 31 2.2.1. Tình hình chung thực hiện thủ tục hải quan của Tổng Công ty May 10-CTCP. 31 2.2.2. Phân tích quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty 33 2.3. Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP. 42 2.3.1. Một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng dệt may cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP 42 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện TTHQ đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP. 44 CHƯƠNG III: 47 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY GIA CÔNG CHO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10-CTCP. 47 3.1 Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty 47 3.2.Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP. 49 3.2.1. Đối với cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành 49 3.2.2 Đối với Tổng Công ty May 10. 52 KẾT LUẬN 57  

Xem thêm:

  • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
  • Chính sách lãi suất với hoạt động tới các công ty ngành Xây dựng trong giai đoạn 2010- 2015
  • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu. Ngày nay với sự phát triển của thế giới,sự giao lưu hợp tác quốc tế về mọi mặt đặc biệt là trên phương diện kinh tế,thương mại đã làm cho hoạt động XNK ngày càng nhiều và ngày càng trở nên quan trọng.Dệt may là một ngành XK trọng điểm trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay.Đó được coi là ngành thu hút nhiều lao động phổ thông nhất và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động.Theo thống kê thì kim ngạch XK của ngành dệt may trong năm 2015 đạt tới 27,02 tỷ đô la và hiện đang dẫn đầu về hàng hóa XK của cả nước và đang phấn đấu giành vị trí thứ 3 trong vòng vài năm tới.Nhưng nói chung ngành dệt may chủ yếu hoạt động dưới  hình thức gia công cho thương nhân nước ngoài là chủ yếu. Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại thương là một tất yếu của bất kỳ quốc gia nào và là sự ra đời của cơ quan hải quan cũng như văn bản pháp luật là nhằm mục đích đó.Hơn nữa,khi hội nhập kinh tế quốc tế thì các quy định về hải quan cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nên dù quy định có đơn giản hay phức tạp thì hàng hóa ra vào một quốc gia đều phải làm TTHQ -TTHQ do cơ quan nhà nước ban hành buộc các chủ thể tuân theo. Là một doanh nghiệp XNK hoạt động trong khuôn khổ của Nhà nước thì đương nhiên phải thực hiện TTHQ với hàng hóa khi mua bán với đối tác nước ngoài.Việc tuân thủ TTHQ của DN không chỉ thể hiện sự tôn trọng pháp luật nước sở tại mà còn thể hiện sự hợp tác quốc tế.Tuy nhiên,các quy định về TTHQ luôn có sự thay đổi để nhằm mục đích quản lý của Nhà nước nên DN phải thường xuyên cập nhật, nắm vững và tuân theo.Chính vì thế mà việc thực hiện TTHQ của DN không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mặt khác, làm TTHQ là một khâu trong chuỗi các bước thực hiện một hợp đồng mua bán ngoại thương nên khi khâu này không được thực hiện tốt và hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, còn gây ra những hậu quả xấu như: tốn thời gian, chi phí phát sinh, hàng bị thông quan chậm hoặc không được thông quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng và quan trọng hơn là ảnh hưởng lớn đến uy tín của DN với bạn hàng và cả với cơ quan hải quan.Do đó,ta có thể thấy tầm quan trọng của thực hiện TTHQ đối với hoạt động XNK của do các cán bộ phòng kế hoạch của Tổng Công ty May 10-công ty cổ phần thực hiện   với uy tín   trên 70 năm trong lĩnh vực XNK                                                                                                                                                hàng dệt may,công ty đang dần dần trở thành một doanh nghiệp hùng mạnh,đứng đầu trong ngành dệt may Việt Nam.Tổng Công ty đã tiến hành gia công rất nhiều các mặt hàng dệt may sang nhiều thị trường khác nhau :Mỹ,Nhật Bản,EU,…và mang lại hiệu quả cao.Đặc biệt,Nhật Bản là một thị trường vô cùng tiềm năng trong giai đoạn hiện nay,do người Nhật Bản đang chuyển hướng sang tiêu dùng hàng dệt may Châu Á.Tuy nhiên,Nhật vốn là thị trường tiêu dùng khó tính và đòi hỏi chất lượng khắt khe,có yêu cầu rất cao về mẫu mã,chất liệu và đặc biệt phải đáp ứng được yêu cầu về C/O xác nhận nguyên vật liệu theo điều kiện VJEPA để được hưởng thuế suất ưu đãi đối với mặt hàng dệt may khi NK sản phẩm gia công vào Nhật Bản,vậy công ty cần đáp ứng đúng yêu cầu đã đặt ra để đảm bảo giữ được thị phần và tăng  doanh thu hàng năm của công ty.Trong thời gian thực tập ở công ty em nhận thấy có một số vấn đề trong khâu hải quan làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động gia công của công ty.Để hoạt động XNK được thuận lợi thì thông quan hàng hóa và thực hiện TTHQ phải được đơn giản và nhanh gọn.Như vậy,có thể thấy rằng chuẩn hóa TTHQ là điều vô cùng cần thiết tại bất kì doanh nghiệp nào và đối với Tổng Công ty May 10-CTCP cũng vậy. Nhận thức được tầm quan trọng này,em đã chọn đề tài “Thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP.” 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài.. Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm tiếp cận lý luận TTHQ nói chung cũng như  TTHQ đối với hàng gia công nói riêng.Nghiên cứu thực tiễn hoạt động gia công,TTHQ đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May10-CTCP.Tiến hành phân tích các dữ liệu thu được qua quá trình điều tra,phỏng vấn để tổng kết thực trạng của công ty. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng TTHQ đối với hàng dệt may của Tổng Công ty May 10-CTCP. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài lấy TTHQ đối với hàng gia công cho  của Tổng Công ty May 10-CTCP làm đối tượng. Phạm vi nghiên cứu:nghiên cứu quy trình TTHQ ở khâu NK nguyên liệu gia công và xuất trả sản phẩm gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP. 4.Phương pháp nghiên cứu Dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng đề tài được nghiên cứu đi từ lý luận thực tiễn,lấy thực tiễn để kiểm chứng lý luận,nghiên cứu các vấn đề trong mối quan hệ với nhau.Các phương pháp sử dụng trong bài :Phương pháp phân tích,diễn giải,trình bày;phương pháp so sánh;phương pháp điều tra để kiểm tra tình hình hoat động gia công của DN,…qua đó phát hiện những vấn đề chưa hoàn thiện trong TTHQ đối với hàng dệt may gia công tại Tổng Công ty May 10-CTCP. 5.Nội dung và kết cấu luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết bài,nội dung luận văn tốt nghiệp này gồm 3 chương chính: Chương I:Một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục hải quan đối với hàng gia công. Chương II:Đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thủ tục hải quan đối với hàng dệt may gia công cho thị trường Nhật Bản của Tổng Công ty May 10-CTCP CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG. 1.1.Một số khái niệm thủ tục hải quan 1.1.1.Khái niệm thủ tục hải quan Theo công ước Kyoto về đơn giản hóa và hài hòa TTHQ:“TTHQ là tất cả các hoạt động tác nghiệp mà liên quan và hải quan phải thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ luật hải quan.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí