loading

Thực Trạng Kiểm Toán Khoản Mục Doanh Thu Tài Chính Và Chi Phí Tài Chính Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

MỤC LỤC Danh mục sơ đồ 4 Danh mục bảng biểu 4 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO THỰC HIỆN 5 2.1. Khái quát chung và đặc điểm chung về Công ty TNHH Kiểm toán ASCO 5 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 5 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 8 2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, các dịch vụ chủ yếu của công ty cung cấp 10 2.1.4. Đặc đ iểm kiểm toán BCTC 11 2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực hiện 17 2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 17 Như vậy với các sai sót có giá trị trên 35.881.542 đồng thì KTV phải lập bút toán điều chỉnh. 25 2.2.1.5. Lập chương trình kiểm toán khoản mục Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính 25 2.2.2. Thực hiện kiểm toán 27 2.2.3. Tổng hợp kết quả kiểm toán 47 CHƯƠNG 3:NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO THỰC HIỆN 50 3.1. Nhận xét, đánh giá về quy trình kiểm toán Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực hiện 50 3.1.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực trạng 55 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiếm toán Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực hiện 55 3.2.1. Định hướng phát triển của công ty 55 3.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực hiện 56 3.3. Các nguyên tắc và yêu cầu thực hiện 58 3.3.1. Nguyên tắc hoàn thiện 58 3.3.2. Yêu cầu hoàn thiện 58 3.4. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính 59 3.4.1. Hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 59 3.4.2. Hoàn thiện giai đoạn thực hiện kiểm toán 60 3.5. Điều kiện thực hiện giải pháp 62 3.5.1. Về phía nhà nước 62 3.5.2. Về phía hiệp hội Kế Toán và Kiểm Toán 63 3.5.3 Về phía công ty kiểm toán 64 3.5.4. Về phía khách hàng 65

  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành
  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ
  • Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO THỰC HIỆN 2.1. Khái quát chung và đặc điểm chung về Công ty TNHH Kiểm toán ASCO 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Kiểm toán ASCO được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102374170 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, trong điều kiện hệ thống các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã được ban hành đầy đủ, hoàn thiện, phù hợp ở mức độ cao với các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Với một đội ngũ kiểm toán viên hùng hậu, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn sâu sắc, trải nghiệm sâu rộng ở các Công ty kiểm toán lớn, các tập đoàn.  ASCO là một đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập, tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế phù hợp với pháp luật và các quy định của Chính phủ Việt Nam.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word