loading

Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Vật Chất Xe Cơ Giới Tại Bảo Việt Thanh Hoá

Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Thanh Hoá

  CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 4 1.1 Sự cần thiết và vai trò của bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới 4 1.1.1 Một số khái niệm và đặc điểm hoạt động của xe cơ giới 4 1.1.2 Sự cần thiết khách quan và vai trò của bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới 5 1.2 Nội dung cơ bản nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới 9 1.2.1 Đối tượng bảo hiểm 9 1.2.3 Số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm 11 1.2.4 Phí bảo hiểm 13 1.2.5 Giám định và bồi thường 16 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai bảo hiểm xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm 18 1.3.1 Các yếu tố thuộc phạm vi doanh nghiệp 19 1.3.2 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. 21 CHƯƠNG 2:TÌNH HÌNH KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PHÒNG BẢO VIỆT THANH HOÁ 23 2.1 Giới thiệu chung về công ty Bảo Việt Thanh Hoá 23 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức. 26 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chung của công ty. 28 2.2 Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Thanh Hoá. 31 2.2.1 Thị trường kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hai vật chất xe cơ giới tại Việt Nam. 31 2.2.2 Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Thanh Hoá 33 2.2.3 Đánh giá chung về tình hình triển khai nghiệp vụ BH vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Thanh Hoá 47 2.3.2 Những mặt hạn chế 50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT THANH HOÁ. 53 3.1 Những thuận lợi và khó khăn đối với khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới ở Bảo Việt Thanh Hoá. 53 3.1.1 Thuận lợi. 53 3.1.2 Khó khăn: 55 3.2 Phương hướng, mục tiêu của Bảo việt Thanh hoá. 57 3.3. Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới ở Bảo Việt Thanh Hoá. 58 3.3.1 Xây dựng chiến lược khai thác phù hợp, hiệu quả. 58 3.3.2 Công tác khai thác. 61 3.3.3 Công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên; giải pháp về khen thưởng, thi đua 62 3.3.4 Một số công tác khác. 63 3.4.1 Với Nhà nước. 64 3.4.2 Với hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. 65 3.4.3 Với công ty Bảo việt Thanh hoá. 66 KẾT LUẬN 67

Xem thêm:

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  • Phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng Agribank Nam Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

      Xu hướng phát triển kinh tế hiện nay trên thế giới là tập trung vào các ngành dịch vụ. Trong đó, bảo hiểm là ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện và có những bước đáng kể cả về quy mô, tốc độ và phạm vi hoạt động. Bảo hiểm không những thực hiện việc huy động vốn cho nền kinh tế mà còn góp phần đảm bảo ổn định tài chính cho các cá nhân, gia đình, cho mọi tổ chức và doanh nghiệp để ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh. Kinh tế càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu bảo hiểm càng lớn và các loại hình bảo hiểm ngày càng được hoàn thiện. Bảo hiểm xe cơ giới ra đời và phát triển là điều tất yếu, trong đó có bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Vì việc vận chuyển bằng xe cơ giới rất thuận tiện: tính cơ động cao, khả năng vận chuyển lớn, giá cả hợp lý, phù hợp với điều kiện địa lý…nên được hầu hết mọi người sử dụng. Nhưng bên cạnh đó thì vận chuyển bằng xe cơ giới lại rất dễ gặp rủi ro, tai nạn bất ngờ không lường trước được. Những rủi ro này khi xảy ra ảnh hưởng lớn đến tính mạng và tài sản của người tham gia lưu hành trên đường và của cả những người dân. Chính vì thế khi triển khai loại hình bảo hiểm vật chất xe cơ giới nó đã chứng minh vai trò tích cực của mình là tài trợ, chia sẻ rủi ro với chủ xe, lái xe mỗi khi lưu hành trên đường gặp rủi ro.      Giống như hoạt động bảo hiểm nói chung, bảo hiểm vật chất xe cơ giới cũng là một ngành dịch vụ, sản phẩm của loại hình bảo hiểm này là lời cam kết đảm bảo của công ty bảo hiểm về việc khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm. Là sản phẩm của loại hình dịch vụ nên nếu muốn thu hút và có được khách hàng, tạo lập một vị thế riêng cho mình trên thị trường thì buộc các công ty bảo hiểm phải quan tâm đến khâu khai thác là khâu đầu tiên trong kinh doanh bảo hiểm. Nhận biết được điều đó trong thời gian thực tập tại phòng Tài chính-Kế toán thuộc Công ty Bảo Việt Thanh Hoá, em đã chọn đề tài : “Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Thanh Hoá” cho luận văn tốt nghiệp cho mình.. 2.Mục đích nghiên cứu Làm rõ nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Làm rõ tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tài Bảo hiểm Bảo Việt Thanh Hoá. Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo hiểm Bảo Việt Thanh Hoá. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo hiểm Bảo Việt Thanh Hoá. 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo việt Thanh Hoá giai đoạn 2013 – 2015. 4.Phương pháp nghiên cứu Tiến hành tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu để làm rõ tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo hiểm Bảo Việt Thanh Hoá.

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của đề tài gồm 3 chương và được sắp xếp như sau: Chương 1: Lý luận chung về bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới Chương 2: Tình hình kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo hiểm Bảo việt Thanh hoá Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại  Bảo hiểm Bảo việt Thanh hoá Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ts Trịnh Hữu Hạnh và ban giám đốc cùng các anh, chị trong công ty Bảo Việt Thanh Hoá đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.        Mặc dù em đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn nên luận văn tốt nghiệp của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các anh, chị trong công ty Bảo việt Thanh hoá để luận văn có giá trị hơn về mặt lý luận và thực tiễn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 1.1 Sự cần thiết và vai trò của bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới 1.1.1 Một số khái niệm và đặc điểm hoạt động của xe cơ giới 1.1.1.1 Một số khái niệm về xe cơ giới Xe cơ giới: là xe chạy trên đường bộ bằng động cơ của chính nó và có ít nhất một chỗ ngồi. Xe cơ giới bao gồm xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự có tham gia giao thông.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí