loading

Thực Trạng Và Gp Phòng Ngừa Rr Tín Dụng Trong Hoạt Động Kd Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Ptnt Việt Nam Chi Nhánh Mường Lay

Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Mường Lay

MỞ ĐẦU 1 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tín dụng NHTM 3 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng NHTM 3 1.1.1.2. Đặc trưng của tín dụng NHTM 4 1.1.2. Các hình thức tín dụng của NHTM 4 1.1.2.1. Căn cứ theo thời gian cấp tín dụng 4 1.1.2.2. Căn cứ theo chủ thể vay vốn 5 1.1.2.3. Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn 5 1.1.2.4. Căn cứ theo hình thức đảm bảo 5 1.1.2.5. Căn cứ theo hình thức cấp tín dụng 6 1.1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng 7 1.1.3.1. Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa cung và cầu về vốn trong nền kinh tế 7 1.1.3.2. Tín dụng ngân hàng là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình tập trung điều hoà vốn trong nền kinh tế 7 1.1.3.3. Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hoá, luân chuyển tiền tệ, điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông và kiểm soát lạm phát. 8 1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 10 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 11 1.2.3. Nguyên nhân rủi ro tín dụng 16 1.2.4. Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng 19 1.3. KINH NGHIỆM PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 19 1.3.1. Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng của các nước 19 1.3.2. Bài học cho Việt Nam 21 CHƯƠNG 2 22 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH MƯỜNG LAY 22 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH MƯỜNG LAY 22 2.1.1. Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ và tổ chức của bộ máy của ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay 22 2.1.2. Các kết quả kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay 24 2.1.2.1. Về huy động vốn 25 2.1.2.2. Về sử dụng vốn 26 2.1.2.3. Các hoạt động khác 27 2.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 29 2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN AGRIBANK CHI NHÁNH MƯỜNG LAY 30 2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh 30 2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 34 2.2.2.1. Nợ quá hạn 34 2.2.2.2. Nợ xấu 35 2.2.2.3. Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro 36 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH MƯỜNG LAY 37 2.3.1. Những kết quả đạt được 37 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 39 2.3.2.1. Những hạn chế trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh 39 CHƯƠNG 3 42 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH MƯỜNG LAY 42 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG GRIBANK CHI NHÁNH MƯỜNG LAY 42 3.1.1. Dự báo các yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng trong thời gian tới 42 3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ của tín dụng giai đoạn 2016 – 2020 44 3.2. GIẢI PHÁP PHÒNG  NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH MƯỜNG LAY 45 3.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng 45 3.2.2. Tuân thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng 46 3.2.3.  Nâng cao chất lượng thẩm định 48 3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng 48 3.2.5. Cho vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng 49 3.2.6. Phát triển trình độ và chất lượng cán bộ công nhân viên 50 3.2.7. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin phòng ngừa rủi ro, dự báo rủi ro tiềm ẩn 51 3.2.8. Một số giải pháp khác 53 3.2.8.1. Tham gia hợp tác với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước 53 3.2.8.2. Phân tán rủi ro với các tổ chức khác 53 3.2.8.3. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 53 3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 54 3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 54 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Agribank 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

Xem thêm:

  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV và biện pháp phòng ngừa
  • Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng –chi nhánh Thăng Long
  • Thực trạng quản lý rủi ro tại BIDV- Chi nhánh Bỉm Sơn

MỞ ĐẦU  

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong những năm gần đây, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hệ thống ngân hàng nói riêng đang phải đối diện với những khó khăn rất lớn. Thị trường bất động sản ảm đạm và kéo theo nhiều hệ lụy với nền kinh tế, thị trường chứng khoán trầm lắng kéo dài, các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cầu thị trường thấp, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được. Cùng với đó là vấn đề nợ xấu trong ngành ngân hàng. Vấn đề nổi cộm trong ngành ngân hàng Việt Nam trong mấy năm gần đây đó là vấn đề nợ xấu. Dường như nó vẫn là vấn đề nóng nhất của ngành ngân hàng năm vừa qua. Nợ xấu, nó được ví như cục máu đông trong nền kinh tế, nó làm kìm hãm sự lưu thông của đồng tiền trên thị trường do đó nó kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế. Ngân hàng mặc dù thừa tiền và muốn cho vay, nhưng doanh nghiệp thì lại không thể vay được vì còn đang mắc các khoản nợ chưa trả. Vấn đề nợ xấu, nợ quá hạn đã gây ra nhiều áp lực lên hệ thống ngân hàng Việt Nam. Vì vậy, việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng là thực sự có ý nghĩa và luôn là đề tài cấp thiết đối với các NHTM Việt Nam hiện nay. Tìm được những biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, trước hết sẽ làm tăng hiệu quả trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại, sau đó là sẽ góp phần vào nền kinh tế, giúp nền kinh tế có thể tăng trưởng và phát triển bền vững. Nhận thức được điều đó, cùng với mong muốn sử dụng những kiến thức đã học cũng như các kết quả học hỏi từ thực tiễn hoạt động tại ngân hàng Agribank Mường Lay em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Mường Lay”.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong đề tài là: chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay. Mục đích nghiên cứu : –  Nghiên cứu về tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM. – Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay. – Đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi trong đề tài này là: tập trung nghiên cứu đến hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay của ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay, từ đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi Nhánh Mường Lay. Thời gian được tiến hành phân tích, đánh giá thuộc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được sử dụng tổng hợp các phương pháp như: phương pháp tư duy trừu tượng, tiếp cận quản lý hệ thống, chọn lọc, so sánh, khái quát hóa cùng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

  1. Kết cấu của chuyên đề:

Chương 1: Lý luận chung về tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay. Chương 3: Một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Mường Lay. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tín dụng NHTM 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng NHTM Có thể hiểu một cách khái quát: tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (tài sản) từ người sở hữu sang người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, khi đến hạn người sử dụng sẽ phải hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí