loading

Tích Hợp Viễn Thám Và Gis Trong Việc Đánh Giá Biến Động Lớp Phủ Rừng

Tích hợp viễn thám và GIS trong việc đánh giá biến động lớp phủ rừng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ RỪNG 4

1.1. Khái niệm và vai trò của lớp phủ rừng 4 1.1.1.  Khái niệm về lớp phủ rừng 4 1.1.2. Phân loại rừng 6 1.1.2.1. Theo chức năng 6 1.1.2.2. Theo trữ lượng 6 1.1.2.3. Phân loại theo nguồn gốc hình thành 6 1.1.2.4. Dựa theo nguồn gốc 7 1.1.2.5. Rừng theo tuổi 7 1.1.3.  Khái niệm về biến động lớp phủ rừng 8 1.1.3.1. Khái niệm chung về biến động [6] 8 1.1.3.2. Biến động về diện tích đối tượng và biến động về số lượng đối tượng [6] 8 1.1.3.3. Biến động về bản chất đối tượng 8 1.1.3.4. Biến động lớp phủ rừng 8 1.1.4. Vai trò của rừng [8] 8 1.2 . Tổng quan về đánh giá biến động lớp phủ rừng bằng viễn thám và GIS 10 1.2.1. Viễn thám trong nghiên cứu lớp phủ rừng 10 1.2.1.1. Khái quát về viễn thám [5] 10 1.2.1.2. Đặc trưng phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên mặt đất 11 1.2.1.3. Một số loại tư liệu viễn thám đang được sử dụng ở Việt Nam trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 15 1.2.1.4. Những ưu thế cơ bản của ảnh viễn thám trong nghiên cứu lớp phủ rừng. 16 1.2.2. GIS trong đánh giá biến động lớp phủ rừng 17 1.2.2.1. Khái niệm về GIS 17 1.2.2.2. Thành phần của GIS 17 1.2.2.3. Chức năng của GIS trong việc xây dựng bản đồ và quản lý tài nguyên rừng 19 1.2.2.4. Kết hợp tư liệu viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng 21 1.2.2.5. Theo dõi biến động lớp phủ rừng bằng công nghệ viễn thám và GIS. 22 1.3. Tổng quan các công trình ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong việc theo dõi biến động lớp phủ rừng trên thế giới và ở Việt Nam 24 1.3.1. Trên thế giới 24 1.3.2. Ở Việt Nam 26

CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

2.1. Dữ liệu nghiên cứu biến động lớp phủ rừng 28 2.1.1. Dữ liệu ảnh viễn thám 28 2.1.1.1 Vệ tinh Landsat 28 2.1.1.2. Vệ tinh SPOT 31 2.1.1.3. Vệ tinh MOS (Marine Obersevation Satellite) 32 2.1.1.4. Vệ tinh IRS (Indian Remote Sensing Satellite) 32 2.1.1.5 Vệ tinh IKONOS 32 2.1.1.6. Vệ tinh WorldWiew-2 33 2.1.1.7. Vệ tinh Cosmos 33 2.1.2. Dữ liệu bản đồ địa hình 37 2.2. Các phương pháp nghiên cứu biến động lớp phủ rừng 37 2.2.1. Phương pháp chiết xuất thông tin trên ảnh viễn thám 37 2.2.1.1. Phân loại không giám định 37 2.2.1.2. Phân loại có giám định 38 2.2.1.3. So sánh giữa các phương pháp chiết xuất thông tin trên ảnh viễn thám 39 2.2.2. Đánh giá kết quả phân loại 39 2.2.3. Phương pháp phân tích biến động 40 2.2.3.1.  Phương pháp phân tích sau phân loại 41 2.2.3.2.  Phương pháp phân loại trực tiếp ảnh đa thời gian 41 2.2.3.3. Nhận biết thay đổi phổ 42 2.2.3.4. So sánh các phương pháp thành lập bản đồ biến động 43

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ RỪNG LƯU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG CẢ, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2005-2009 VÀ GIAI ĐOẠN 2009-2016 44

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội lưu vực thượng nguồn sông Cả tỉnh Nghệ An 44 3.1.1. Vị trí địa lý 44 3.1.2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 45 3.1.2.1. Địa hình 45 3.1.2.2. Khí hậu thủy văn và nguồn nước 45 3.1.2.3. Tài nguyên đất đai 46 3.1.2.4. Vấn đề sử dụng đất 47 3.1.2.5. Điều kiện kinh tế xã hội 48 3.2. Thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng lưu vực thượng nguồn sông Cả 48 3.2.1. Bản đồ hiện trạng rừng lưu vực thượng nguồn sông Cả năm 2005, 2009 và 2016 50 3.2.1.1. Nắn chỉnh hình học 50 3.2.1.2. Sửa ảnh, cắt ảnh theo ranh giới. 53 3.2.1.3. Chọn mẫu phân loại 54 3.2.1.4. Phân loại ảnh 57 3.2.1.5. Đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh 59 3.2.1.6. Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng lưu vực thượng nguồn sông Cả tỉnh Nghệ An năm 2016. 60 3.2.2. Thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng 62 3.2.2.1. Phân tích biến động rừng lưu vực thượng nguồn sông Cả tỉnh Nghệ An từ năm 2005 đến năm 2016 62 3.2.2.2. Thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng giai đoạn 2005- 2009 62 3.2.2.3. Thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng giai đoạn 2009-2016 67 3.3. Đề xuất một số giải pháp 69 3.3.1. Một số nguyên nhân gây biến động 69 3.3.2. Giải pháp 70 3.3.2.1. Giải pháp về chính sách 70 3.3.2.2. Về phía chính quyền 71 3.2.2.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

Xem thêm:

 • GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)
 • Vốn kinh doanh và các biện pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Kim Long

MỞ ĐẦU

 • Đặt vấn đề

Rừng đã từ lâu được xem là “lá phổi” của trái đất, nó giúp cho duy trì cân bằng sinh thái và sự đa dạng sinh học trên Trái Đất. Rừng còn làm dịu bớt nhiệt độ của dòng khí nóng ban ngày đồng thời duy trì được độ ẩm. Rừng còn bổ sung khí cho không khí và ổn định khí hậu toàn cầu bằng cách đồng hóa cacbon và cung cấp oxi. Tuy nhiên, ngày nay thì nhiều nơi con người đã không bảo vệ rừng, mà còn chặt phá bừa bãi làm cho tài nguyên rừng khó được phục hồi  mà ngày càng cạn kiệt, nhiều nơi rừng không còn có thể tái sinh, đất trở thành đồi trọc, sa mạc, nước mưa tạo thành những dòng lũ rửa trôi các chất dinh dưỡng, gây lũ lụt, sạt lở cho vùng đồng bằng gây thiệt hại nhiều về tài sản, tính mạng người dân. Vai trò của rừng trong việc bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề thời sự và lôi cuốn sự quan tâm của toàn thế giới. Bởi vậy việc bảo vệ rừng và theo dõi, đánh giá biến động của rừng trở thành một nhiệm vụ quan trọng và không thể trì hoãn đối với tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hàng năm đều có các báo cáo về hiện trạng và tình hình biến động rừng. Tuy nhiên ở nhiều địa phương các báo cáo này chủ yếu dựa trên đo vẽ thành lập bản đồ rừng bằng các phương pháp truyền thống, đó là một công việc phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian. Hoặc có những báo cáo chưa phản ánh đúng hiện trạng lớp phủ rừng, mà chỉ theo thành tích. Khi sử dụng các tài liệu thống kê các tài liệu bản đồ không phải bao giờ cũng có thể khai thác những thông tin hiện thời nhất. Thời gian tổng hợp số liệu và thành lập bản đồ cho khu vực nghiên cứu càng kéo dài thì thông tin trên bản đồ càng lạc hậu và không chính xác. Trong khi đó bản đồ đòi hỏi nhanh về thời gian, chính xác về loại hình, cập nhật về thông tin vì vậy cần những phương pháp mới để khắc phục những nhược điểm của phương pháp truyền thống. Sự tích hợp giữa viễn thám và GIS đã đem lại giá trị to lớn cho phương pháp bản đồ nghiên cứu mối quan hệ và tác động qua lại của các đối tượng, hiện tượng, như các đối tượng biến động thảm thực vật, tài nguyên rừng,…Viễn thám với những ưu việt là tính cập nhật và đồng bộ về thông tin, tính khái quát hóa tự nhiên các đối tượng và khả năng phủ trùm rộng và đã phủ trùm khắp mọi nơi trên Trái Đất. Hệ thống thông tin địa lý GIS có khả năng thu thập, cập nhật, quản trị và phân tích, thể hiện dữ liệu địa lý phục vụ các bài toán ứng dụng có liên quan tới vị trí địa lý của các đối tượng trên bề mặt Trái Đất là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, quy hoạch tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Xuất phát từ những lý do trên em đã chọn đề tài “ Tích hợp viễn thám và GIS trong việc đánh giá biến động lớp phủ rừng”.

 • Mục tiêu

Tích hợp công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ để đánh giá biến động lớp phủ rừng khu vực thượng nguồn sông Cả tỉnh Nghệ An phục vụ cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên rừng.

 • Nhiệm vụ

Để đạt được mục tiêu trên đề tài ta giải quyết các nhiệm vụ sau:

 • Thu thập tư liệu: Ảnh viễn thám, bản đồ các loại và các tài liệu liên quan tới viễn thám , GIS và khu vực thượng nguồn sông Cả tỉnh Nghệ An;
 • Tải ảnh landsat 7,8;
 • Xử lý ảnh và phân loại ảnh trên phần mềm Envi;
 • Thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng của ba thời kỳ;
 • Thành lập và đánh giá bản đồ biến động qua hai giai đoạn;
 • Lập bảng thống kê biến động lớp phủ rừng.
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu: Biến động lớp phủ rừng.
 • Phạm vi nghiên cứu khu vực thượng nguồn sông Cả tỉnh Nghệ An.
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp xử lý ảnh viễn thám: Phương pháp phân loại ảnh có giám định được thực hiện trên phần ENVI 4. Phương pháp Phân tích không gian: sử dụng các phép phân tích không gian trên phần mềm ArcGIS để chồng xếp, phân tích thống kê và tính toán biến động;
 • Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin: phương pháp này được vận dụng để phân tích, tổng hợp và xử lý các tài liệu thu thập được để thấy được hiện trạng và tình hình biến động của lớp phủ rừng trên địa bàn huyện.
 • Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
 • Ý nghĩa khoa học

Đề tài nghiên cứu đã cho thấy sự đa dạng trong việc kết hợp giữa viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để nghiên cứu để thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng cũng như các bản đồ chuyên đề khác.

 • Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài tiến hành thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng, đây chính là tư liệu hữu ích phục vụ cho công tác quản lý rừng và sử dụng đất. Giúp các nhà quản lý dễ dàng kiểm soát, đề ra các biện pháp sử dụng đất hợp lý, tránh lãng phí tài nguyên, giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ RỪNG 1.1. Khái niệm và vai trò của lớp phủ rừng 1.1.1.  Khái niệm về lớp phủ rừng Lớp phủ rừng là một phần của lớp phủ bề mặt nói chung, là quần xã thực vật rừng, chủ yếu là cây rừng sinh trưởng trên một khoảnh đất đai nhất định bao gồm các đặc trưng sau: Nguồn gốc, tổ thành, tuổi, mật độ, tầng thứ, độ tán che, độ che phủ, chiều cao bình quân, đường kính bình quân, tổng tiết diện ngang, độ dày của rừng, tăng trưởng, cấp đất, diện tích, biến động,…

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí