loading

Tiêu Giảm Giá Thành, Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ, Tăng Sức Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp

Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 4 1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế 4 1.2. Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm. 5 1.2.1. Khái niệm chi phí và phân loại chi phí 5 1.2.2. Yêu cầu quản lý đối với Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7 1.3. Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm 8 1.3.1. Phân loại chi phí 8 1.3.2. Phân loại giá thành. 11 1.4. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 13 1.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành 13 1.4.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15 1.4.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên. 17 1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 27 1.4.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm 29 1.4.6. Các hệ thống tính giá thành sản phẩm 31 1.4.7. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 31 1.5. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 36 1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 36 1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái 38 1.5.3. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 39 1.5.4. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 40 1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 41 1.6. Trình bày thông tin về CPSX và giá thành sản phẩm trên báo cáo kế toán 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 43 2.1. Tổng quan về công ty 43 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 43 2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động của công ty 44 2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 45 2.1.5. Quan hệ của công ty với các nhà cung cấp và khách hàng. 49 2.1.6. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh và kiểm soát của công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện. 49 2.1.7. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện. 50 2.1.8. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện. 52 2.2. Thực trạng kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện. 55 2.2.1. Phân loại chi phí và giá thành tại công ty. 55 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành 57 2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện. 58 CHƯƠNG 3:  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 144 3.1. Đánh giá về thực trạng ứng dụng tin học vào công tác chi phí giá thành tại doanh nghiệp 143 3.2. Đánh giá công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Hạ tầng năng lượng điện 143 3.1.1. Những ưu điểm đạt được trong công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Hạ tầng năng lượng điện 144 3.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Hạ tầng năng lượng điện. 145 3.3 Kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty……………….147 3.4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Hạ tầng và năng lượng điện. 147 3.4.1. Yêu cầu hoàn thiện 148 3.4.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công tư Cổ phần tư vấn đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện 148 KẾT LUẬN 155 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài.

Xây dựng cơ bản, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị  xây dựng cơ sở vật chất là mục tiêu quan trọng và ưu tiên của Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Đây là một trong những nghành then chốt của nền kinh tế. Trong những năm gần đây tư vấn thiết kế xây dựng có những bước phát triển nhanh chóng và ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam đang có những thay đổi nhanh chóng và toàn diện trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu, hướng đến mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa. Các doanh nghiệp tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát – thiết kế – giám sát công trình điện đô thị hiện nay đang gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các công ty trong nghành. Để hoạt động hiệu quả, duy trì hoạt động của doanh nghiệp thì trúng thầu luôn là bài toán được đặt ra đối với ban giám đốc doanh nghiệp. Để trúng thầu hai yếu tố quan trọng nhất chính là hồ sơ kỹ thuật và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Để trả lời cho câu hỏi có tham gia thầu hay không?, giá của gói thầu là bao nhiêu? … rất cần một hệ thống phân tích tính toán chi phí giá thành sản phẩm của công trình thực hiện. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm  đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của công ty, cung cấp thông tin cần thiết nhất cho quá trình ra quyết định của Ban giám đốc doanh nghiệp. Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại đơn vị, em nhận thấy  “kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm” có vai trò quan trọng trong mục tiêu “giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp”. Vì vậy em quyết định chọn đề tài “ kế toán chi phí giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng” cho luận văn cuối khóa của mình.

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:
 • Đối tượng nghiên cứu: “chi phí và giá thành sản phẩm tư vấn – khảo sát thiết kế tại Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện”
 • Mục đích nghiên cứu: vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, từ đó đi từ khái quát đến chi tiết quát trình hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm tại đơn vị.
 1. Phạm vi nghiên cứu:
  • Thời gian nghiên cứu: 3 tháng trong thời gian tìm hiểu thực tế tại đơn vị.
 • Phạm vi nghiên cứu: kế toán chi phí và giá thành tại Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đi từ nghiên cứu khái quát sau đó vào chi tiết từng chỉ tiêu và cuối cùng tổng quát lại vấn đề cần quan tâm và đưa ra biện pháp khắc phục dựa trên những đánh giá đó.
 • Tiến hành phương pháp phân tổ nhằm phân chia một tổng thể vấn đề thành các tổ có sự khác nhau về tính chất.
 • Kết hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy tác dụng tổng hợp của chúng để làm cho việc phân tích được sâu sắc và toàn diện hơn.
 • Kết cấu luận văn

Kết cấu bài luận văn gồm 3 phần: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí giá thành trong doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tưHạ tầng và Năng lượng điện. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện. Sau thời gian thực tập luận văn của em đã hoàn thành. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Th.s Nguyễn Thị Mỹ Trinh, các cán bộ kế toán tài chính Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện. Do kiến thức, cách diễn đạt còn hạn chế nên luận văn của em vẫn còn nhiều điểm sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo góp ý từ thầy cô để Luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word