loading

Tình Hình Sử Dụng Vật Tư Của Công Ty Tnhh Joma Việt Nam

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẬT TƯ CỦA CÔNG TY TNHH JOMA VIỆT NAM

  Chương I TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH JOMA VIỆT NAM 5 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Doanh nghiệp……………………………..6 1.2. Ngành nghề kinh doanh 6 1.3 Quy trình sản xuất của công ty 7 1.4 Cơ sở vật chất kĩ thuật của doanh nghiệp 10 1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 10 1.6 Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của doanh nghiệp 16 1.6.1 Tình hình tổ chức sản xuất 16 1.6.2. Thời gian nghỉ ngơi 17 1.6.3. Tình hình sử dụng lao động trong công ty 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 19 Chương 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẬT TƯ CỦA CÔNG TY TNHH JOMA VIỆT NAM 20 2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Joma Việt Nam 21 2.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Joma Việt Nam 24 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty 24 2.2.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 27 2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng Cân đối kế toán của Công ty cổ phần VPCC tư vấn – xây dựng. 31 2.2.4. Phân tích tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Joma Việt Nam 35 2.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty TNHH Joma Việt Nam 37 2.2.6 Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn của Công ty TNHH Joma Việt Nam 45 2.3. Phân tích tình hình cung ứng vật tư năm 2015 của Công ty TNHH Joma Việt Nam 49 2.3.1. Phân tích tình hình mua sắm vật tư của Công ty TNHH Joma Việt Nam 49 2.3.2. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Joma Việt Nam 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH JOMA VIỆT NAM 61 3.1. Lý do lựa chọn đề tài 62 3.2. Mục đích đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề 63 3.2.1. Mục đích chuyên đề 63 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề 63 3.2.3. Nội dung nghiên cứu chuyên đề 63 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu 63 3.3. Cơ sở lý luận về công tác kế toán NVL trong doanh nghiệp 64 3.3.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của nguyên vật liệu 64 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán và chế độ chính sách về công tác hạch toán NVL 66 3.3.3. Nhiệm vụ, yêu cầu đối với công tác kế toán nguyên vật liệu 66 3.3.4. Phương pháp hạch toán 70 3.3.5. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán 79 3.4. Tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH Joma Việt Nam 81 3.4.1. Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Joma Việt Nam 83 3.4.2. Tình hình công tác hạch toán nguyên vật liệu của Công ty TNHH Joma Việt Nam 85 3.4.3. Những ưu và nhược điểm của công tác kế toán tại Công ty TNHH Joma Việt Nam 120 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp 121 3.5.1. Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Joma Việt Nam 121 3.5.2. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 125 KẾT LUẬN CHUNG 126 TÀI TIỆU THAM KHẢO 127

Xem thêm:

  • Kế toán tổng hợp hàng hóa của công ty Việt Nhật
  • Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại ctcp Phú Toàn
  • Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU              Trong nền kinh tế thị trường, mục đích cuối cùng của các Doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt được mục đích đó đòi hỏi các Doanh nghiệp phải sử dụng tốt các nguồn lực sản xuất dựa trên cơ sở tính toán, lựa chọn các phương án sản xuất có hiệu quả cao nhất và nhiều biện pháp đối phó kịp thời với các biến động của thị trường. Một trong những công cụ quản lý quan trọng giúp cho Doanh nghiệp thực hiện được các nhiệm vụ  nêu trên là công tác kế toán quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.              Công tác kế toán với chức năng thu thập thông tin, ghi chép, phản ánh, cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu của các đối tượng quan tâm cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Kế toán nguyên vật liệu là một trong những khâu quan trọng của công tác hạch toán kế toán. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học giúp Doanh nghiệp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đúng thực trạng sản xuất, xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác, đồng thời cũng giúp tìm ra các ưu, khuyết điểm trong việc sử dụng các yếu tố sản xuất so với định mức và nguyên nhân của những bất cập đó để có biện pháp giải quyết một cách hiệu quả .             Công ty TNHH Joma Việt Nam luôn xác định đúng tầm quan  trọng của việc nâng cao chất lượng quản lý, đặc biệt là công tác kế toán nguyên vật liệu. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu đối với Doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty với sự giúp đỡ của các anh chị nhân viên ở phòng kế toán và sự hướng dẫn tận tình của giáo Ths.Nguyễn Thị Minh Thu, trên cơ sở vận dụng những kiến thức có được ngoài thực tế, em đã chọn đề tài : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Joma Việt Nam” làm chuyên đề cho luận văn tốt nghiệp của mình .              Kết cấu của luận văn tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 chương :              Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Joma Việt Nam.             Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình sử dụng nguyên vật liệu của Công ty TNHH Joma Việt Nam năm 2015.              Chương 3: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Joma Việt Nam.               Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên bản luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo của các Thầy cô và sự góp ý của các bạn để bản luận văn được hoàn thiện hơn. Xin trân thành cảm ơn.               Tác giả đề nghị được bảo vệ bản luận này trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Chương I: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH JOMA VIỆT NAM 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Joma Việt Nam

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí