loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Mtv Hà Yến

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3    1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 3       1.1.1. Khái niệm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 3       1.1.2. Ý nghĩa, yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 4       1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 5    1.2.  Các phương thức bán hàng 6       1.2.1. Phương thức bán buôn 6       1.2.2. Phương thức bán lẻ 7       1.2.3. Các phương thức hàng trao đổi hàng 8       1.2.4. Các trường hợp khác được coi là bán hàng 8    1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 8       1.3.1. Kế toán Doanh thu bán hàng 8       1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 12    1.4. Kế toán giá vốn hàng bán 14       1.4.1. Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất bán 14      1.4.2.  Phương pháp kế toán trị giá vốn hàng xuất bán 16    1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ KINH DOANH 18       1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng 18       1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19    1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 22       1.6.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 22       1.6.2. Kế toán Chi phí tài chính 22       1.6.3. Kế toán Thu nhập khác 23       1.6.4. Kế toán Chi phí khác 23       1.6.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 24       1.6.6. Kế toán Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 25    1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 27    1.8. Ứng dụng phần mềm trong tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 28     1.9. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 28       1.9.1. Trình bày thông tin trên báo cáo kế toán tài chính 28       1.9.2. Trình bày thông tin trên báo cáo kế toán quản trị 29 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV HÀ YẾN 30    2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV Hà Yến 30       2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 30       2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của Công ty TNHH MTV Hà Yến : 32       2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 32       2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty 35       2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 38       2.1.6. Tổ chức công tác kế toán trên máy tính 40    2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hà Yến 40       2.2.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của doanh nghiệp 40       2.2.2. Tổ chức chứng từ trong kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 45       2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 52       2.2.4. Kế toán Chi phí Quản lý kinh doanh 60       2.2.5. Kế toán Doanh thu, Chi phí hoạt động tài chính 70       2.2.6. Kế toán Thu nhập khác và chi phí khác 73       2.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 74       2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH Hà Yến 76        2.2.9. Trình bày thông tin báo cáo kế toán tài chính 79 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH HÀ YẾN 82    3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hà Yến 82       3.1.1. Về ưu điểm 83       3.1.2. Về hạn chế còn tồn tại 85    3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 86 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự hòa nhập trên toàn thế giới, trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển không ngừng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp có nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Để có thể tồn tại và phát triển, có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì một yêu cầu quan trọng đặt ra với các nhà quản trị doanh nghiệp là phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tốt nhất. Cạnh tranh đã và đang là yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển và tìm ra những hướng đi đúng cho mình hơn. Với phương châm : Ưu tiên thỏa mãn mong muốn của khách hàng với tinh thần trung thực , tận tình , chu đáo , và phong cách chuyên nghiệp , chân thành xây dựng quan hệ đối tác cùng phát triển . Nội bộ cởi mở , chân thành đoàn kết , nỗ lực phấn đấu vì ngôi nhà chung HAYEN . Mục tiêu : “ Thỏa mãn cao nhất mong muốn của khách hàng” . Công ty luôn coi khách hàng là nhân tố quan trọng nhất trên con đường phát triển của công ty. Thái độ và phản hồi của khách hàng tạo nên uy tín thương hiệu của công ty. Để tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững và tin cậy sản phẩm giá cả hợp lý, công ty không chỉ xây dựng mối quan hệ mật thiết vững chắc với khách hàng mà còn tái cơ cấu với bộ máy quản lý nhân viên giỏi có kinh nghiệm nhiều năm trong bán hàng và đặc biệt có đội ngũ tài chính kế toán xuất sắc cả về quản trị và doanh nghiệp. Việc tổ chức công tác kế toán tốt là công cụ quan trọng cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định chọn phương án kinh doanh tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tăng doanh thu, giá cả ổn định, tăng khả năng cạnh tranh đẩy mạnh tiêu thụ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Được thực tập tại Công ty TNHH MTV Hà Yến là cơ hội rất tốt cho em tiếp cận với thực tế tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp thương mại và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị trong bộ máy kế toán chuyên nghiệp của công ty. Dưới sự hướng dẫn của Cô giáo Lý Lan Yên về cách tiếp xúc, làm việc và xin tài liệu ở doanh nghiệp và sự nhiệt tình cung cấp thông tin chỉ dạy của chị kế toán trưởng cùng các kế toán viên trong Công ty, em đã có cái nhìn tổng quát về bộ máy quản lý cũng như kế toán của doanh nghiệp và đã hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến. Kết cấu luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương sau: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Do thời gian thực tập không dài, nhận thức của bản thân còn hạn chế và đề tài nghiên cứu rộng nên bài luận văn của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô cũng như của cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH MTV Hà Yến để chuyên đề luận văn cuối khóa của em hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI