loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Xác Định Giá Thành Tại Công Ty Liên Doanh Hải Đăng Vĩnh Tuy

Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và xác định giá thành tại công ty liên doanh Hải Đăng Vĩnh Tuy

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ, LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3 I.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và công tác tính giá thành sản phẩm 3 I.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 5 I.3 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 7 I.4 Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI 19 CÔNG TY LIÊN DOANH HẢI ĐĂNG VĨNH TUY. 19 II.1 Tổng quan về Công ty tnhh liên doanh Hải Đăng Vĩnh Tuy. 19 II.2 Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty liên doanh Hải Đăng Vĩnh Tuy. 26 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH HẢI ĐĂNG VĨNH TUY. 41 3.1 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 41 3.2 Giải pháp hoàn thiện 41 KẾT LUẬN 43

Xem thêm:

  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)
  • Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long
  • Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam

Lời mở đầu Cùng với sự phát triển của nên kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng có những bước chuyển mạnh mẽ. Nền kinh tế mở cửa tạo nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, công nghệ sản xuất kinh doanh tiên tiến, thị trường rộng lớn, nhân lực dồi dào, nguyên liệu đầu vào đa dạng,,,,. Bên cạnh những cơ hội đó, doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các công ty cần có định hướng, kế hoạch hợp lý để đem lại hiệu quả cao nhất. Đứng trước tình hình đó, doanh nghiệp cần tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Giá thành sẽ quyết định giá bán và ảnh hưởng tới doanh thu, còn chi phí sản xuất sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuật của doanh nghiệp. Đồng nghĩa với đó là việc họ phải lựa chọn phương án có chi phí thấp nhưng đem lại hiệu quả cao nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng vẫn có mức giá hấp dẫn. Để làm được điều này bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm thì công tác quản lý chi phí và xác định mức giá thành là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Từ những vấn đề trên, em nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại doanh nghiệp. Vì vậy sau quá trình thực tập tại doanh nghiệp em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và xác định giá thành tại công ty liên doanh Hải Đăng Vĩnh Tuy” làm luận văn cuối khóa và cũng để hiểu rõ hơn nữa thực tiễn công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bài luận gồm 3 chương được trình bày như sau:

  • Những vấn đề, lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và xác định giá thành tại doanh nghiệp sản xuất.
  • Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty liên doanh Hải Đăng Vĩnh Tuy.
  • Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Hải Đăng Vĩnh Tuy.

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết sức và được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ở phòng Tài chính – Kế toán, đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Ths Bùi Thị Thúy và các thầy cô giáo trong khoa kế toán, nhưng do thời gian và trình độ kiến thức của bản thân có hạn, nhất là bước đầu mới tiếp cận thực tế nên còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn. CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ, LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. I.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và công tác tính giá thành sản phẩm

  • Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất và giá thành.

– Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình tiêu hao các yếu tố đó để tạo ra các loại sản phẩm lao vụ và dịch vụ. Sự tiêu hao các yếu tố này trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo ra các chi phí tương ứng. Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một kỳ nhất định.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí