loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Hoàng Tiến

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Hoàng Tiến

  Chương 1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TIẾN 7 1.1. Quá trình phát triển của công ty cổ phần Hoàng Tiến…………………………..8 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Hoàng Tiến………………………………………………………………………………….12 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 11 1.2.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Hoàng Tiến 11 1.3. Công nghệ sản xuất của Công ty cổ phần Hoàng Tiến…………………………12 1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty cổ phần Hoàng Tiến…………………….14 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Hoàng Tiến……………..16 1.5.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Hoàng Tiến 16 1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 16 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của công ty…………………………..19 1.6.1. Tình hình tổ chức sản xuất 19 1.6.2. Tình hình tổ chức lao động của công ty 21 Kết luận chương 1 24 Chương 2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TIẾN NĂM 2015 25 2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Hoàng Tiến năm 2015……………………………………………………………………..26 2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Hoàng Tiến năm 2015……30 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty cổ phần Hoàng Tiến năm 2015…………………………………………………………………………………30 2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Hoàng Tiến 33 2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Hoàng Tiến 40 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh…………………………………………….46 2.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty 49 2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn 60 2.3. Phân tích tình hình sử dụng vật tư tại Công ty cổ phần Hoàng Tiến năm 201567 2.3.1. Phân tích tình hình cung ứng vật tư 68 2.3.2. Phân tích tình hình sử dụng vật tư của công ty Hoàng Tiến năm 2015 75 2.3.3. Phân tích tình hình xuất nhập tồn vật tư của công ty 77 2.3.4. Phân tích tình hình dự trữ vật tư của Công ty 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 81 Chương 3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TIẾN 82 3.1. lý do lựa chọn chuyên đề………………………………………………………83 3.2 Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của đề tài……….84 3.2.1. Mục đích nghiên cứu chuyên đề 84 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu 84 3.2.3. Nội dung nghiên cứu 84 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu 84 3.3. Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu…………………………….84 3.3.1 Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điẻm của đối tượng hạch toán 84 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán, chế độ chính sách về công tác kế toán nguyên vật liệu 3.3.3. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác kế toán nguyên vật liệu 91 3.3.4. Phương pháp hạch toán 93 3.3.5. Sổ sách sử dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp 105 3.4. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Hoàng Tiến…… 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Hoàng Tiến 105 3.4.2. Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty cổ phần Hoàng Tiến 108 3.4.3. tình hình công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Hoàng Tiến 113 3.4.3. Nhận xét về thực trạng công tác kế toán tại Công ty cổ phần Hoàng Tiến…….. 143 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp…….….145 3.5.1. Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Hoàng Tiến……………………………………………………………………………….145 3.5.2. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 147 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 149 KẾT LUẬN CHUNG 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151

Xem thêm:

  • TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SXKD CHỦ YẾU CỦA CPVCN DKT 3
  • Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam
  • Hoàn thiện công tác quản trị vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nhờ mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, cùng với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, các cơn sốt giá bất động sản đã tác động làm cho thị trường vật liệu xây dựng sôi động hẳn lên với sự tăng trưởng vượt bậc cả về nhu cầu và năng lực sản xuất. Cũng chính bởi nguyên nhân này, khi thị trường bất động sản đóng băng đã gây lên tình trạng mất cân đối cung – cầu ở một số loại vật liệu xây dựng rất rõ nét. Đây là bài học ở tầm vĩ mô, cần có điều tiết từ định hướng đầu tư tới điều hành thị trường… sao cho tương quan cung – cầu hàng hóa ở thế chủ động, đảm bảo cho doanh nghiệp có khả năng đứng vững được trước các “cú sốc” thị trường. Từ năm 2011 đến nay, do tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng nói riêng. Thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ: đầu tư công bị cắt giảm, các dự án bất động sản tạm dừng hoặc giãn tiến độ, nhiều công trình xây dựng không có vốn để triển khai,… đã dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm 2014 giảm đáng kể; cùng với đó, những khó khăn hiện hữu như giá cả nhiên liệu, điện, nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, lãi suất ngân hàng cao, tỷ giá ngoại tệ tăng, chi phí tài chính lên đến 20 – 30%, vốn lưu động thiếu đã làm cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng phải giảm sản lượng hoặc dừng sản xuất, sản phẩm tồn kho khối lượng lớn, kinh doanh thua lỗ; nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu phá sản, dừng sản xuất, sản xuất cầm chừng. Nhìn chung, các ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở nước ta đã đủ sức sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cả về số lượng và hầu hết các chủng loại. Đã áp dụng thành công công nghệ Nano tạo men chống dính, chống nhiễm khuẩn để sản xuất sứ vệ sinh cao cấp, nghiên cứu sản xuất sơn xây dựng tự rửa sạch, chống nhiễm khuẩn. Nhiều loại vật liệu xây dựng mới có tính năng cao, kích thước lớn cũng đã được đầu tư sản xuất. Công tác thị trường cũng có bước phát triển mới. Đã sử dụng công nghệ thông tin bán hàng qua mạng, xây dựng thị trường ảo, xây dựng các tổ hợp thương mại vật liệu xây dựng lớn đồng bộ để giới thiệu, bán sản phẩm. Đã hình thành diễn đàn Kiến trúc – vật liệu xây dựng – Công nghệ nhằm đưa vật liệu xây dựng gắn với công trình kiến trúc và đời sống xã hội. Việt nam là một quốc gia đang phát triển, cơ hội cho các sản phẩm xây dựng còn nhiều do diện tích nhà ở trên đầu người còn thấp, đặc biệt đây là ngành công nghiệp mà các nước phát triển không có lợi thế cạnh tranh nên chúng ta còn nhiều cơ hội phát triển và chiếm thị phần trên thế giới. Cùng với sự phát triển của ngành sản xuất vật liệu xây dựng  ở nước ta và nắm bắt được nhu cầu,  thị hiếu của người tiêu dùng, tập thể lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Hoàng Tiến với phương châm hết mình vì sự tồn tại và phát triển của công ty với tâm niệm công ty phát triển thì mình phát triển, công ty tồn tại thì mình tồn tại. Với sứ mệnh nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bằng cách tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, ổn định và liên tục cải tiến mẫu mã cũng như cập nhật các công nghệ mới nhất để hài lòng khách hàng trong nước, xuất khẩu và đem lại lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích của bản thân. Trong thời gian 20 năm nữa việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng từ đất sét nung là sẽ dành cho các giới thu nhập khá do nguyên liệu thô ngày càng cạn kiệt và giá thành sẽ cao lên và sẽ có các sản phẩm thay thế giá rẻ cạnh tranh như các sản phẩm composit, sản phẩm gạch không nung, sơn nền trang trí,…do vậy Công ty Cổ phần Hoàng Tiến  quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành sản phẩm cao cấp, chiếm lĩnh lần thị phần bậc cao nhằm duy trì và tồn tại phát triển đến năm 2022 và các năm tiếp theo. Công ty Cổ phần Hoàng Tiến cũng tăng cường đào tạo nhân sự để có được một đội ngũ tài năng, nhiệt huyết theo kịp đà phát triển của công ty. Nhằm phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, công ty đã đầu tư tăng quy mô sản xuất, hiện đại hóa dây truyền sản xuất, đã tuyển dụng thêm  những cán bộ quản lý, kỹ thuật giỏi với đội ngũ công nhân lành nghề, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất của nhà nước giao cho, đó cũng là góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để quá trình sản xuất được diễn ra thường xuyên và liên tục thì các doanh nghiệp sản xuất cần phải có nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. Đây là cơ sở vật liệu cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm, giá thành sản phẩm nên có tác động đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì thế, khi đã có lực lượng lao động giỏi cùng với dây truyền sản xuất hiện đại thì điều mà các doanh nghiệp sản xuất nói chung và công ty cổ phần Hoàng Tiến nói riêng cần phải quan tâm là nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ, từ khâu thu mua, bảo quản, sử dụng. Dự trữ, đó là để nhằm vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, tiết kiệm để hạ giá thành sản phẩm, vừa là để chống  mọi hiện tượng xâm phạm tái sản xuất của đơn vị. Để thực hiện được thì các doanh nghiệp cần phải sử dụng kế toán là công cụ quản lý. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Hoàng Tiến em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài “ Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Hoàng Tiến” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Qua quá trình thực tập tại công ty em đã hoàn thành nội dung của chuyên đề này, ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Hoàng Tiến Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình sử dụng vật tư của công ty cổ phần Hoàng Tiến Chương 3: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Hoàng Tiến Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành đề tài. Em nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Th.S Phạm Kiên Trung và cô giáo Th.S Nguyễn Thị Huyền Trang cùng các thầy cô trong bộ môn Kế Toán Doanh Nghiệp – Khoa Kinh tế & QTKD – trường ĐH Mỏ-Địa chất, cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của các cô, chú, anh, chị trong Công ty Cổ phần Hoàng Tiến nói chung và phòng tài chính kế toán nói riêng mà em đã có dịp được tiếp xúc với điều kiện sản xuất thực tế, vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào điều kiện sản xuất cụ thể. Kết hợp với kiến thức học hỏi ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của Thầy Cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. Thực tập nghiệp vụ kinh tế là đợt tìm hiểu nghiên cứu điều kiện sản xuất của công ty. Đợt thực tập đã giúp em hiểu biết hơn về công tác hạch toán kế toán cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đó có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về ngành học. Em xin đề nghị được bảo vệ luận văn trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh trường đại học Mỏ – Địa Chất Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TIẾN

  • Quá trình phát triển của công ty cổ phần Hoàng Tiến

Công ty cổ phần Hoàng Tiến là một đơn vị tổ chức kinh doanh hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được thành lập ngày 05/01/2007 do phòng đăng ký kinh doanh

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí