loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Viglacera Đông Triều

 

Lời mở đầu

Để làm được điều này doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong các công cụ quản lý sản xuất kinh doanh. Trong công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một phần quan trọng.

Để hạ giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp cần tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mình.  

Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, được sự hướng dẫn tận tình của tiến sỹ Trần Văn Hợi, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán cuả công ty cổ phần Viglacera Đông Triều em đã nghiên cứu đề tài :

“  Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Do thời gian thực tập không dài và kiến thức của em còn nhiều hạn chế nên  bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo, các bạn và những ai quan tâm đến lĩnh vực này để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1. Các khái niệm cơ bản về Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.1.Chi phí sản xuất

1.1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất

* Khái niệm: Chi phí sản xuất (CPSX) là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra cho quá trình sản xuất kinh doanh trong một kỳ hoạt động nhất định.

Tuy nhiên, để hiểu đúng CPSX cần phân biệt giữa chi phí và chi tiêu. Chi phí là sự dịch chuyển vốn và giá trị của các yếu tố sản xuất vào đối tượng tính chi phí, do đó chỉ được tính là chi phí của kỳ hạch toán những chi phí có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi phí chi ra trong kỳ hạch toán. Chi tiêu thể hiện sự giảm vốn, vật tư, tài sản của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp, chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh, chi tiêu cho quá trình tiêu thụ.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí