loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Thành Phẩm, Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Sản Xuất Máy Kéo Và Máy Nông Nghiệp

 

Lời mở đầu 

Trong đó việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả là vấn đề sống còn của doanh nghiệp buộc các nhà quản lý phải đặc biệt quan tâm. Vì chỉ có tiêu thụ được sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp mới có thể đảm bảo trang trải các chi phí kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng và là nguồn để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Trong cơ chế đó doanh nghiệp phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý kinh tế tài chính ở đơn vị mình.

Kế toán với chức năng thu thập, cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh và tài chính của mỗi doanh nghiệp, cung cấp các thông tin kinh tế vĩ mô quan trọng phục vụ cho yêu cầu kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tất cả các ngành kinh tế cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân đang là một công cụ sắc bén và hữu hiệu trong công tác quản lý.

Từ nhận thức ấy Công ty TNHHNN một thành viên sản xuất máy kéo và máy nông nghiệp đã thực sự coi trọng công tác kế toán, và sử dụng như một công cụ đắc lực để quản lý tài sản, vốn của công ty, trong đó bộ phận công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một trong những phần hành rất quan trọng, góp phần phục vụ đắc lực công tác bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trinh kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn phương án đầu tư có hiệu quả.

      Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH NN một thành viên sản xuất máy kéo và máy nông nghiệp nói riêng; cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy giáo Nguyễn Mạnh Thiều và các cán bộ kế toán  trong Công ty ,em đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất máy kéo và máy nông nghiệp” cho Luận văn tốt nghiệp của mình.

Luận văn tốt nghiệp được chia thành 3 chương:

  • Chương 1 : Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán xác định thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kin doanh

  • Chương 2 : Thực trạng về tổ chức công tác kế toán xác định thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHHNN một thành viên sản xuất máy kéo và máy nông nghiệp

  • Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán xác định thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh  trong công ty TNHHNN một thành viên sản xuất máy kéo và máy nông nghiệp

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí