loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Upviet

Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH UPVIET

  CHƯƠNG 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH UPVIET 3 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH UPVIET 4 1.2.Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH UPVIET 6 1.2.1. Chức năng: 6 1.2.2 Nhiệm vụ. 6 1.2.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 7 1.3. Quy trình kinh doanh của công ty TNHH UPVIET 7 1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty TNHH UPVIET 8 1.5. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH UPVIET. 10 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của công ty TNHH UPVIET 13 1.6.1. Tình hình tổ chức kinh doanh 13 1.6.2. Tình hình tổ chức lao động 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 16 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH UPVIET NĂM 2015 17 2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2015 18 2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH UPVIET năm 2015 22 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH UPVIET năm 2015 22 2.2.2. Phân tích tình hình đảm bào nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH UPVIET 28 2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán 32 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 38 2.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty TNHH UPVIET 41 2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn 49 2.3.Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa và kết quả hoạt động kinh doanh 57 2.3.1. Phân tích tình hình tiêu thụ 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 64 CHƯƠNG 3:TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH UPVIET 66 3.1. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp 67 3.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề 68 3.2.1. Mục đích nghiên cứu 68 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu 68 3.2.3. Nội dung nghiên cứu 68 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu 68 3.3. Cơ sở lí luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 69 3.3.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của đối tượng của công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 69 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán và chế độ chính sách về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 78 3.3.3. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 79 3.3.4. Phương pháp hạch toán công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại 80 3.3.5. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán 107 3.4. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH UPVIET. 108 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán của công ty 108 3.4.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 108 3.4.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH UPVIET. 115 3.4.3. Tình hình công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH UPVIET. 116 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH UPVIET. 169 3.5.1. Các giải pháp hoàn thiện 170 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 175 KẾT LUẬN CHUNG 176 TÀI LIỆU THAM KHẢO 177

Xem thêm:

  • Kế toán tổng hợp hàng hóa của công ty Việt Nhật
  • TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẬT TƯ CỦA CÔNG TY TNHH JOMA VIỆT NAM
  • TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SXKD CHỦ YẾU CỦA CPVCN DKT 3

LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, mục đích cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp hướng tới khi hoạt động chính là tối đa hóa lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn sản phẩm, hàng hóa của mình được tiêu thụ, tạo ra doanh thu và có thể đem lại lợi nhuận cao nhất sau khi đã loại trừ các chi phí liên quan. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận là ba chỉ tiêu có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp theo nguyên tắc “lấy thu bù chi và có lãi hợp lý”. Lãi hay lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, nó thể hiện kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng với doanh nghiệp, nó không chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị đưa ra quyết định quản lý doanh nghiệp một cách phù hợp và kịp thời mà còn là mối quan tâm hàng đầu của các đối tượng khác như: nhà đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, người lao động… Kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng khi là một trong những phần hành trọng yếu trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp và trở thành công cụ đắc lực trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các thông tin kế toán về hạch toán doanh tiêu thụ, kết quả kinh doanh giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác nhất về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh kết hợp với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường, em đã quyết định chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH UPVIET” để viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Nội dung chuyên đề này gồm 3 chương: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH UPVIET Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình tiêu thụ tại Công ty TNHH UPVIET Chương 3: Tổ chức công tác kế toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH UPVIET Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về mặt thời gian và hiểu biết nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những hướng dẫn, góp ý của thầy cô giáo để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. Sau cùng, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của thầy giáo ThS. Phạm Văn Thưởng và Cô giáo ThS. Phạm Thu Hương cùng các thầy, cô giáo trong khoa kinh tế và quản trị kinh doanh trường Đại học Mỏ Địa Chất và toàn thể các anh, chị, cô, chú phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH UPVIET trong suốt thời gian thực tập vừa qua để em có thể hoàn thành chuyên đề  thực tập này! *************************************** CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH UPVIET 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH UPVIET Tên đơn vị:   Công ty TNHH UPVIET Địa chỉ:      Tầng 6, số nhà 42, Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại:    04-730.099.07 hoặc 04-379.200.47

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí