loading

Tổ Chức Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiến

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 6

1.1. Nội dung, yêu cầu quản lý, vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 6

1.1.1. Một số nội dung liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 6

1.1.2. Vai trò của bán hàng và yêu cầu quản lý đối với bán hàng xác định kết quả kinh doanh. 8

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 10

1.2. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 10

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 10

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 15

1.2.3. Kế toán giá vốn hàng xuất bán. 17

1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 20

1.2.5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. 23

1.2.6. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác. 25

1.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 25

1.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 26

1.2.9. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính. 28

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TIẾN 31

2.1. Những nét khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Tiến. 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 31

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 33

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 33

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán được áp dụng tại công ty. 34

2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 38

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 38

2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doannh thu. 54

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng xuất bán. 58

2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doaanh. 66

2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 71

2.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 75

2.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 81

2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 82

2.3. Nhận xét thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 89

2.3.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiến. 89

2.3.2. Những hạn chế trong công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Minh Tiến. 90

CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TIẾN. 92

3.1. Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện. 92

3.2. Giải pháp hoàn thiện. 92

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp. 97

KẾT LUẬN 98

LỜI  MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Muốn tồn tại và phát triển trong môi trường hội nhập kinh tế này, đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách chiến thắng các đối thủ cạnh tranh của mình. Để đạt được mục tiêu ấy, các doanh nghiệp cần có những chiến lược khác nhau, bước đi khác nhau và sử dụng những công cụ khác nhau. Thực tế cho thấy để tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường thì ngoài việc làm tăng chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, phương thức phục vụ khách hàng thì điều quan trọng đặc biệt quan trọng là cần coi trọng hoạt động của công tác kế toán nhất là kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng.

Trong nền kinh tế thị trường sản xuất ra sản phẩm hàng hóa và bán được các sản phẩm đó trên thị trường là điều kiện tiên quyết đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thông qua bán hàng thì giá trị và giá trị sử dụng sản phẩm đó được thể hiện. Quá trình bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ cân đối sản xuất giữa các ngành, đến đơn vị sản xuất trong từng ngành và đến quan hệ cung cầu trên thị trường. Nó còn đảm bảo cân đối giữa tiền và hàng trong lưu thông và đảm bảo cân đối sản xuất giữa ngành, các khu vực trong nền kinh tế quốc dân.Đối với các doanh nghiệp thương mại thị việc bán hàng có ý nghĩa to lớn, bán hàng có thể đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và bù đắp những chi phái bỏ ra, không những thế nó còn phản ánh năng lực kinh doanh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Kế toán bán hàng và xác định kêt quả kinh doanh của doanh nghiệp là nội dung chủ yếu của công tác kế toán phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kì. Nó cung cấp nguồn thông tin tình hình tiêu thụ sản phẩm giúp các nhà quản lý nắm được tình hình tiêu thụ trên cơ sở đó đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho daonh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán này, trong thời gian thực tập tại đơn vị dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh và sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các anh chị trong phòng tài chính kế toán công ty Trách Nhiện Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiến, em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài “ Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiến .

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Mục đíc nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đồng thời đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán hàng và xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến, góp y nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiến.

  • Phạm vi nghiên cứu.

Kế toán bán hàng, doanh thu, chi phí, và quá trình xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

  • Phương pháp nghiên cứu.

Chủ yếu là duy vật biện chứng kết hợp với thống kê, phân tích, tham khảo tư liệu ở một số giáo trình sách báo, internet để tổng hợp những vấn đề chung. Tiếp cận những số liệu thông tin thực tế thu thập tại công ty từ đó đánh giá, nhận xét và đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

  • Kết cấu luận văn.

Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung chính của chuyên đề gồm 3 chương.

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Do phạm vi của đề tài tương đối rộng, kinh nghiệm còn hạn chế và thời gian tiếp xúc thực tế chưa được nhiều nên mặc dù đã rất cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Tuấn Anh và các anh chị trong phòng tài chính kế toán công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiến để đề tài nay được hoàn thiện hơn và thực sự có ích cho công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí