loading

Tổ Chức Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Dịch Vụ Trong Quy Hoạch Tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá dịch vụ trong quy hoạch tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

LỜI NÓI ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài:

        Giá dịch vụ công là giá mà đơn vị sự nghiệp công đưa ra hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định được người sử dụng dịch vụ chấp nhận và phù hợp với mục tiêu quản lý kinh tế- xã hội của nhà nước trong mỗi thời kỳ. đổi mới cơ chế tính giá đặt hàng sản phẩm,dịch vụ sự nghiệp công hiện nay là có vai trò thiết yêu đối với xã hội . Chính vì vậy,việc đưa ra đề tài nghiên cứu xác định giá dịch vụ công trong đơn vị sự nghiệp công lập,để từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý trong giá dịch vụ sự nghiệp, phù hợp với thị trường và khả năng của NSNN; thực hiện lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ nhằm tăng tính cạnh tranh và bảo đảm lợi ích của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công” . Đồng thời với chủ trương xóa bỏ bao cấp qua giá.         Mặt khác, hiện nay nhà nước ta đang khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi từ đơn vị sử dụng  toàn bộ ngân sách nhà nước hay tự đảm bảo một phần kinh phí sang đơn vị tự đảm bảo toàn bộ nguồn kinh phí và tiến xa hơn đó là thực hiện cổ phần hóa. Cho nên vấn đề sử dụng khái niệm “chi phí” trong giai đoạn này là rất cần thiết và ngày càng quan trọng ,với mục đích là trình bày thông tin trên báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý hơn. Mặc dù chưa có quy định cụ thể về vấn đề này , nhưng khái niệm chi phí  đã được thừa nhận và áp dụng vào khu vực công ở nhiều nước trên thế giới cách đây rất lâu. Tại Việt Nam khái niệm “chi phí ” đã xuất hiện nhưng chưa được sử dụng vào việc xác định giá trị của hàng hóa , dịch vụ công cũng như ghi sổ,báo cáo trong khu vực nhà nước. Vì vậy việc đưa khái niệm “chi phí”  vào  trong hạch toán kế toán đơn vị sự nghiệp là một vấn đề cần thiết trọng giai đoạn này.         Nhận thấy được tầm quan trọng trong công tác xác định chi phí để tính đúng , tính đủ  giá dịch vụ công, thông qua thời gian thực tập ở Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Nghệ an, được sự giúp đỡ tận tình của TS. Ngô Thanh Hoàng và các anh chị trong phòng kế toán nói riêng , Ban giám đốc đơn vị nói chung tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài : “ Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá dịch vụ trong quy hoạch tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường”.

 • Đối tượng nghiên cứu:

         Luận văn tốt nghiệp với đề tài “ Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá  dịch vụ trong quy hoạch tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường” nghiên cứu thực trạng việc xác định  chi phí để tính đủ , tính đúng giá dịch vụ công tại Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường Nghệ an, nhằm đề xuất những giải pháp khả thi nhất trong phương pháp giá dịch vụ công .

 • Phạm vi nghiên cứu

            Luận văn trình bày những phân tích, đánh giá tình hình tính đủ tính đúng giá dịch vụ và giảm trợ cấp ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Nghệ an trong giai đoạn 2013-2015 xét trên mối liên hệ với đặc điểm kinh tế- kỹ thuật đặc thù của ngành Tài nguyên và Môi trường.

 • Phương pháp nghiên cứu:

     Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm : Phương pháp so sánh , phương pháp phân tích cơ bản ,phương pháp liên hệ , đối chiếu.

 • Những đóng góp chính của luận văn:

     Đây là công trình nghiên cứu khoa học, là kết quả lao động nghiêm túc, kết hợp với những cơ sở lý luận được học tại trường Học viện Tài chính, được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo trong khoa đặc biệt là: TS.Ngô Thanh Hoàng  cùng với sự tìm hiểu thông tin tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và sự giúp đỡ của ban lãnh đạo , các anh chị trong phòng kế toán tại đơn vị và sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Mong rằng những vấn đề mà chuyên đề đưa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế và góp phần hoàn thiện việc tính đủ giá dịch vụ công.

 • Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

      Ngoài lời mở đầu , mục lục , tài liệu tham khảo , luận văn tốt nghiệp gồm có ba chương chính:     Chương 1:  Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí và tính giá dịch vụ trong đơn vị HCSN      Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá dịch vụ trong quy hoạch tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Nghệ an      Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá dịch vụ trong quy hoạch tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Nghệ an.            Là một đề tài nghiên cứu khoa học . Do thời gian cũng như khả năng nghiên cứu còn hạn chế , chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót , khiếm khuyết nhất định.  Kính mong nhận được sự góp ý , bổ sung của thầy cô giáo trong bộ môn và các anh , chị trong phòng kế toán – tài vụ của đơn vị để đề tài luận văn của  có chất lượng hơn nữa.      Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Ngô Thanh Hoàng cùng toàn thể các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán của trường.  Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo đơn vị, các anh/chị trong phòng kế toán của đơn vị đã tận tình giúp đỡ cho tôi hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này.  

Xem thêm:

 • Phát triển cho vay tiêu dùng tại NH Việt Nam Thinh Vượng-Vĩnh Phúc
 • Ảnh đóng sách keo nhiệt rẻ đẹp
 • Chính sách tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ                           DỊCH VỤ TRONG ĐƠN VỊ HCSN

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ DỊCH VỤ TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
 • Khái niệm, bản chất của chi phí, giá dịch vị công trong đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Khái niệm và bản chất của chi phí

      Chi phí là giá trị những khoản tiêu hao giá trị nguồn lực kinh tế, chúng là giảm lợi ích kinh tế của đơn vị kế toán. Giá trị các khoản giảm lợi ích kinh tế trong từng kỳ nhất định sẽ dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm đi một cách gián tiếp và được kế toán ghi nhận.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí