loading

Vkd Và Một Số Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Sử Dụng Vkd Tại Công Ty Tnhh Lông Vũ Phương Nam

VKD và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD tại Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 6 1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 6 1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 6 1.1.1.2. Thành phần của VKD 8 1.1.1.3. Đặc trưng của vốn kinh doanh 12 1.1.2. Nguồn VKD của doanh nghiệp 14 1.1.2.1. Theo quan hệ sở hữu về vốn 14 1.1.2.2. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn 15 1.1.2.3. Theo phạm vi huy động vốn 18 1.2. Quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 18 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh 18 1.2.2. Nội dung quản trị sử dụng vốn kinh doanh 20 1.2.2.1. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 20 1.2.2.2. Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp 33 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 38 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 43 1.2.4.1   Những nhân tố khách quan 43 1.2.4.2   Những nhân tố chủ quan 46 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH LÔNG VŨ PHƯƠNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 48 2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 48 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 48

Xem thêm:

 • Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
 • LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Vốn là một phạm trù kinh tế, là điều kiện tiên quyết cho bất cứ doanh nghiệp, ngành nghề kinh tế kỹ thuật, dịch vụ nào trong nền kinh tế. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh được, doanh nghiệp cần phải nắm giữ một lượng vốn nhất định nào đó. Số vốn này thể hiện giá trị toàn bộ tài sản và các nguồn lực của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy VKD có vai trò quyết định trong việc thành lập, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ra mức sinh lời cao từ mỗi đồng vốn bỏ ra mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối  thủ khác trong ngành. Ngược lại sẽ lãng phí vốn, giảm tốc độ luân chuyển VKD, kéo dài chu kỳ kinh doanh, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính doanh nghiệp. Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức quản lý và sử dụng VKD một cách có hiệu quả, tận dụng những nguồn lực hiện có làm thế mạnh riêng tạo nên lợi thế cạnh tranh của mình. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân thì ngành sản xuất các trang thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành hàng hải, du lịch, giải trí cũng không ngừng phát triển góp phần đáng kể vào sự phát triển của ngành chiếm một vị trí quan trọng trong các ngành công nghiệp ở nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng của VKD cũng như ảnh hưởng của công tác tổ chức quản lý và sử dụng VKD tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Lông vũ Phương Nam, được các anh chị và cô chú trong công ty tạo điều kiện giúp đỡ và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài : VKD và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD tại Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.

 1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các vấn đề về vốn kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp,  thông qua các chỉ tiêu đánh giá thực trạng và hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Lông vũ Phương Nam.

 1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu đề tài này tại công ty TNHH Lông vũ Phương Nam nhằm những mục đích sau :   

 •   Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu thực trạng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét và đánh tình hình biến động cơ cấu vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại đơn vị trong thời gian tới.  
 1. Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Nghiên cứu về vốn kinh doanh và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Lông vũ Phương Nam tại Bô Thời – Hồng Tiến – Khoái Châu – Hưng Yên.
 • Về thời gian: Giai đoạn 2014-2015.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

 1. Kết cấu đề tài

Nội dung của luận văn bao gồm: Chương 1: Lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Lông vũ Phương Nam trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam. Do trình độ nhận thức về lý luận và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên luận văn của em không tránh khỏi sơ xuất, rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý công ty và các thầy cô cùng bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Vũ Văn Ninh đã tận tình hướng dẫn và trang bị cho em những lý luận làm nền tảng để em có thể hoàn thành luận văn của mình. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú trong Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam đã giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ bảo cho em rất nhiều trong quá trình thực tập tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh
 • Khái niệm về vốn kinh doanh

Ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc trưng và xu hướng phát triển phổ biến của nền kinh tế thế giới, bất luận là nền kinh tế có quy mô và trình độ phát triển ra sao hay thuộc chế độ chính trị- xã hội như thế nào. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì hơn bao giờ hết doanh nghiệp phải ý thức được giá trị nội tại cũng như những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp đó tồn tại và phát triển. Mọi hoạt động của doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào về bản chất đều nhằm giải quyết những nhu cầu của thị trường nhằm mưu cầu lợi nhuận và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Để thực hiện được điều này, trước hết doanh nghiệp cần phải ứng ra một lượng tiền nhất định để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, … phù hợp với quy mô và điều kiện của doanh nghiệp. Vậy vốn là gì?

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí