loading

Vốn Kinh Doanh Và Các Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Tiên Hưng

Vốn kinh doanh và các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Hưng

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Vốn là yếu tố hàng đầu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh và là điều kiện tiên quyết trong để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhu cầu về vốn kinh doanh càng trở nên quan trọng và bức thiết hơn do các doanh nghiệp phải đối mặt với tình hình biến động của nền kinh tế thị trường, khả năng tiếp cận vốn từ các ngân hàng ngày càng khó khăn, sự cạnh tranh ngay ngắt từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mặc dù, nhu cầu vốn bức thiết là như vậy nhưng thực tế cho thấy rằng không chỉ ở nước ta mà còn có rất nhiều nước trên thế giới tình trạng sử dụng vốn lãng phí, kém hiệu quả đang diễn ra rất phổ biến. Việc tổ chức sử dụng vốn không hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả tốt nhất.Sử dụng vốn có hiệu quả là phải bảo toàn được số vốn đã bỏ ra, làm cho nó không ngừng sinh sôi nảy nở nhưng phải dựa trên các nguyên tắc tài chính tín dụng và quy định của pháp luật. Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp thành công trên con đường phát triển.

Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp là tiến trình hoạch định tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động liên quan đến tạo lập và sử dụng VKD của DN, nhằm nhìn nhận một cách tổng quát cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, giúp các nhà quản trị nhìn nhận được những điểm mạnh, điểm yếu, những nhược điểm cần khắc phục cũng như phát huy được các tiềm năng sẵn có. Qua đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện cơ cấu vốn kinh doanh, thiết lập các dự báo và các kế hoạch phù hợp giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên trên thực tế, không ít doanh nghiệp chưa chú trọng đến công tác quản trị vốn kinh doanh trong giai đoạn khó khăn hiện nay.Đây cũng là nguyên nhân lý giải cho tình hình tài chính không lành mạnh, hiệu quả kinh doanh thấp tại các doanh nghiệp.

 • Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị tại Công ty Cổ phần Đông Bình
 • Giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty An Đình
 • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình

 

Nhận thức được từ thực tế,từ tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của công tác quản trị vốn kinh doanh, qua thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Tiên Hưng, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của cô TS. Bạch Thị Thanh Hà,em đã chọn lựa, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp đề tài:” Vốn kinh doanh và các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Hưng”.

Đối tượng và phạm vị nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vốn kinh doanh, nguồn, quy mô, cơ cấu và tình hình công tác quản trị vốn kinh doanh. Những vấn đề còn tồn đọng, các nhân tố ảnh hưởng, và sự cần thiết tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tiên Hưng.
 • Phạm vi nghiên cứu: quy mô, nguồn, cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Hưng từ năm 2012 đến năm 2014.

Mục đích nghiên cứu đề tài

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh.
 • Phân tích thực trạng tình hình vốn kinh doanh và công tác quản trị vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Hưng.
 • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Hưng.

Kết cấu đề tài nghiên cứu

Kết cấu luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề ý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tiên Hưng
 • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tiên Hưng.

Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn:

 • Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê kết hợp công thức, bảng biểu để tính toán, minh họa, so sánh và rút ra kết luận
 • Phương pháp kế thừa những nghiên cứu trước đó, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Do còn hạn chế về hiểu biết cũng như kinh nghiệm thực tế,trong quá trình làm luận văn em cũng gặp không ít khó khăn nhưng em cũng đã lỗ lực cố gắng hết mình cùng với sự tận tình hướng dẫn của cô giáo hướng dẫn, cùng các cô chú, anh chị ở công ty thực tập giúp em hoàn thành đề tài này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word