loading

Vốn Kinh Doanh Và Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Và Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Than Mông Dương

Vốn kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Than Mông Dương

Lời mở đầu

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường cũng như trong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào khác, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích là tối đa hoá lợi nhuận thông qua việc sản xuất ra hàng hóa và trao đổi mua bán. Để tiến hành được những hoạt động trên thì doanh nghiệp cần phải nắm giữ một lượng vốn nhất định. Vốn kinh doanh không chỉ thể hiện giá trị toàn bộ tài sản cùng các nguồn lực của doanh nghiệp mà còn có vai trò quyết định từ việc thành lập đến duy trì hoạt động và phát triển.Vì vậy, yêu cầu bức thiết cho các doanh nghiệp về việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn sao cho hiệu quả, đem lại lợi nhuận tối đa luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu dù trải qua rất nhiều hình thái kinh tế từ trước đến nay. Dù đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu nhưng sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng, nhất là công nghiệp khai khoáng vẫn đóng một vai trò không nhỏ cho nền kinh tế quốc dân khi mà nước ta có ưu thế về tài nguyên khoáng sản rất lớn. Nhận thức được tầm quan trọng của vốn kinh doanh cũng như ảnh hưởng của công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Than Mông Dương, được các cô chú và anh chị trong công ty tạo điều kiện giúp đỡ và dưới sự hướng dẫn tận hình của cô giáo hướng dẫn, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Vốn kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Than Mông Dương” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng đề tài nhắm đến là tình hình sử dụng VKD, nguồn VKD và cách thức quản trị VKD của Công ty cổ phần Than Mông Dương. Mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa đến cho người đọc những kiến thức chung về VKD và giải pháp tăng cường quản trị VKD của DN. Từ đó, tạo được nền tảng giúp họ nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong thực tiễn đồng thời đóng thêm một số giải pháp giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị thực tập.

 • Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là Công ty cổ phần Than Mông Dương. Gồm tất cả liên quan đến công ty như quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ kinh doanh, cơ cấu tổ chức hoạt động, đặc điểm hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính… Số liệu được sử dụng chủ yếu liên quan đến tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh trong hai năm 2014 và 2015 về bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác.

 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp so sánh
 • So sánh theo thời gian (giữa kỳ này so với kỳ trước, giữa kỳ thực tế với kỳ kế hoạch) để biết được sự biến động của vốn, tình hình thực hiện kế hoạch về vốn của DN.
 • So sánh theo không gian ( giữa cơ sở thực tập với các DN khác cùng ngành, giữa cơ sở đơn vị thực tập với mức trung bình ngành) để đánh giá vị thế của đơn vị trong ngành và xem xét những biến động về vốn, tài sản của đơn vị là phù hợp hay chưa phù hợp.
 • So sánh bằng số tuyệt đối để thấy được quy mô tổng nguồn vốn và từng loại vốn của Công ty, so sánh bằng số tương đối để đánh giá tình hình tài cính và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty (thông qua các hệ số, tỷ số và tỷ suất).
 • Phương pháp đồ thị: phản ánh trực quan cơ cấu vốn và tình hình biến động vốn của DN.
 • Phương pháp phân tích nhân tố: phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn của DN.
 • Kết cấu luận văn

Luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Than Mông Dương
 • Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần Than Mông Dương.

Luận văn của em chỉ nghiên cứu trong phạm vi công tác quản lý và sử dụng VKD tại công ty và trình bày theo hướng vận dụng những lý luận chung đã được trang bị về VKD vào việc đánh giá công tác quản lý, sử dụng VKD tại công ty; chỉ ra những thành tựu đạt được cũng như những tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại công ty. Do trình độ nhận thức về lý luận và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên luận văn của em không tránh khỏi sơ xuất, rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý công ty và các thầy cô cùng bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Bùi Thu Hà đã tận tình hướng dẫn và trang bị cho em những lý luận làm nền tảng để em có thể hoàn thành luận văn của mình. Em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú và anh chị trong Công ty cổ phần Than Mông Dương đã giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ bảo cho em rất nhiều trong quá trình thực tập tại công ty.

Xem thêm:

 • Cách mua và sử dụng ghim giấy tốt, bền
 • Hướng dẫn cách đóng gáy xoắn đơn giản dễ làm nhất
 • Giá scan tài liệu Hà Nội hợp lí nhất đem lại chất lượng cao
 • Sách – tài liệu sản phẩm photocopy giá rẻ nhanh đẹp bền

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • Khái niệm và đặc trưng của VKD

1.1.1.1 Khái niệm VKD Doanh nghiệp (DN) là một tổ chức kinh tế có tên gọi riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động kinh doanh của DN cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu…và sức lao động để tạo ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó nhằm thu lợi nhuận.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí