loading

Vốn Lưu Động Và Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Hải Hà

MỞ ĐẦU

Sự cần thiết của đề tài

Việt Nam gia nhập WTO đúng vào thời kì kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng. Đây chính là một trong những khó khăn của nền kinh tế thị trường vốn còn non trẻ của nước ta. Đặc biệt nền kinh tế vĩ mô của chúng ta chưa thực sự ổn định, hệ thống tín dụng còn non trẻ, các doanh nghiệp lại chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm lực tài chính yếu, thêm nữa sự cạnh tranh gay gắt từ phía nhiều tập đoàn kinh tế nước ngoài mạnh đã đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đi từ khó khăn này đến khó khăn khác. Một thực tế là một loạt các doanh nghiệp của Việt Nam đã tạm ngừng hoạt động trong thời gian qua.

Trong nền kinh tế hàng hoá – tiền tệ, điều kiện tiền đề để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các hoạt động – kinh doanh là phải có một số vốn nhất định. Nếu không có vốn thì không thể nói tới bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, hơn nữa mục đích của kinh doanh là nhằm thu được lợi nhuận cao. Do vậy nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính tín dụng và chấp hành luật pháp.

Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình và tìm chỗ đứng vững chắc trong cơ chế mới.Chính vì thế vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh đang là vấn đề bức xúc đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp.

  • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Ý Yên
  • Vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  • Vốn lưu động và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty Z179

Vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định và vốn lưu động.Trong đó vốn lưu động là yếu tố không thể thiếu trong quá trình kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn kinh doanh, hiệu quả của việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động là vấn đề bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ nói riêng và tất cả các doanh nghiệp kinh doanh nói chung.

Với vai trò đặc biệt quan trọng của vốn lưu động, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Lưu Hữu Đức và các anh chị, cán bộ phòng Kế toán – Tài chính công ty em đã quyết định chọn đề tài: “Vốn lưu động và các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà”

Đối tượng nghiên cứu: Vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà

Phạm vi nghiên cứu: Công ty Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà trong 2 năm 2013 và 2014 Phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp qua các khảo sát thực tế.

Kế cấu của đề tài:

  • CHƯƠNG 1. Lý luận chung về vốn lưu động và các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp
  • CHƯƠNG 2. Thực trạng công tác quản trị vốn lưu động tại công ty Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà
  • CHƯƠNG 3. Một số giải pháp tài chính chủ yếu nhằm tăng cường quản tri vốn lưu động của Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word