loading

Vốn Lưu Động Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động

Mọi doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh đều phải có một lượng vốn nhất định. Nhu cầu về vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng của các doanh nghiệp lại càng cần thiết hơn trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp trong nước luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ môi trường kinh tế thị trường. Vì vậy, để có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Vốn là điều kiện tiên quyết đối với tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu về vốn lưu động lại càng cần thiết và có ý nghĩa to lớn thiết thực . Như vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay là việc huy động, tổ chức vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động đạt được kết quả cao nhất. Đây là một bài toán khó thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà quản trị tài chính doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính hiện nay. Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng cũng không phải là một ngoại lệ nằm ngoài xu hướng phát triển chung của thị trường. Tồn tại với tư cách là một doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập, đối mặt với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cao su thành phẩm, công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đang nỗ lực tìm ra hướng đúng đắn để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động của mình.

  • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Ý Yên
  • Giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty An Đình
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình

Nhận thức được tầm quan trọng của vốn và vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp, thông qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần cổ phần Cao su Sao Vàng, kết hợp với kiến thức đã học và tình hình thực tế, em đã chọn đề tài: “ Vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng” làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng. Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word