loading

Xây Dựng Chiến Lược Truyền Thông Marketing Cho Nhà Hàng Khang

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:

Trong cuộc sống hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển rộng rãi đã góp phần nâng cao cuộc sống của con người. Từ đó, nhu cầu cơ bản của con người cũng có sự thay đổi, không còn đơn giản là ăn no mặc ấm mà đã nâng cấp hơn, đó chính là ăn ngon mặc đẹp. Thấu hiểu được nhu cầu này của con người, các nhà kinh doanh đã mở ra hàng loạt những cửa hàng ẩm thực để phục vụ cho một trong những nhu cầu thiết yếu ấy của con người.

Khi mà điều kiện kinh doanh có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các nhà hàng phải tìm ra cho mình những biện pháp marketing riêng để có thể đứng vững trên thương trường hiện nay. Nhân viên marketing luôn cho rằng chính sách về sản phẩm là yếu tố then chốt nhất để giữ gìn cũng như thu hút thêm lượng khách hàng mới cho mình. Tuy nhiên, việc nghiên cứu toàn diện về khách hàng để có thể thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của khách hàng cũng là điều không thể bỏ qua nếu họ muốn có một chương trình marketing hiệu quả nhất. Đặc biệt đối với ẩm thực, khi mà khách hàng luôn có nhiều sự lựa chọn trong xu hướng du nhập văn hóa ẩm thực từ nước bạn, vì vậy việc xây dựng chiến lược truyền thông marketing để tạo được hình ảnh mong muốn trong khách hàng là một điều vô cùng quan trọng.

 • Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của SeABank Hà Đông
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank Hàm Yên
 • Nâng cao chất lượng hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại BIDV Quang Trung

 

Nhận thức được điều này, nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản đã có những đầu tư không nhỏ cho công tác truyền thông marketing nhưng đến nay vẫn gặp nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đề tài: “Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản” có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, giúp cho nhà hàng đánh giá lại thực trạng hoạt đọng truyền thông của mình và có kế hoạch xây dựng chiến lược truyền thông trong thời gian đến nhằm đạt được những kết quả tốt nhất.

Mục tiêu nghiên cứu:

 • Nghiên cứu tổng quan về truyền thông marketing.
 • Phân tích và đánh giá thực trạng chiến lược truyền thông marketing tại Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông marketing tại Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản trong thời gian tới.

Đối tượng:

Công tác truyền thông marketing cho Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Về nội dung: tập trung nghiên cứu thực trạng chiến lược truyền thông marketing tại Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản, nghiên cứu giải pháp hoàn thiện chiến lược truyền thông marketing tại Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản.
 • Về không gian: tại Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản.
 • Về thời gian: căn cứ vào các dữ liệu trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014.
Phương pháp nghiên cứu:
 • Phương pháp tổng hợp,
 • Phân tích lý thuyết,
 • Phương pháp thực nghiệm,
 • Phương pháp nghiên cứu tình huống,
 • Phương pháp thống kê,
 • Phương pháp mô tả.
 • Ngoài ra, sử dụng phương pháp điều tra, phương pháp chỉ số… để thu thập và phân tích số liệu.

Bố cục báo cáo:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing và chiến lược Truyền thông Marketing.
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing và công tác Truyền thông Marketing tại Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản
 • Chương 3: Xây dựng chiến lược truyền thông Marketing tại Nhà hàng Khang – Ẩm thực Nhật Bản

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word